WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Program staży

Oferty staży

 • Stanowisko
  Firma/lokalizacja
 • Staż w Dziale Zakupów
  CIECH S.A. / Warszawa

  Staż w Dziale Zakupów

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

  Nasze wymagania:

  • Absolwent lub student ostatnich lat studiów ekonomicznych lub chemicznych,
  • Obsługa pakietu MS Office ( tym wykorzystanie arkusza Excel w celu optymalizacji i monitorowania procesu zakupów),
  • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B2,
  • Dobra organizacja pracy,
  • Odporność na stres,
  • Umiejętność pracy w zespole.

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Zapoznanie się z procesem zakupowym i związanymi z nim działaniami,
  • Prace z platformą zakupową,
  • Zakup surowców na potrzeby produkcji ,
  • Działania operacyjne związane z zakupem surowców- monitorowanie terminów dostaw, wywoływanie dostaw,
  • Wyszukiwanie nowych dostawców surowców,
  • Analiza rynku surowców.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy,
  • Staż w oparciu o umowę o praktykę absolwencką,
  • Staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku, notowanej na giełdzie w Polsce i Frankfurcie,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Owocowe poniedziałki i środy.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Zespole Zintegrowanych Systemów Zarządzania
  CIECH S.A. / Warszawa

  Staż w Zespole Zintegrowanych Systemów Zarządzania

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

  Nasze wymagania:

  • Absolwent lub student ostatnich lat studiów o profilu : zarządzanie, zarządzanie systemami jakości, inżynieria produkcji, inżynieria chemiczna i procesowa,
  • Znajomość systemów zarządzania opartych na normach ISO,
  • Znajomość innych standardów (GMP+, GMP, HACCP, BRS FSSC 22000, itp.),
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
  • Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność,
  • Zainteresowanie tematyką jakości oraz produkcji będzie dodatkowym atutem.

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Wsparcie w organizacji Programu CQS,
  • Wsparcie przy opracowywaniu dokumentów nadrzędnych dla Spółek Grupy CIECH w ramach projektu,
  • Analiza wymagań jakościowych norm i standardów oraz przepisów prawnych w odniesieniu do procesów realizowanych w Spółkach Grupy CIECH,
  • Przekładanie obowiązujących wymagań na wytyczne dla różnych obszarów działania,
  • Tworzenie spójnej dokumentacji systemowej w obszarze jakości i bezpieczeństwa produkcji/ dystrybucji.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy,
  • Staż w oparciu o umowę o praktykę absolwencką,
  • Staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku, notowanej na giełdzie w Polsce i Frankfurcie,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Owocowe poniedziałki i środy.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Biurze Zakupów Administracyjnych i IT
  CIECH S.A. / Warszawa

  Staż w Biurze Zakupów Administracyjnych i IT

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

  Nasze wymagania:

  • Student/ ka ostatniego roku studiów o profilu chemicznym/ ekonomicznym
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Dobra znajomość programów pakietu MS Office
  • Skrupulatność i systematyczność
  • Samodzielność, inicjatywa
  • Umiejętności analityczne

  Umiejętności, które możesz rozwinąć::

  • Poznanie specyfiki pracy w dziale zakupów
  • Możliwość rozwoju kluczowych kompetencji do pracy
  • Zapoznanie się z zasadami działania platformy zakupowej i aukcjami elektronicznymi
  • Zapoznanie się z procesem zakupowym
  • Zdobycie wiedzy i doświadczenia w praktyce

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Wsparcie w obiegu i rejestrowaniu dokumentów w Grupie CIECH
  • Wsparcie w obsłudze platformy zakupowej
  • Czynności związane z archiwizacją postępowań
  • Prowadzenie prostych postępowań zakupowych dla Grupy CIECH
  • Tworzenie i prowadzenie rejestrów na potrzeby zakupów indirect
  • Analiza wydatków w kategoriach indirect
  • Wsparcie Kupców w prowadzonych postępowaniach zakupowych oraz prowadzonych projektach optymalizacyjnych

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy
  • Staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku, notowanej na GPW
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta/ka w Biurze Logistyki
  CIECH S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Stażysta/ka w Biurze Logistyki

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Bieżące działania w zakresie spedycji drogowej
  • Obsługa logistyki wewnętrznej w zakładach produkcyjnych, a szczególności w zakresie pracy bocznicy kolejowej
  • Wybór i bieżące współpraca z przewoźnikami drogowymi
  • Rozliczanie min. kosztów transportu, operacji na bocznicy kolejowej, ilości i ubytków transportowych

