WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Oferty pracy

 • Stanowisko
  Firma/lokalizacja
 • Koordynator ds. Produkcji
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Koordynator ds. Produkcji

  Firma: CIECH S.A. / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe chemiczne
  • Pożądane doświadczenie w przemyśle chemicznym
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  • Pożądana umiejętność posługiwania się zaawansowanymi funkcjami programu MS Excel oraz językiem Visual Basic
  • Swobodna komunikacja w języku angielskim
  • Umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i chęć uczenia się
  • Inicjatywa i zdolność nawiązywania relacji biznesowych

  Zadania:

  • Nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego i planowanie działań korygujących
  • Monitorowanie parametrów technologicznych w poszczególnych zakładach produkcyjnych
  • Kontrola realizacji planów produkcyjnych
  • Raportowanie istotnych zdarzeń i awarii produkcyjnych, a także przyczyn odchylenia od planu
  • Planowanie procesów produkcyjnych, inwestycyjnych, rozwojowych i innych o charakterze strategicznym
  • Współudział w pracach zespołów projektowych 

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Warszawie i Frankfurcie
  • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o wysokich standardach działania
  • Pakiet opieki medycznej
  • Dofinansowanie do nauki języka

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Magazynier
  CIECH Pianki / Bydgoszcz

  Magazynier

  Firma: CIECH Pianki / Bydgoszcz


  Wymagania:

  • Wykształcenie min. zawodowe
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • Podstawowa znajomość obsługi komputera (Windows, Excel, Word, Outlook)
  • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych
  • Mile widziana znajomość obsługi systemu SAP

  Zadania:

  • Przyjmowanie towaru do magazynu
  • Rozmieszczenie i ułożenie przyjętego towaru w magazynie
  • Wydawanie towaru
  • Przestrzeganie zasad obiegu dokumentów magazynowych
  • Kontrolowanie zgodności stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym
  • Rozliczanie się z powierzonego majątku na podstawie inwentaryzacji
  • Załadunek towaru

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Pracę na pełny etat w trybie zmianowym

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. przewozów licencjonowanych
  CIECH Cargo / Inowrocław

  Specjalista ds. przewozów licencjonowanych

  Firma: CIECH Cargo / Inowrocław


  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie w branży kolejowej na podobnym stanowisku
  • znajomość obowiązujących procedur, regulaminów i instrukcji z zakresu przewozów licencjonowanych
  • umiejętność organizowania procesów zakupowych (przetargi, zamówienia)
  • znajomość prawa pracy
  • systematyczność i sumienność w realizacji powierzonych zadań
  • kreatywność

  Zadania:

  • prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami w zakresie transportu kolejowego
  • prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej oraz rocznej dla UTK, GUS
  • dysponowanie oraz nadzór nad pociągami towarowymi
  • planowanie pracy drużyn trakcyjnych w oparciu o bieżące i planowane zadania eksploatacyjne
  • nadzór nad czasem pracy drużyn trakcyjnych realizujących przewozy
  • terminowa realizacja zadań przewozowych wynikająca z planów i harmonogramów
  • współpraca z zespołem dyspozytorów w zakresie bieżącej eksploatacji

  Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • stały harmonogram pracy
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
  • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia
  • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodzin

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista Utrzymania Ruchu (ds. mechanicznych)
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Specjalista Utrzymania Ruchu (ds. mechanicznych)

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika, budowa maszyn)
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży przemysłowej
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym- mile widziana
  • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością
  • Dobra organizacja pracy, terminowość, skrupulatność

  Zadania:

  • Zarządzanie utrzymaniem ruchu i remontów w ramach branży mechanicznej w powierzonym obszarze- organizowanie oraz koordynowanie całokształtu prac w celu zapewnienia realizacji zadań planowych
  • Planowanie zadań i kosztów w obszarze utrzymania ruchu i remontów (łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi)
  • Podejmowanie bieżących działań naprawczych i korygujących wynikających z funkcjonowania systemu jakości, a także w przypadkach stwierdzonych niezgodności
  • Opracowywanie planów remontów instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz innych obiektów dla instalacji będących w zakresie obowiązków w zgodności z obowiązującymi przepisami
  • Zapewnienie sprawności aparatów, urządzeń i instalacji oraz ich ciągłości produkcyjno- ruchowej z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
  • Nadzorowanie realizacji zadań i ich rozliczania dla powierzonego obszaru
  • Stosowanie i ciągłe doskonalenie rozwiązań przyjętych w ramach wdrożonych i wdrażanych w firmie systemów zarządzania.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Koordynator ds. Rekrutacji i Rozwoju
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Koordynator ds. Rekrutacji i Rozwoju

  Firma: CIECH S.A. / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia, socjologia, ZZL, zarządzanie)
  • Kilkuletnie doświadczenie w budowaniu i realizacji programów rozwojowych dla pracowników i menedżerów
  • Znajomość rynku szkoleniowego, doświadczenie w samodzielnym projektowaniu i prowadzeniu szkoleń
  • Umiejętność budowania relacji biznesowych z osobami na różnych poziomach organizacji
  • Doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
  • Swobodna komunikacja w języku angielskim
  • Umiejętność równoległej koordynacji wielu zadań i pracy pod presją czasu
  • Inicjatywa, energia i entuzjazm w działaniu

  Zadania:

  • Ścisła współpraca z kadrą zarządzającą w celu zrozumienia aktualnych potrzeb szkoleniowo-rozwojowych
  • Wdrożenie i koordynacja kluczowych działań i projektów rozwojowych
  • Tworzenie i realizacja planu szkoleń
  • Prowadzenie warsztatów dla pracowników i menedżerów, współpraca z firmami szkoleniowymi
  • Realizacja projektów rekrutacyjnych
  • Działania w obszarze Employer Brandingu
  • Prowadzenie projektów i inicjatyw związanych z budowaniem zaangażowania pracowników

