WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Program staży

Oferty staży

 • Stanowisko
  Firma/lokalizacja
 • Staż w Zespole Księgowości
  CIECH S.A. / Nowa Sarzyna

  Staż w Zespole Księgowości

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Nowa Sarzyna

  Nasze wymagania:

  • Wykształcenie średnie ekonomiczne, preferowane kierunki: rachunkowość, controlling, finanse,
  • Znajomość podstaw rachunkowości,
  • Dobra znajomość programów pakietu MS Office,
  • Pracowitość, obowiązkowość, rzetelność, elastyczność,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Silna motywacja osiągania wyznaczonych celów

  Twoje zadania:

  • Udział w wdrożeniu nowego systemu ERP,
  • Współpraca przy tworzeniu plików migracyjnych z obszarów FI,
  • Weryfikacja i porównywanie danych po migracji,
  • Wsparcie zespołu w pracach związanych z zamykaniem roku obrotowego,
  • Ewidencja zdarzeń gospodarczych,
  • Archiwizacja dokumentów

  Oferujemy:

  • Staż w ramach projektu na okres 6 miesięcy w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość udziału w ciekawych projektach,
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę stażową na okres 6 miesięcy z możliwością nawiązania dłuższej współpracy

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Biurze Zakupów Administracyjnych i IT
  CIECH S.A. / Warszawa

  Staż w Biurze Zakupów Administracyjnych i IT

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

  Nasze wymagania:

  • Student/ ka ostatniego roku studiów o profilu chemicznym/ ekonomicznym
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Dobra znajomość programów pakietu MS Office
  • Skrupulatność i systematyczność
  • Samodzielność, inicjatywa
  • Umiejętności analityczne

  Umiejętności, które możesz rozwinąć::

  • Poznanie specyfiki pracy w dziale zakupów
  • Możliwość rozwoju kluczowych kompetencji do pracy
  • Zapoznanie się z zasadami działania platformy zakupowej i aukcjami elektronicznymi
  • Zapoznanie się z procesem zakupowym
  • Zdobycie wiedzy i doświadczenia w praktyce

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Wsparcie w obiegu i rejestrowaniu dokumentów w Grupie CIECH
  • Wsparcie w obsłudze platformy zakupowej
  • Czynności związane z archiwizacją postępowań
  • Prowadzenie prostych postępowań zakupowych dla Grupy CIECH
  • Tworzenie i prowadzenie rejestrów na potrzeby zakupów indirect
  • Analiza wydatków w kategoriach indirect
  • Wsparcie Kupców w prowadzonych postępowaniach zakupowych oraz prowadzonych projektach optymalizacyjnych

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy
  • Staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku, notowanej na GPW
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale ds. Podatków
  CIECH S.A. / Warszawa

  Staż w Dziale ds. Podatków

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

  Nasze wymagania:

  • Preferowane kierunki: podatki, rachunkowość, ekonomia
  • Zainteresowanie tematyką podatkową
  • Ogólna wiedza z zakresu podatku CIT, VAT i cen transferowych
  • Dobra znajomość programów pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
  • Skrupulatność, zdolności analityczne i umiejętność interpretacji przepisów podatkowych

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Wsparcie w rozliczeniach z tytułu VAT
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

  Oferujemy:

  • 3-miesięczny staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku, notowanej na GPW
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów
  • Dostawę świeżych owoców w poniedziałki i środy

  Umiejętności, które możesz rozwinąć:

  • Poznanie specyfiki pracy w obszarze podatków
  • Praktyczną wiedzę z zakresu stosowania przepisów VAT
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Pionie Inwestycji i Utrzymania Ruchu
  CIECH S.A. / Warszawa

  Staż w Pionie Inwestycji i Utrzymania Ruchu

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

  Nasze wymagania:

  • Absolwent lub student ostatnich lat studiów o profilu Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Procesowa, Energetyka, Elektrotechnika, Automatyka
  • Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office (w szczególności Excel)
  • Gotowość do podjęcia stażu w pełnym wymiarze czasu pracy (40h/tygodniowo)
  • Angielski na poziomie min. B1
  • Dobra znajomość zagadnień związanych z pracą urządzeń mechanicznych i elektrycznych (konstrukcja maszyn i urządzeń, systemy kontrolno-pomiarowe)


  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Inwentaryzacja parku maszynowego w Zakładach Grupy CIECH i rozbudowa dedykowanej bazy danych w celu usprawnienia zarządzania informacji o zasobach
  • Analiza awaryjności kluczowych maszyn i urządzeń na wybranych instalacjach, dostępnych danych procesowych i mechanicznych
  • Analiza systemów sterowania i kontroli na kluczowych instalacjach
  • Pomoc w tworzeniu narzędzi usprawniających działanie Działu UR
  • Pomoc we wdrażaniu wskaźników niezawodności pracy wybranych maszyn i urządzeń
  • Wsparcie w przygotowaniu dokumentów wzorcowych w obszarze inwestycji
  • Wsparcie w agregowaniu, porządkowaniu i opracowaniu dokumentacji związanej z procesem planowania inwestycji
  • Monitorowanie wykonania budżetu inwestycyjnego

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 1-3 miesięcy
  • Staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku, notowanej na giełdzie w Polsce i Frankfurcie
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów

  Umiejętności, które możesz rozwinąć:

  • Znajomość różnych metod zarządzania np. Lean, Kaizen, 5S, TPM, 6-sigma
  • Umiejętność planowania inwestycji i tworzenia harmonogramów
  • Umiejętność prowadzenia procesu inwestycyjnego
  • Umiejętność przygotowania założeń projektowych
  • Znajomość procesów technologicznych, nowoczesnych metodyk UR, zarządzania inwestycjami
  • Analiza przyczynowo – skutkowa awarii
  • Ogólna wiedza inżynierska dot. maszyn procesowych i energetycznych
  • Podstawy diagnostyki i szacowanie aktualnego stanu maszyn

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta/ka w Biurze Logistyki
  CIECH S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Stażysta/ka w Biurze Logistyki

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Bieżące działania w zakresie spedycji drogowej
  • Obsługa logistyki wewnętrznej w zakładach produkcyjnych, a szczególności w zakresie pracy bocznicy kolejowej
  • Wybór i bieżące współpraca z przewoźnikami drogowymi
  • Rozliczanie min. kosztów transportu, operacji na bocznicy kolejowej, ilości i ubytków transportowych

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: logistyka, ekonomia, statystyka lub zarządzanie - mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Znajomość Pakietu Microsoft Office a w szczególności MS Excel
  • Otwartość na naukę
  • Odpowiedzialność i skrupulatność
  • Dobra organizacja pracy

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy
  • Możliwość rozwoju oraz uczenia się od najlepszych specjalistów
  • Poznanie praktycznej strony zagadnień logistyki

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta/ka w Zespole Księgowości
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Stażysta/ka w Zespole Księgowości

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Inowrocław

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Archiwizacja dokumentacji księgowej
  • Dekretacja i księgowania zdarzeń gospodarczych
  • Wystawianie wewnętrznych dokumentów księgowych
  • Wykonywanie wskazanych zadań w zakresie ewidencji podatkowej, jak uzgadnianie rejestrów podatkowych czy przygotowywanie danych do sprawozdań
  • Zadania z zakresu analizy kont i sald
  • Przygotowanie danych księgowych na zlecenie innych komórek organizacyjnych
  • Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość - mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Znajomość Pakietu Microsoft Office
  • Umiejętności analityczne
  • Odpowiedzialność i skrupulatność
  • Dobra organizacja pracy

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy z możliwością dalszej współpracy
  • Możliwość rozwoju oraz uczenia się od najlepszych specjalistów
  • Poznanie praktycznej strony zagadnień związanych z systemem rachunkowości w przedsiębiorstwie produkcyjnym; księgowaniami oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych a także ewidencji i sprawozdawczości podatkowej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta w Biurze Księgowości (Zespół Księgowości Ogólnej)
  CIECH S.A. / Warszawa

