Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Program staży

 • Stanowisko
  Firma/lokalizacja
 • Staż w Zespole Utrzymania Ruchu (Oddział Elektrociepłowni)
  CIECH Soda Polska / Janikowo

  Staż w Zespole Utrzymania Ruchu (Oddział Elektrociepłowni)

  Firma: CIECH Soda Polska / Janikowo


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta, preferowane kierunki: energetyka/mechanika i budowa maszyn/automatyka i robotyka/elektrotechnika/pokrewne,
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
  • Znajomość zagadnień z zakresu energetyki,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • Zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
  • Bardzo dobra organizacja pracy.

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Działu Utrzymania Ruchu w Oddziale Elektrociepłowni,
  • Udział w katalogowaniu urządzeń parku maszynowego Elektrociepłowni,
  • Weryfikacja kompletności istniejącej dokumentacji technicznej i jej archiwizacja,
  • Praktyczne zapoznanie się z procesami technologicznymi Elektrociepłowni,
  • Współudział w tworzeniu harmonogramów przeglądów na podstawie DTR,
  • Wsparcie w tworzeniu zestawień i raportów.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale Operacji Przewozowych
  CIECH Cargo / Inowrocław

  Staż w Dziale Operacji Przewozowych

  Firma: CIECH Cargo / Inowrocław


  Wymagania:

  • status studenta (III, IV lub V rok studiów) lub absolwenta, preferowane kierunki: transport kolejowy, logistyka,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność i bardzo dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność.

  Twoje zadania:

  • planowanie pracy pojazdów trakcyjnych i pracy drużyn trakcyjnych w oparciu o bieżące zadania eksploatacyjne,
  • dostarczenie na ustalony czas odpowiednich pojazdów trakcyjnych w dobrym stanie technicznym dla wszystkich pociągów i pracy pozapociągowej,
  • przestrzeganie wykonania planów pracy pojazdów i drużyn trakcyjnych,
  • współpraca z dyspozytorami przewozów w zakresie należytego wykorzystania i obrotu pojazdów trakcyjnych,
  • prowadzenie dziennika dyspozytora,
  • wycofywanie pojazdów trakcyjnych na PK i do przeglądów okresowych,
  • wykonywanie czynności wymienionych w instrukcjach wewnętrznych obowiązujących dla stanowiska dyspozytora,
  • wykonywanie poleceń organów kontrolnych i zwierzchników mających związek z wykonywana pracą,
  • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy.

  Oferujemy:

  • płatny staż na okres 3 miesięcy w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • poznanie procesów utrzymania i napraw, wymogów formalnych dotyczących eksploatacji taboru kolejowego,
  • ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale Technicznym
  CIECH Cargo / Inowrocław, Janikowo

  Staż w Dziale Technicznym

  Firma: CIECH Cargo / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • status studenta (III, IV lub V rok studiów) lub absolwenta, preferowane kierunki: elektromechaniczny, elektryczny, elektroniczny, transport, mechatronika, informatyka
  • podstawowa wiedza techniczna w zakresie budowy maszyn i pojazdów
  • znajomość rysunku technicznego
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office
  • zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
  • dokładność i bardzo dobra organizacja pracy
  • komunikatywność.

  Twoje zadania:

  • udział w tworzeniu dokumentacji naprawczej i eksploatacyjnej wagonów towarowych zgodnie z wymogami aktualnych przepisów
  • archiwizacja dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i naprawczej wagonów towarowych
  • obserwacja procesów naprawczych i utrzymaniowych taboru kolejowego
  • udział w uruchomieniu systemu zarządzania taborem kolejowym.