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Warszawie i Frankfurcie
  • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o wysokich standardach działania
  • Pakiet opieki medycznej
  • Dofinansowanie do nauki języka

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Commodity Manager
  CIECH S.A. / Warszawa

  Commodity Manager

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Bardzo dobra znajomość rynku surowców petrochemicznych i zakupów "commodity”
  • Min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zakupów surowców petrochemicznych i zakupów "commodity"
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Mile widziana znajomość elektronicznego systemu zakupowego
  • Bardzo dobra znajomość procesu zakupowego (praktyczna i teoretyczna)
  • Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych
  • Praca zorientowana na cel, samodzielność, wysoka odporność na stres
  • Dobra organizacja czasu pracy

  Zadania:

  • Przygotowywanie zaawansowanych analiz rynku surowców petrochemicznych
  • Tworzenie zapytań ofertowych
  • Negocjowanie warunków współpracy z dostawcami
  • Przygotowywanie rekomendacji wyboru dostawcy
  • Koordynowanie procesu opiniowania umów
  • Współpraca z obecnymi dostawcami oraz szukanie nowych dostawców na rynku krajowym i zagranicznym
  • Sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby analiz Pionu Zakupów
  • Współpraca ze spółkami w Grupie (polskie, rumuńskie, niemieckie) w celu prowadzenia centralizacji strategicznych procesów zakupowych

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Zakładu Elektrociepłowni
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Zakładu Elektrociepłowni

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie energetyki lub mechaniki (kotły, turbiny) lub pokrewne
  • Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu utrzymaniem ruchu w branży przemysłowej
  • Preferowana znajomość technik: TPM, 5S, preventive & predictive maintenance, RCA, 5WHY, 4M/fishbone, Pareto
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
  • Umiejętności w zakresie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji technicznej
  • Umiejętność zarządzania budżetem oraz zespołem ludzkim
  • Orientacja na rezultaty, otwartość na wyzwania, proaktywność, duże zaangażowanie

  Zadania:

  • Zarządzanie procesami utrzymania ruchu i remontów elektrociepłowni w Inowrocławiu i Janikowie - organizowanie oraz koordynowanie całokształtu prac w celu zapewnienia realizacji zadań planowych
  • Zapewnienie wysokiego poziomu sprawności urządzeń i instalacji elektrociepłowni z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
  • Analizowanie przyczyn powstawania awarii oraz wdrażanie działań prewencyjnych
  • Planowanie zadań i kosztów w powierzonym obszarze utrzymania ruchu i remontów dedykowanych instalacji (łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi)
  • Zarządzanie pracą podległego zespołu
  • Identyfikacja procesów wymagających usprawnień
  • Zarządzanie procesami ciągłego doskonalenia w zakresie utrzymania ruchu w podległym obszarze

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Duże wyzwania zawodowe

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista R&D
  CIECH Pianki / Bydgoszcz

  Specjalista R&D

  Firma: CIECH Pianki / Bydgoszcz


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe chemiczne
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Wiedza z zakresu procesu syntezy elastycznych pianek poliuretanowych – dodatkowy atut
  • Dokładność w realizacji zadań oraz umiejętność poprawnego wyciągania wniosków
  • Dobra organizacja pracy
  • Znajomość programu Excel

  Zadania:

  • Realizacja prac badawczych dotyczących badania i optymalizacji procesu produkcji pianki poliuretanowej elastycznej
  • Analiza zebranych danych i przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań
  • Wykonywanie analiz chemicznych
  • Prowadzenie obliczeń procesowych i chemicznych w ramach projektów
  • Współpraca z jednostkami badawczymi i uczelniami przy realizacji prac badawczo – rozwojowych
  • Analiza otoczenia branżowego w zakresie nowych technologii i patentów

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista wsparcia sprzedaży
  CIECH Sarzyna / Nowa Sarzyna

  Specjalista wsparcia sprzedaży

  Firma: CIECH Sarzyna / Nowa Sarzyna


  Wymagania:

  • Doświadczenie w obsłudze klienta, w tym klientów sieciowych
  • Znajomość procesów związanych ze sprzedażą (kraj i eksport)
  • Umiejętność współpracy z wieloma obszarami zaangażowanymi w proces sprzedaży
  • Znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B1
  • Umiejętności organizacyjne i analityczne
  • Wykształcenie co najmniej na poziomie średnim 

  Zadania:

  • Zapewnienie oczekiwanej jakości obsługi klienta
  • Prowadzenie procesu sprzedaży (dokumenty, faktury, korespondencja)
  • Realizacja zamówień przy współpracy z handlowcami w terenie
  • Utrzymanie ciągłości dostaw do klientów poprzez zapewnienie dostępności produktów na magazynie

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania
  • Realizację ambitnych zadań umożliwiających wykorzystanie potencjału zawodowego
  • Rozwój zawodowy w obszarze sprzedaży

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Główny Inżynier, Oddział EC
  CIECH Soda Polska / Inowrocław

  Główny Inżynier, Oddział EC

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław – Oddział Elektrociepłowni 


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe inżynierskie w zakresie energetyki
  • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • Znajomość i sprawne posługiwanie się pakietem Microsoft Office
  • Znajomośc języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Samodzielność w działaniu, odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • Orientacja na rezultaty, otwartość na wyzwania, zaangażowanie, proaktywność 

  Zadania:

  • Zarządzanie ruchem Instalacji EC
  • Identyfikacja procesów wymagających usprawnienia
  • Zarządzanie procesami ciągłego doskonalenia w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz jego dystrybucji

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, praca w systemie 1-zmianowym
  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Sprzedaży
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Specjalista ds. Sprzedaży