  Stażysta w Biurze Księgowości (Zespół Księgowości Ogólnej)

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Sprawdzanie poprawności dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym
  • Rozliczanie i księgowanie kosztów podróży służbowych oraz zaliczek pracowniczych
  • Księgowanie faktur dotyczących zakupów magazynowych
  • Księgowanie faktur dotyczących usług logistycznych
  • Udział w projektach wdrożeniowych i utrzymaniowych systemów informatycznych klasy ERP w obszarze księgowości

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenia min. średniego w zakresie rachunkowości
  • Znajomość zagadnień księgowych / mile widziane doświadczenie w pracy w Dziale Księgowości
  • Znajomość MS Excel
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację
  • Samodzielność, zdolności analityczne, otwartość, kreatywność, zaangażowanie

  Oferujemy:

  • Po ukończeniu stażu możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość rozwoju oraz udziału w ciekawych projektach

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta/ka w Dziale Utrzymania Ruchu
  CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo

  Stażysta/ka w Dziale Utrzymania Ruchu

  Firma / lokalizacja: CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Pomoc w tworzeniu narzędzi usprawniających działanie Utrzymania Ruchu
  • Analiza systemów sterowania, awaryjności i  kontroli kluczowych maszyn na wybranych instalacjach
  • Pomoc we wdrażaniu wskaźników niezawodności pracy wybranych urządzeń
  • Inwentaryzacja parku maszynowego i rozbudowa dedykowanej bazy danych
  • Administracja biurowa
  • Wsparcie w realizacji bieżących zadań służby utrzymania ruchu
  • Współpraca z innymi działami firmy

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: automatyka przemysłowa, elektronika, robotyka, mechatronika, mechanika, budowa maszyn)- mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Podstawowa wiedza inżynierska pozyskana w trakcie studiów na wyżej wymienionych kierunkach
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego –mile widziana
  • Terminowa realizacja zadań oraz dobra organizacja pracy własnej
  • Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, sumienność oraz szybkie przyswajanie nowych informacji
  • Umiejętność pracy w grupie

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy
  • Możliwość rozwoju oraz uczenia się od najlepszych specjalistów z dziedziny UR

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Zespół Kadrowo-Płacowy
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Zespół Kadrowo-Płacowy

  Firma / lokalizacja: : CIECH S.A. / Inowrocław

  Oferujemy:

  • 3 miesięczny płatny staż w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Poznanie specyfiki pracy w obszarze HR
  • Możliwość rozwoju kluczowych kompetencji
  • Zdobycie wiedzy i doświadczenia w praktyce

  Zadania, które możesz wykonywać:

   Wsparcie zespołu w rekrutacji i obsłudze kadrowej:

   • Selekcja CV kandydatów
   • Umawianie spotkań
   • Przygotowywanie dokumentów kadrowych
   • Tworzenie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy

   Kogo szukamy:

   • Student/ka lub absolwent, preferowane kierunki: zzl, psychologia, socjologia, prawo pracy
   • Dobra znajomość programów pakietu MS Office
   • Dobra organizacja własnej pracy, umiejętność ustalania priorytetów zadań
   • Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
   • Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu
   • Zainteresowanie obszarem HR

   CV można składać, klikając „Aplikuj”

  Uczestnicy, informacje, zasady

  Uczestnicy

  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  • Studenci
  • Absolwenci uczelni wyższych

  Informacje

  • Staże są odpłatne
  • Realizowane są w ciągu całego roku w zależności od bieżących potrzeb biznesowych
  • Trwają od 1 do 3 miesięcy

  Zasady

  • Opiekę nad Stażystą sprawuje doświadczony pracownik, który dokonuje również oceny pracy Stażysty
  • Pozytywna opinia może zaowocować perspektywą zatrudnienia

  Zobacz opinie uczestników

  Programu Stażowego „Przyszłość poparta doświadczeniem” 2015

  do góry