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: logistyka, ekonomia, statystyka lub zarządzanie - mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Znajomość Pakietu Microsoft Office a w szczególności MS Excel
  • Otwartość na naukę
  • Odpowiedzialność i skrupulatność
  • Dobra organizacja pracy

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy
  • Możliwość rozwoju oraz uczenia się od najlepszych specjalistów
  • Poznanie praktycznej strony zagadnień logistyki

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta/ka w Zespole Księgowości
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Stażysta/ka w Zespole Księgowości

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Inowrocław

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Archiwizacja dokumentacji księgowej
  • Dekretacja i księgowania zdarzeń gospodarczych
  • Wystawianie wewnętrznych dokumentów księgowych
  • Wykonywanie wskazanych zadań w zakresie ewidencji podatkowej, jak uzgadnianie rejestrów podatkowych czy przygotowywanie danych do sprawozdań
  • Zadania z zakresu analizy kont i sald
  • Przygotowanie danych księgowych na zlecenie innych komórek organizacyjnych
  • Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość - mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Znajomość Pakietu Microsoft Office
  • Umiejętności analityczne
  • Odpowiedzialność i skrupulatność
  • Dobra organizacja pracy

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy z możliwością dalszej współpracy
  • Możliwość rozwoju oraz uczenia się od najlepszych specjalistów
  • Poznanie praktycznej strony zagadnień związanych z systemem rachunkowości w przedsiębiorstwie produkcyjnym; księgowaniami oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych a także ewidencji i sprawozdawczości podatkowej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta/ka w Dziale Utrzymania Ruchu
  CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo

  Stażysta/ka w Dziale Utrzymania Ruchu

  Firma / lokalizacja: CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Pomoc w tworzeniu narzędzi usprawniających działanie Utrzymania Ruchu
  • Analiza systemów sterowania, awaryjności i  kontroli kluczowych maszyn na wybranych instalacjach
  • Pomoc we wdrażaniu wskaźników niezawodności pracy wybranych urządzeń
  • Inwentaryzacja parku maszynowego i rozbudowa dedykowanej bazy danych
  • Administracja biurowa
  • Wsparcie w realizacji bieżących zadań służby utrzymania ruchu
  • Współpraca z innymi działami firmy

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: automatyka przemysłowa, elektronika, robotyka, mechatronika, mechanika, budowa maszyn)- mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Podstawowa wiedza inżynierska pozyskana w trakcie studiów na wyżej wymienionych kierunkach
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego –mile widziana
  • Terminowa realizacja zadań oraz dobra organizacja pracy własnej
  • Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, sumienność oraz szybkie przyswajanie nowych informacji
  • Umiejętność pracy w grupie

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy
  • Możliwość rozwoju oraz uczenia się od najlepszych specjalistów z dziedziny UR

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Zespół Kadrowo-Płacowy
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Zespół Kadrowo-Płacowy

  Firma / lokalizacja: : CIECH S.A. / Inowrocław

  Oferujemy:

  • 3 miesięczny płatny staż w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Poznanie specyfiki pracy w obszarze HR
  • Możliwość rozwoju kluczowych kompetencji
  • Zdobycie wiedzy i doświadczenia w praktyce

  Zadania, które możesz wykonywać:

   Wsparcie zespołu w rekrutacji i obsłudze kadrowej:

   • Selekcja CV kandydatów
   • Umawianie spotkań
   • Przygotowywanie dokumentów kadrowych
   • Tworzenie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy

   Kogo szukamy:

   • Student/ka lub absolwent, preferowane kierunki: zzl, psychologia, socjologia, prawo pracy
   • Dobra znajomość programów pakietu MS Office
   • Dobra organizacja własnej pracy, umiejętność ustalania priorytetów zadań
   • Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
   • Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu
   • Zainteresowanie obszarem HR

   CV można składać, klikając „Aplikuj”

  Uczestnicy, informacje, zasady

  Uczestnicy

  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  • Studenci
  • Absolwenci uczelni wyższych

  Informacje

  • Staże są odpłatne
  • Realizowane są w ciągu całego roku w zależności od bieżących potrzeb biznesowych
  • Trwają od 1 do 3 miesięcy

  Zasady

  • Opiekę nad Stażystą sprawuje doświadczony pracownik, który dokonuje również oceny pracy Stażysty
  • Pozytywna opinia może zaowocować perspektywą zatrudnienia

  Zobacz opinie uczestników

  Programu Stażowego „Przyszłość poparta doświadczeniem” 2015

  do góry