  Firma: CIECH S.A. / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Kilkuletnie doświadczenie w pracy w działach sprzedaży, znajomość technik sprzedaży i obsługi klienta
  • Umiejętności interpersonalne, nastawienie na realizację celów oraz współpracę
  • Płynna praca w środowisku Windows i MS Office
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację biznesową
  • Doświadczenie w branży chemicznej będzie dodatkowym atutem

  Zadania:

  • Kompleksowe prowadzenie spraw klientów, budowanie i rozwój relacji z klientami 
  • Pozyskiwanie nowych klientów biznesowych, aktywna sprzedaż i negocjacje
  • Analiza obsługiwanego rynku oraz potrzeb klientów biznesowych 
  • Prowadzenie procesów reklamacyjnych
  • Współpraca z działami produkcji, logistyki i kontroli jakości

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Warszawie i Frankfurcie
  • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o wysokich standardach działania
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Pakiet opieki medycznej
  • Dofinansowanie do nauki języka

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Mistrz Utrzymania Ciągłości Ruchu
  CIECH Pianki / Bydgoszcz

  Mistrz Utrzymania Ciągłości Ruchu

  Firma: CIECH Pianki / Bydgoszcz


  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie mechaniczne
  • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
  • Doświadczenie w branży mechanicznej, nadzorowaniu prac na podobnym stanowisku mile widziane

  Zadania:

  • Nadzór nad  realizacją harmonogramów przeglądów technicznych i pomiarów instalacji elektrycznych
  • Nadzór i koordynacja przebiegu wykonywanych prac remontowych i konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej
  • Zlecanie do podmiotów zewnętrznych wykonania przeglądów i usług remontowych zawartych w budżecie spółki
  • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem urządzeń pod badania Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Mistrz Produkcji Pianki
  CIECH Pianki / Bydgoszcz

  Mistrz Produkcji Pianki

  Firma: CIECH Pianki / Bydgoszcz


  Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe techniczne
  • Dobra znajomość pakietu MS Office
  • Dobra organizacja miejsca pracy, inicjatywa w działaniu
  • Umiejętność podejmowania decyzji, ustalania priorytetów

  Zadania:

  • Nadzór i koordynacja prac związanych z rozkrojem bloku długiego pianki PUR
  • Monitorowanie i bieżące raportowanie realizacji produkcji
  • Nadzór i realizacja zadań związanych ze zdolnościami instalacji technologicznych
  • Współpraca z Działami wewnętrznymi Firmy
  • Zapewnienie przestrzegania przepisów i ustaleń
  • Organizacja prac o charakterze niebezpiecznym

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Technolog
  CIECH Pianki / Bydgoszcz

  Technolog

  Firma: CIECH Pianki / Bydgoszcz


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe chemiczne
  • Dobra znajomość pakietu MS Office
  • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym mile widziana

  Zadania:

  • Nadzór nad przestrzeganiem reżimów technologicznych
  • Rozwój technologii
  • Tworzenie i sprawowanie nadzoru nad dokumentacją technologiczną
  • Realizacja spraw dotyczących reklamacji jakościowych na surowce i wyroby
  • Współpraca z obszarem R&D

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Elektroautomatyk
  CIECH Pianki / Bydgoszcz

  Elektroautomatyk

  Firma: CIECH Pianki / Bydgoszcz


  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie elektryczne lub elektro-automatyczne
  • Doświadczenie w branży elektrycznej lub elektro-automatycznej na podobnym stanowisku mile widziane
  • Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne i dozorowe będą dodatkowym atutem

  Zadania:

  • Realizacja prac na podstawie harmonogramu przeglądów
  • Wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.
  • Usuwanie awarii
  • Przygotowywanie urządzeń pod badania UDT
  • Wykonywanie zadań w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji, maszyn i obiektów budowlanych
  • Prowadzenie magazynu technicznego w zakresie materiałów technicznych oraz narzędzi

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Aparatowy spieniania pianki
  CIECH Pianki / Bydgoszcz

  Aparatowy spieniania pianki

  Firma: CIECH Pianki / Bydgoszcz


  Wymagania:

  • Wykształcenie minimum zawodowe (preferowane mechaniczne, elektroniczne, chemiczne)
  • Doświadczenie w pracy w produkcji
  • Podstawowa znajomość obsługi komputera
  • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych

  Zadania:

  • Przygotowywanie i czyszczenie instalacji do produkcji pianek
  • Realizacja procesu produkcji pianek
  • Nadzór nad jakością wytwarzanych wyrobów
  • Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
  • Pobieranie próbek do badań jakościowych

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Pracę na pełny etat w trybie zmianowym

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Mistrz
  CIECH Soda Polska / Janikowo

  Mistrz

  Firma: CIECH Soda Polska / Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie techniczne, wskazane wyższe (preferowane kierunki: elektryczne, elektromechaniczne, automatyczne)
  • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w Utrzymaniu Ruchu w firmie produkcyjnej
  • Uprawnienia kwalifikacyjne - elektryczne do pracy w przestrzeni napięć wysokich
  • Umiejętnośc czytania schematów elektrycznych i AKPiA
  • Umiejętnośc pracy w zespole oraz kierowania podleglym zepsołem
  • Znajomość i sprawne posługiwanie się Pakietem Microsoft Office 

  Zadania:

  • Nadzór nad ruchem maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz AKPiA
  • Koordynowanie pracy służb elektroenergetycznych
  • Współpraca i powiadamianie o sytuacjach awaryjnych specjalistów wszystkich branż
  • Nadzór nad pomiarami silników oraz ewentualna kwalifikacją silników do remontu
  • Nadzór nad pracami brygad remontowych oraz odbiór wykonanych prac przez brygady
  • Nadzór nad bieżącą eksploatacja urządzeń instalacji oraz przeprowadzanie ich oględzin

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Aparatowy Ruchu
  CIECH Soda Polska / Janikowo

