WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Program staży

 • Stanowisko
  Firma/lokalizacja
 • Staż w Pionie Zakupów
  CIECH S.A. / Warszawa

  Staż w Pionie Zakupów

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Absolwent lub student ostatnich lat studiów ekonomicznych lub technicznych,
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (z naciskiem na MS Excel),
  • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B2,
  • Dobra organizacja pracy,
  • Chęć samorozwoju,
  • Umiejętność pracy w zespole.

  Zadania:

  • Optymalizacja procesów w obszarze Master Data ,
  • Wsparcie we wdrożeniu SAP w spółkach polskich oraz niemieckiej.
  • Praca z platformą zakupową,
  • Zapoznanie się z procesem zakupowym i związanymi z nim działaniami,
  • Prace nad dużymi zbiorami danych w MS Excel,
  • Bieżące zadania administracyjne.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy,
  • Staż w oparciu o umowę o praktykę absolwencką,
  • Staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku, notowanej na GPW w Polsce i Frankfurcie,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Owocowe poniedziałki i środy.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale Zaopatrzenia
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Staż w Dziale Zaopatrzenia

  Firma: CIECH S.A. / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne lub techniczne - mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Znajomość pakietu Microsoft Office
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • Prawo jazdy kat. B
  • Otwartość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność planowania
  • Odpowiedzialność, dokładność i dobra organizacja pracy

  Zadania:

  • Optymalizacja procesów zakupowych
  • Monitorowanie realizacji zamówień
  • Rozliczanie dostaw we współpracy z magazynem i księgowością
  • Sporządzanie reklamacji ilościowych i jakościowych
  • Współuczestnictwo w sporządzaniu list kwalifikowanych dostawców 

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy w Spółce o stabilnej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Warszawie i Frankfurcie
  • Perspektywę przedłużenia współpracy w firmie posiadającej wysokie standardy działania
  • Rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale Organizacji Transportu
  CIECH S.A. / Janikowo

  Staż w Dziale Organizacji Transportu

  Firma: CIECH S.A. / Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Transport, Logistyka - mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Znajomość pakietu Microsoft Office
  • Otwartość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i koordynowania wielu zadań jednocześnie
  • Mile wdziana znajomość narzędzi i programów do zarządzania transportem

  Zadania:

  • Wsparcie pracy spedytorów w bieżących zadaniach
  • Współpraca z przewoźnikami i zlecanie załadunków
  • Koordynowanie zadań z działem handlowym
  • Monitorowanie i rozliczanie faktur
  • Bieżące prace administracyjne

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy w Spółce o stabilnej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Warszawie i Frankfurcie
  • Perspektywę przedłużenia współpracy w firmie posiadającej wysokie standardy działania
  • Rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Zespole Projektowym
  CIECH S.A. / Warszawa

  Staż w Zespole Projektowym

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Absolwent lub student ostatnich lat studiów (preferowane kierunki; ekonomia, informatyka),
  • Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office (w szczególności MS Excel, VBA),
  • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Zaangażowanie i chęć do pracy.

  Mile widziane:

  • Znajomość systemu SAP,
  • Znajomość procesów ITIL lub procedur projektowych,
  • Znajomość języka niemieckiego/rumuńskiego.

  Zadania:

  • Praca przy projektach wdrożenia systemów informatycznych w Grupie CIECH,
  • Wsparcie zespołu ds. wdrożenia SAP,
  • Praca nad migracją danych,
  • Koordynacja spotkań projektowych,
  • Obsługa procesu testowania systemu,
  • Sporządzanie raportów i analiz,
  • Monitorowanie postępów prac.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia współpracy,
  • Współpracę w oparciu o umowę o praktykę absolwencką,
  • Staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów,
  • Możliwość pracy przy projekcie rozwoju systemu SAP,
  • Owocowe poniedziałki i środy.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Zespole Utrzymania Ruchu (Oddział Elektrociepłowni)
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Staż w Zespole Utrzymania Ruchu (Oddział Elektrociepłowni)

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta, preferowane kierunki: energetyka/mechanika i budowa maszyn/automatyka i robotyka/elektrotechnika/pokrewne,
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
  • Znajomość zagadnień z zakresu energetyki,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • Zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
  • Bardzo dobra organizacja pracy.