  Aparatowy Ruchu

  Firma: CIECH Soda Polska / Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie zawodowe/średnie techniczne (mile widziane chemiczne lub mechaniczne)
  • Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym czterobrygadowym
  • Zaangażowanie, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej
  • Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Zadania:

  • Zapewnienie ciągłości procesu produkcji poprzez prawidłową obsługę maszyn i urządzeń w obszarze produkcji soli
  • Obsługa maszyn pakujących, nadzór nad ich eksploatacją
  • Przygotowanie urządzeń i aparatów do prac remontowych, modernizacyjnych, czyszczących lub naprawczych
  • Prace porządkowe

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Pracę na pełny etat w trybie zmianowym

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. zakupów strategicznych
  CIECH Trading / Warszawa

  Specjalista ds. zakupów strategicznych

  Firma: CIECH Trading / Warszawa


  Wymagania:

  • Min. 5-letnie doświadczenie w obszarze zakupów w dużej organizacji
  • Wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomia lub prawo)
  • Znajomość rynku produktów chemicznych
  • Znajomość rozwiązań i praktyk z obszaru zakupów strategicznych
  • Umiejętność i doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu złożonych negocjacji
  • Doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu umowami
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego
  • Prawo jazdy kategorii B

  Zadania:

  • Prowadzenie procesów zakupowych na potrzeby Spółki
  • Zakup tworzyw sztucznych od dostawców na całym świecie (np. polietylen/polipropylen/ PCV)
  • Prowadzenie procesów negocjacyjnych i budowanie relacji z kontrahentami
  • Poszukiwanie nowych produktów oraz wdrażanie ich w procesie dystrybucji/dalszej odsprzedaży
  • Prowadzenie działań w zakresie redukcji kosztów

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w międzynarodowej firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania
  • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Opiekę medyczną

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Badań Biologicznych i Wsparcia Technicznego
  CIECH S.A. / cała Polska

  Specjalista ds. Badań Biologicznych i Wsparcia Technicznego

  Firma: CIECH S.A. / cała Polska


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe magisterskie/ doktoranckie o profilu rolnicznym, ogrodniczym lub biologicznym
  • Znajomość oprogramowania ARM
  • Wiedza w zakresie ochrony roślin, agrotechniki oraz wymogów regulacyjnych środków ochrony roślin
  • Min.3-5-cio letnie doświadczenie w braży środków ochrony roślin
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
  • Umiejętność pracy w zespole i dzielenia się wiedzą
  • Samodzielność w działaniu i umiejętność priorytetyzacji zadań
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Gotowość do częstych podróży służbowych

  Zadania:

  • Współpraca z jednostkami badawczymi, nadzór i koordynacja badań biologicznych w zakresie odpowiedzialności upraw na terenie Europy
  • Weryfikacja i opracowywanie wyników badań pod kątem rejestracji i marketingu oraz wsparcie zespołu w przygotowywaniu dokumentacji rejestracyjnej w zakresie skuteczności produktów.
  • Przygotowywanie propozycji tabel GAP dla produktów w zakresie odpowiedzialności upraw i projektów w oparciu o analizę rynku
  • Aktywny udział w rozwoju portfolio i wsparcie techniczne dla CIECH R&D w zakresie odpowiedzialności upraw i projektów
  • Weryfikacja od strony merytorycznej materiałów reklamowych, prezentacji produktowych
  • Szkolenia działu sprzedaży w zakresie wiedzy technicznej o produktach
  • Techniczne wsparcie dla działu marketingu i sprzedaży

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych i interpersonalnych
  • Możliwość uczestniczenia w ciekawych, zróżnicowanych projektach
  • Pracę w dynamicznym zespole badawczo-rozwojowym oraz relacje ze środowiskiem międzynarodowym
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Samochód służbowy

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Audytor Wewnętrzny
  CIECH S.A. / Warszawa

  Audytor Wewnętrzny

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe
  • Minimum dwa lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z audytem/ konsultingiem/ analizą biznesową
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • Umiejętność szybkiego uczenia się i dostrzegania zależności w procesach biznesowych
  • Dobra znajomość pakietu MS Office
  • Łatwość uczenia się nowych narzędzi informatycznych
  • Umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków i formułowania zaleceń
  • Wysoki poziom organizacji własnego czasu pracy
  • Gotowość do podróży służbowych

  Zadania:

  • Analiza obszarów ryzyka we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki
  • Analiza funkcjonowania procesów kontroli wewnętrznej w Spółce
  • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych
  • Kontrola wdrażania rekomendacji pokontrolnych
  • Jasne i spójne komunikowanie zidentyfikowanych problemów kierownikowi audytu wewnętrznego

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW w Polsce i Frankfurcie
  • Pracę w dynamicznym środowisku z możliwością realnego rozwoju kompetencji i posiadanej wiedzy
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Dogodną lokalizację w ścisłym centrum Warszawy

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Starszy Inżynier IT
  CIECH S.A. / Warszawa

  Starszy Inżynier IT

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Minimum 4 lata doświadczenia w administracji sieci LAN/ WLAN (routing i switching, preferowane rozwiązania Huawei)
  • Minimum 3 lata doświadczenia w administracji zaporami sieciowymi (preferowane rozwiązania PaloAlto)
  • Teoretyczna i praktyczna wiedza na temat narzędzi do monitorowania sieci
  • Teoretyczna i praktyczna wiedza na temat tworzenia rozwiązań wysoko dostępnych
  • Teoretyczna i praktyczna wiedza na temat protokołów sieciowych TCP/IP, STP, 802.1q, QOS, OSPF, static route, BGP, VRRP, NAT, SSL
  • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (poziom min. B2)

  Zadania:

  • Administrowanie, tworzenie, optymalizacja i rozwiązywanie problemów z siecią LAN, MPLS, Wi – Fi, LB i Firewall
  • Opiniowanie i kreowanie kierunków rozwoju w obszarze sieci
  • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW w Polsce i Frankfurcie
  • Pracę w dynamicznym środowisku z możliwością realnego rozwoju kompetencji i posiadanej wiedzy
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Dogodną lokalizację w ścisłym centrum Warszawy

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Controllingu
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Specjalista ds. Controllingu

  Firma: CIECH S.A. / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse lub pokrewne)
  • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej
  • Wiedza z obszaru kontroli kosztów firmy produkcyjnej lub transportowej poparta doświadczeniem na podobnym stanowisku
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie programu MS Excel
  • Mile widziana znajomość SAP, Hyperion
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań, dobra organizacji pracy, otwartość, zdolność analitycznego myślenia
  • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

  Zadania:

  • Opracowanie analiz biznesowych na potrzeby zarządcze Zakładu
  • Sporządzenie sprawozdań dla odbiorców zewnętrznych (GUS)
  • Wsparcie zespołu w procesie wdrożenia SAP:

   • Tworzenie baz danych za lata poprzedzające wdrożenie SAP (produkcja, sprzedaż, wskaźniki, rozdzielniki, itp.)
   • Udział w tworzeniu, wprowadzaniu i analizowaniu poprawności danych wsadowych do SAP

  • Analiza i kontrola kosztów zakładu oraz poszczególnych jego komórek organizacyjnych

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Warszawie i Frankfurcie
  • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w firmie o wysokich standardach działania
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Pakiet opieki medycznej
  • Dofinansowanie do nauki języka

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Utrzymania Ruchu Elektrociepłowni (branża AKPiA)
  CIECH Soda Polska / Janikowo

  Specjalista ds. Utrzymania Ruchu Elektrociepłowni (branża AKPiA)

  Firma: CIECH Soda Polska / Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany profil – automatyka lub pokrewne)
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży przemysłowej lub energetycznej
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Umiejętność wdrażania systemów automatyki i sterowania
  • Samodzielność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków

  Zadania:

  • Odpowiedzialność za prawidłową eksploatację urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w powierzonym obszarze
  • Sprawowanie nadzoru nad firmami serwisowymi w branży AKPiA, rozliczanie prac serwisowych, wystawianie zleceń
  • Opracowywanie planów remontowych i inwestycyjnych
  • Zapewnienie sprawności aparatów, urządzeń i instalacji oraz ich ciągłości produkcyjno-ruchowej z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
  • Prowadzenie ciągłej obserwacji stanu technicznego urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej w powierzonym obszarze

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Operator
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Operator

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie/zawodowe techniczne (mile widziane chemiczne lub mechaniczne)
  • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych
  • Umiejętność obsługi komputera
  • Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
  • Odpowiedzialność, samodzielność

  Zadania:

  • Uruchamianie, obsługiwanie i zatrzymywanie instalacji transportu, pakowania i nasypu sody
  • Załadunek wyrobów zapakowanych na środki transportu
  • Transport wyrobów na terenie magazynu
  • Załadunek autocystern oraz cystern kolejowych

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Pracę na pełny etat w trybie zmianowym

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Aparatowy Procesu
  CIECH Soda Polska / Inowrocław

  Aparatowy Procesu

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie/zawodowe techniczne (mile widziane chemiczne lub mechaniczne)
  • Doświadczenie w eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych i energetycznych
  • Umiejętność obsługi komputera
  • Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym czterobrygadowym
  • Odpowiedzialność, samodzielność

  Zadania:

  • Zapewnienie ciągłości procesu produkcji poprzez prawidłową obsługę urządzeń i aparatów na instalacji produkcyjnej
  • Wykonywanie przeglądów i czyszczeń maszyn i urządzeń
  • Prace porządkowe związane z eksploatacją maszyn i urządzeń
  • Likwidacja awarii i usterek

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Pracę na pełny etat w systemie zmianowym

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Laborant
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Laborant

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie (preferowany profil chemiczny)
  • 6-miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • Zdolności analityczne oraz dokładność
  • Gotowość do podjęcia pracy w systemie trzyzmianowym

  Zadania:

  • Pobór prób oraz przygotowanie prób do badań procesu technologicznego oraz produktów
  • Kontrola zgodności danych jakościowych ze specyfikacją
  • Realizowanie zadań w zakresie postępowania z produktem niezgodnym z wymaganiami, współudział w prowadzeniu procesów reklamacyjnych
  • Wykonywanie oznaczeń przewidzianych w planach kontroli i badań, oznaczanie statusu oraz dokumentowanie wyników kontroli i badań

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Niezbędne narzędzia pracy

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Menedżer Działu Operacji Przewozowych
  CIECH Cargo / Inowrocław

  Menedżer Działu Operacji Przewozowych

  Firma: CIECH Cargo / Inowrocław


  Wymagania:

  • Doświadczenie w pracy z przewoźnikami i spedytorami na rynku transportu kolejowego
  • Wykształcenie wyższe, kierunki techniczne lub logistyka
  • Min 3 lata doświadczenia w organizacji działalności przewozowej operatora kolejowego
  • Kreatywne i otwarte podejście do potrzeb klienta
  • Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowniczym
  • Umiejętności zarządzania zmianą/procesami
  • Umiejętności pracy i podejmowania decyzji  pod presją czasu       

  Zadania:

  • Zarządzanie i rozwój działalności przewozowej Spółki
  • Zapewnienie dostępności zasobów ludzkich i taboru do realizacji zleconych zadań przewozowych
  • Zarządzanie dostępem do infrastruktury kolejowej, w szczególności należącej do PKP PLK
  • Zapewnienie jakości świadczenia usług przewozowych zgodnej z oczekiwaniami klientów
  • Zarządzanie zespołem pracowników      

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, należącej do Grupy Kapitałowej CIECH, notowanej na giełdzie w Polsce i Frankfurcie
  • Możliwość rozwoju własnych kompetencji i stawiania czoła nowym wyzwaniom w dynamicznie rozwijającej  się firmie
  • Zatrudnienie  w oparciu o umowę o pracę z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Podatków
  CIECH S.A. / Warszawa

  Specjalista ds. Podatków

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, rachunkowość)
  • Minimum 4 -letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dużej firmie
  • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce, ze szczególną znajomością VAT
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  • Uprawnienia doradcy podatkowego – mile widziane
  • Samodzielność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy zespołowej

  Zadania:

  • Nadzór nad rozliczeniami z tytułu podatku VAT
  • Kontrola kwalifikacji prawidłowości zdarzeń gospodarczych oraz dokumentacji pod katem prawidłowości rozliczeń podatkowych, szczególnie pod kątem VAT
  • Przygotowywanie opinii i analiz podatkowych oraz wyjaśnianie zagadnień z zakresu obowiązków w szczególności w zakresie VAT
  • Współpraca z doradcami zewnętrznymi w zakresie VAT
  • Udzielanie pomocy w zakresie prowadzenia innych niż w/w rozliczeń podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
  • Wsparcie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Podatków
  CIECH S.A. / Warszawa

  Specjalista ds. Podatków

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, rachunkowość)
  • Minimum 5 -letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dużej organizacji
  • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
  • Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  • Uprawnienia doradcy podatkowego – mile widziane
  • Samodzielność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy zespołowej

  Zadania:

  • Prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń z zakresu podatku CIT, sporządzanie deklaracji podatkowych
  • Kontrola kwalifikacji prawidłowości zdarzeń gospodarczych oraz dokumentacji pod katem prawidłowości rozliczeń podatkowych
  • Udzielanie pomocy w zakresie prowadzenia innych niż w/w rozliczeń podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
  • Przygotowywanie opinii podatkowych oraz wyjaśnianie zagadnień z zakresu obowiązków publiczno-prawnych
  • Przygotowywanie wniosków o wiążące interpretacje
  • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Menedżer Jakości
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Menedżer Jakości

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Min. 3 lata doświadczenia na stanowisku menedżerskim w obszarze jakości
  • Praktyczna znajomość norm jakości, w tym ISO 9001; ISO 14001, FSSC 2200, a także GMP i GMP+
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • Mile widziane doświadczenie w pracy z systemem SAP ERP
  • Dojrzałość biznesowa oraz umiejętność strategicznego myślenia

  Zadania:

  • Realizacja globalnej strategii jakości dla spółki w Grupie poprzez proponowanie i wdrażanie działań doskonalących
  • Wdrożenie, doskonalenie i nadzorowanie systemu QM
  • Zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych ze standardami jakościowymi Grupy CIECH i klientów
  • Analiza efektywności i optymalizacja procesów jakościowych, monitoring wskaźników jakościowych
  • Zarządzanie procesem reklamacyjnym oraz optymalizacja kosztów jakości
  • Inicjowanie działań usprawniających procesy projektowania jakości oraz wdrażania nowych produktów
  • Identyfikacja problemów jakościowych, koordynacja działań korygujących i zapobiegawczych
  • Reprezentowanie Spółki podczas audytów zewnętrznych oraz przeprowadzanie audytów wewnętrznych
  • Raportowanie wskaźników jakościowych do Zarządu Spółki
  • Wdrażanie procedur oraz dokumentacji procesowej w Spółce
  • Szkolenie pracowników Spółki z zagadnień z obszaru jakości

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW w Polsce i Frankfurcie
  • Pracę w dynamicznym środowisku z możliwością realnego rozwoju kompetencji i posiadanej wiedzy
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Menedżer Jakości
  CIECH Sarzyna / Nowa Sarzyna

  Menedżer Jakości

  Firma: CIECH Sarzyna / Nowa Sarzyna


  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • min. 3 lata doświadczenia na stanowisku menedżerskim
  • praktyczna znajomość norm jakości ZSZ (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001) oraz ISO 17025, ISO 50001
  • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
  • dojrzałość biznesowa oraz umiejętność strategicznego myślenia
  • mile widziane doświadczenie w pracy z systemem SAP ERP

  Zadania:

  • realizacja globalnej strategii jakości dla spółki w Grupie poprzez proponowanie i wdrażanie działań doskonalących
  • wdrożenie, doskonalenie i nadzorowanie systemu QM
  • zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych ze standardami jakościowymi Grupy CIECH i klientów
  • analiza efektywności i optymalizacja procesów jakościowych, monitoring wskaźników jakościowych
  • zarządzanie procesem reklamacyjnym oraz optymalizacja kosztów jakości
  • inicjowanie działań usprawniających procesy projektowania jakości oraz wdrażania nowych produktów
  • identyfikacja problemów jakościowych, koordynacja działań korygujących i zapobiegawczych
  • reprezentowanie Spółki podczas audytów zewnętrznych oraz przeprowadzanie audytów wewnętrznych
  • wdrażanie procedur oraz dokumentacji procesowej w Spółce
  • raportowanie wskaźników jakościowych do Zarządu Spółki
  • szkolenie pracowników Spółki z zagadnień z obszaru jakości

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW w Polsce i Frankfurcie
  • pracę w dynamicznym środowisku z możliwością realnego rozwoju kompetencji i posiadanej wiedzy
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Partner Biznesowy IT (SAP ERP) (produkcja/ kontrola jakości)
  CIECH S.A. / Warszawa

  Partner Biznesowy IT (SAP ERP) (produkcja/ kontrola jakości)

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Znajomość procesów biznesowych w obszarach produkcyjnych / kontroli jakości
  • Doświadczenie w pracy z systemem SAP ERP w modułach: SAP PP, QM
  • Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w roli konsultanta lub Key Usera
  • Umiejętność współpracy z przedstawicielami biznesu oraz dostawcami IT
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