  Zadania:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Działu Utrzymania Ruchu w Oddziale Elektrociepłowni,
  • Udział w katalogowaniu urządzeń parku maszynowego Elektrociepłowni,
  • Weryfikacja kompletności istniejącej dokumentacji technicznej i jej archiwizacja,
  • Praktyczne zapoznanie się z procesami technologicznymi Elektrciepłowni,
  • Współudział w tworzeniu harmonogramów przeglądów na podstawie DTR,
  • Wsparcie w tworzeniu zestawień i raportów.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Biurze Inwestycji
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Staż w Biurze Inwestycji

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta, preferowane kierunki: mechaniczne/elektryczne/budowlane/zarządzanie projektami/zarządzanie/marketing,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • Zaangażowanie, umiejętność analitycznego myślenia,
  • Dokładność i bardzo dobra organizacja pracy,
  • Komunikatywność.

  Zadania:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Biura Inwestycji i Zespołu przygotowania inwestycji,
  • Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z projektami inwestycyjnymi, przygotowywanie zestawień, podsumowań, raportów inwestycyjnych,
  • Wsparcie w opracowywanieu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby postępowań zakupowych,
  • Współpraca z innymi Działami/Zespołami w Spółce.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale BHP i Ppoż.
  CIECH Soda Polska / Inowrocław

  Staż w Dziale BHP i Ppoż.

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta: preferowane kierunki związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Znajomość zagadnień związanych z BHP,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
  • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i kreatywność w działaniu,
  • Bardzo dobra organizacja pracy,
  • Komunikatywność.

  Zadania:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Działu BHP i Ppoż. w Spółce, jego zadaniami, organizacją, metodami pracy,
  • Udział w tworzeniu dokumentacji prowadzonej przez Dział BHP i Ppoż,
  • Współdziałanie z innymi służbami w Zakładzie oraz organami nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • Udział w prowadzeniu analiz dotyczących stanu BHP w Spółce.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale Kontroli Jakości
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Staż w Dziale Kontroli Jakości

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta, preferowane kierunki: technologia chemiczna, chemia, analityka chemiczna,
  • Znajomość podstawowych technik laboratoryjnych,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • Zaangażowanie, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia,
  • Dokładność i bardzo dobra organizacja pracy.

  Zadania:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Działu Kontroli Jakości,
  • Zapoznanie ze specyfiką zawodu laboranta; pobieranie próbek do badań, wykonywanie analiz fizykochemicznych, sporządzanie dokumentacji z wykonywanych badań,
  • Kontrola zgodności danych jakościowych ze specyfikacją produktową,
  • Walidacja metod analitycznych.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale Zakupów Technicznych
  CIECH Soda Polska / Inowrocław

  Staż w Dziale Zakupów Technicznych

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta, preferowane kierunki administracyjne/ekonomiczne,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole,
  • Dokładność i bardzo dobra organizacja pracy,
  • Komunikatywność.

  Zadania:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Działu Zakupów Technicznych i prowadzonymi procesami zakupowymi,
  • Wsparcie w zakresie prowadzenia rejestrów i raportów zakupowych,
  • Ewidencja i archiwizacja dokumentów, nadzór nad przepływem korespondencji,
  • Obsługa narzędzi i programów do rejestracji oraz prowadzenia statystyk.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

Uczestnicy, informacje, zasady

Uczestnicy

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • Studenci
 • Absolwenci uczelni wyższych

Informacje

 • Staże są odpłatne
 • Realizowane są w ciągu całego roku w zależności od bieżących potrzeb biznesowych
 • Trwają od 1 do 3 miesięcy

Zasady

 • Opiekę nad Stażystą sprawuje doświadczony pracownik, który dokonuje również oceny pracy Stażysty
 • Pozytywna opinia może zaowocować perspektywą zatrudnienia

Zobacz opinie uczestników

Programu Stażowego „Przyszłość poparta doświadczeniem” 2015

do góry