  Mile widziane:

  • Programowanie w języku ABAP
  • Znajomość notacji UML lub BPMN

  Zadania:

  • Analiza i specyfikacja potrzeb biznesowych w zakresie rozwoju i utrzymania systemów IT 
  • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT wspierających procesy biznesowe
  • Identyfikowanie obszarów usprawnień systemu SAP 
  • Ścisła współpraca z wewnętrznym klientem oraz zespołami programistów i architektów
  • Odpowiedzialność za jakość, spójność i kompletność dokumentacji analitycznej
  • Wspieranie obszarów biznesowych w przeprowadzaniu testów funkcjonalnych
  • Wsparcie projektu wdrożenia SAP ERP w Grupie

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Polsce i Frankfurcie
  • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
  • Współtworzenie i rozwój środowiska aplikacyjnego w ramach Grupy CIECH
  • Pracę w oparciu o najnowsze technologie
  • Możliwość poszerzenia swoich kompetencji w zakresie programowania w języku ABAP (rozwiązania SAP)
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Analityk Łańcucha Dostaw
  CIECH S.A. / Warszawa

  Analityk Łańcucha Dostaw

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to logistyka, matematyka, finanse
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze łańcucha dostaw
  • Wysokie zdolności analityczne, doświadczenie w raportowaniu KPI oraz tworzeniu raportów
  • Doświadczenie w prowadzeniu projektów
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego min. B2
  • Znajomość programu MS Excel w stopniu zaawansowanym
  • Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu wykorzystania VBA, MS Access 

  Zadania:

  • Konstruowanie i dostarczanie cyklicznych raportów oraz zestawień zapewniających mierzenie i monitorowanie efektywności i jakości działań w obszarze łańcucha dostaw
  • Przygotowywanie raportów i analiz ad hoc umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji w obszarze planowania, magazynowania, dystrybucji i zaopatrzenia
  • Wsparcie projektowania rozwiązań i wdrażanie działań oraz narzędzi optymalizujących łańcuch dostaw w obszarze planowania
  • Tworzenie narzędzi do analizy produktywności i rentowności operacji w łańcuchu dostaw
  • Analizę możliwych przepływów w łańcuchu dostaw, analiza scenariuszy działania
  • Identyfikowanie obszarów wymagających automatyzacji przetwarzania danych

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Polsce i Frankfurcie
  • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. utrzymania
  CIECH Cargo Sp. z o.o. / Inowrocław, Janikowo

  Specjalista ds. utrzymania

  Firma: CIECH Cargo Sp. z o.o. / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • wykształcenie: (średnie/techniczne), preferowane wyższe inżynierskie,
  • dobra znajomość zagadnień napraw oraz serwisowania taboru,
  • doświadczenie w organizowaniu przetargów, składaniu zamówień,
  • obsługa komputera oraz programów MS Office( Excel, Word),
  • doświadczenie w branży kolejowej oraz znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
  • rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonej pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • otwartość na zmiany,
  • systematyczność i sumienność w realizacji powierzonych zadań,
  • kreatywność,
  • odporność na stres

  Zadania:

  • współuczestnictwo w działaniach technicznych w zakresie utrzymania taboru kolejowego własnego i powierzonego oraz infrastruktury, w tym:   

   •  pozyskiwanie  zleceń zewnętrznych w zakresie utrzymania taboru kolejowego i infrastruktury,
   •  wspomaganie prowadzenia reklamacji związanych z naprawami taboru,
   •  nadzór i realizacja remontów infrastruktury budowlanej,

  • sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością komórki organizacyjnej (analizy, sprawozdania i opracowania),
  • przygotowywanie zamówień zakupowych w zakresie ( remontów, napraw infrastruktury i taboru kolejowego),
  • prowadzenie dokumentacji dozorowej taboru kolejowego oraz infrastruktury,
  • prowadzenie dokumentacji budowlanej obiektów budowlanych,
  • planowanie i rozliczanie napraw okresowych taboru,
  • diagnozowanie problemów, ich analizowanie, poszukiwanie przyczyn źródłowych oraz proponowanie rozwiązań w celu uniknięcia problemów w przyszłości,
  • okresowe przeglądy wyposażenia,
  • prace mające na celu utrzymanie ruchu

  Oferujemy:

  • praca na umowę o pracę,
  • stały harmonogram pracy,
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
  • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia,
  • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny,

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista Utrzymania Ruchu w branży elektrycznej
  CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Specjalista Utrzymania Ruchu w branży elektrycznej

  Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektryka, elektronika)
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży przemysłowej
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym- mile widziana
  • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością
  • Dobra organizacja pracy, terminowość, skrupulatność

  Zadania:

  • Zarządzanie utrzymaniem ruchu i remontów w ramach branży elektrycznej w powierzonym obszarze- organizowanie oraz koordynowanie całokształtu prac w celu zapewnienia realizacji zadań planowych
  • Planowanie zadań i kosztów w obszarze utrzymania ruchu i remontów (łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi)
  • Podejmowanie bieżących działań naprawczych i korygujących wynikających z funkcjonowania systemu jakości, a także w przypadkach stwierdzonych niezgodności
  • Opracowywanie planów remontów instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz innych obiektów dla instalacji będących w zakresie obowiązków w zgodności z obowiązującymi przepisami
  • Zapewnienie sprawności aparatów, urządzeń i instalacji oraz ich ciągłości produkcyjno- ruchowej z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
  • Nadzorowanie realizacji zadań i ich rozliczania dla powierzonego obszaru
  • Stosowanie i ciągłe doskonalenie rozwiązań przyjętych w ramach wdrożonych i wdrażanych w firmie systemów zarządzania

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Automatyk
  CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Automatyk

  Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży przemysłowej lub energetycznej
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Umiejętność wdrażania systemów automatyki i sterowania
  • Samodzielność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków

  Zadania:

  • Odpowiedzialność za prawidłową eksploatację urządzeń aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki w powierzonym obszarze
  • Opracowywanie planów przeglądów i remontów instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz innych obiektów na instalacji w zakresie systemów sterowania, monitoringu ciągłego oraz urządzeń AKPiA
  • Zapewnienie sprawności aparatów, urządzeń i instalacji oraz ich ciągłości produkcyjno- ruchowej z zapewnieniem bezpieczeństwa  eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
  • Prowadzenie ciągłej obserwacji stanu technicznego urządzeń AKP, systemów automatyki i systemów sterowania
  • Sprawowawanie nadzoru nad właściwą eksploatacją w/w urządzeń i systemów

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Dyspozytor ds. Przewozów
  CIECH Cargo / Inowrocław

  Dyspozytor ds. Przewozów

  Firma: CIECH Cargo / Inowrocław


  Wymagania:

  • wykształcenie min średnie techniczne lub wyższe
  • dobra znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office( Excel, Word)
  • doświadczenie w branży kolejowej będzie dodatkowym atutem
  • umiejętność pracy w zespole
  • otwartość na zmiany
  • systematyczność i sumienność w realizacji powierzonych zadań
  • dyspozycyjność
  • odporność na stres

  Zadania:

  • dysponowanie oraz nadzór nad pociągami towarowymi
  • planowanie i organizacja przebiegów pociągów
  • zamawianie tras ( rozkładów jazdy) w PKP PLK SA
  • nadzór nad czasem pracy drużyn trakcyjnych realizujących przewozy
  • praca w systemie równoważnym 12-godzinnym

  Oferujemy:

  • praca na umowę o pracę
  • stały harmonogram pracy
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
  • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia
  • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Elektromechanik taboru kolejowego
  CIECH Cargo Sp. z o.o. / Inowrocław, Janikowo

  Elektromechanik taboru kolejowego

  Firma: CIECH Cargo Sp. z o.o. / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • wykształcenie – mechaniczne/elektryczne lub mechatroniczne
  • znajomość budowy i zasad działania pojazdów kolejowych
  • doświadczenie i praktyka przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego
  • uprawnienia energetyczne
  • uprawnienia do obsługi, konserwacji układów hamulcowych
  • dyspozycyjność
  • samodzielność i inicjatywa
  • umiejętność pracy w zespole

  Zadania:

  • naprawa i utrzymanie lokomotyw elektrycznych
  • naprawa i utrzymanie lokomotyw spalinowych

   


  Oferujemy:

  • praca na umowę o pracę
  • stały harmonogram pracy
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
  • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia
  • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Controllingu
  CIECH S.A. / Warszawa

  Specjalista ds. Controllingu

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse lub pokrewne)
  • Min. 2-3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w finansach/controllingu/audycie finansowym,
  • Bardzo dobra znajomość zagadnień rachunkowości finansowej oraz zarządczej,
  • Znajomość uregulowań z zakresu MSSF/MSR, podstaw dot. konsolidacji sprawozdań finansowych,
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • Znajomość MS Excel i VBA,
  • Mile widziana znajomość SAP, Hyperion, SQL,
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań, dobra organizacji pracy własnej, otwartość, zdolności analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole

  Zadania:

  • Sporządzanie bieżących raportów oraz informacji o wynikach spółek powiązanych oraz Grupy,
  • Udział w procesie konsolidacji zarządczych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF (Wykonanie/Plan),
  • Współtworzenie oraz kontrola realizacji budżetów rocznych, forecastów oraz planów wieloletnich Grupy,
  • Udział w budowaniu modeli sprawozdań finansowych,
  • Rozwój narzędzi i procesów ETL usprawniających wymianę i analizę danych finansowych w obszarze controllingu

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość rozwoju oraz udziału w ciekawych projektach
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Prywatną opiekę medyczną

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Przedstawiciel Techniczno - Handlowy
  CIECH Vitrosilicon / woj. dolnośląskie, lubuskie

  Przedstawiciel Techniczno - Handlowy

  Firma: CIECH Vitrosilicon / woj. dolnośląskie, lubuskie


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe  (preferowane chemiczne bądź techniczne)
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1
  • Doświadczenie w pracy na stanowisku handlowym lub sprzedażowym, związanym z aktywnym pozyskiwaniem klienta (B2B)
  • Umiejętność budowania i utrzymywania długofalowych relacji z klientami
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Wysoka orientacja na realizację celów
  • Samodzielność, zaangażowanie
  • Dyspozycyjność i gotowość do częstych podróży służbowych
  • Prawo jazdy kat. B
  • Znajomość pakietu MS Office
  • Zaangażowanie i nastawienie na sukces

  Zadania:

  • Aktywne zwiększanie udziału w rynku poprzez wzrost poziomu sprzedaży i pozyskiwanie nowych klientów.
  • Kreacja popytu na produkty krzemianowe w oparciu o informacje z zakresu technologii nowych zastosowań.
  • Doradztwo, wsparcie techniczne i dobór odpowiednich rozwiązań dla klientów.
  • Sporządzanie analiz sprzedażowych, cenowych i produktowych.
  • Budowanie i utrzymywanie bardzo dobrych relacji z klientami.
  • Inicjowanie procesów w zakresie rozwoju produktów krzemianowych.
  • Udział w targach i sympozjach branżowych.

      Oferujemy:

      • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
      • Ciekawą, pełną wyzwań pracę z możliwością rozwoju kompetencji zawodowych
      • Prywatną opiekę medyczną
      • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy)

      CV można składać, klikając „Aplikuj”

     Nie znalazłeś oferty, która koresponduje z profilem Twoich doświadczeń?
     Prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne klikając na: Aplikacja Spontaniczna


     do góry