  Oferujemy:

  • płatny staż na okres 3 miesięcy w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
  • poznanie procesów utrzymania i napraw, wymogów formalnych dotyczących eksploatacji taboru kolejowego
  • ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Zespole Zarządzania Majątkiem
  Ciech S.A / Inowrocław

  Staż w Zespole Zarządzania Majątkiem

  Firma: Ciech S.A / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe - mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Znajomość pakietu Microsoft Office
  • Otwartość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i staranność

  Twoje zadania:

  • Współudział w administrowaniu majątkiem oraz środkami niskocennymi
  • Generowanie faktur za dzierżawę i wynajem majątku
  • Nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi
  • Bieżące prace administracyjne

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy w Spółce o stabilnej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Warszawie i Frankfurcie
  • Perspektywę przedłużenia współpracy w firmie posiadającej wysokie standardy działania
  • Rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Archiwum Technicznym
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Staż w Archiwum Technicznym

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta, preferowane kierunki: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, administracja lub pokrewne,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole,
  • Dokładność i bardzo dobra organizacja pracy,
  • Systematyczność.

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Archiwum oraz systemem gromadzenia dokumentacji technicznej,
  • Wsparcie w tworzeniu ewidencji i rejestrów dokumentacji na podstawie obowiązujących zasad i procedur,
  • Bieżąca digitalizacja zasobów,
  • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie poprawnego rejestrowania, porządkowania i przekazywania dokumentacji do archiwum.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale Zapewnienia Jakości
  CIECH Soda Polska / Inowrocław

  Staż w Dziale Zapewnienia Jakości

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta, preferowane kierunki: technologia chemiczna, chemia, biotechonologia, biologia,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • Zaangażowanie, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia,
  • Dokładność i bardzo dobra organizacja pracy,
  • Komunikatywność.

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Działu Zapewnienia Jakości,
  • Praktyczne zaznajomienie się z wymaganiami systemów jakości (ISO, FSSC, GMP),
  • Udział w audytach wewnętrznych w Spółce,
  • Udział w procesach rejestrowania i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych klientów,
  • Wsparcie w opracowywaniu dokumentacji jakościowej.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale Kontroli Jakości
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Staż w Dziale Kontroli Jakości

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta, preferowane kierunki: technologia chemiczna, chemia, analityka chemiczna,
  • Znajomość podstawowych technik laboratoryjnych,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • Zaangażowanie, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia,
  • Dokładność i bardzo dobra organizacja pracy.

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Działu Kontroli Jakości,
  • Zapoznanie ze specyfiką zawodu laboranta; pobieranie próbek do badań, wykonywanie analiz fizykochemicznych, sporządzanie dokumentacji z wykonywanych badań,
  • Kontrola zgodności danych jakościowych ze specyfikacją produktową,
  • Walidacja metod analitycznych.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Zespole Realizacji Inwestycji
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Staż w Zespole Realizacji Inwestycji

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta, preferowane kierunki: mechaniczne/elektryczne/budowlane/zarządzanie projektami,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • Zaangażowanie, umiejętność analitycznego myślenia,
  • Dokładność i bardzo dobra organizacja pracy,
  • Komunikatywność.

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Biura Inwestycji i Zespołu Realizacji Inwestycji,
  • Udział w procesach realizacji projektów inwestycyjnych,
  • Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z projektami inwestycyjnymi, przygotowywanie prezentacji, zestawień, raportów inwestycyjnych,
  • Współpraca z innymi Działami w Spółce.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Zespole Przygotowania Inwestycji
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Staż w Zespole Przygotowania Inwestycji

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta, preferowane kierunki: techniczne lub ekonomiczne,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym tworzenia prezentacji multimedialnych,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • Zaangażowanie, umiejętność analitycznego myślenia,
  • Dokładność i bardzo dobra organizacja pracy,
  • Komunikatywność.

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Biura Inwestycji i Zespołu Przygotowania Inwestycji,
  • Udział w procesach inicjowania projektów inwestycyjnych,
  • Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z projektami inwestycyjnymi, przygotowywanie prezentacji, zestawień, raportów inwestycyjnych,
  • Wsparcie w opracowywanieu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby postępowań zakupowych,
  • Obsługa systemu prowadzenia projektów EMP.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale BHP i Ppoż.
  CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo

  Staż w Dziale BHP i Ppoż.

  Firma: CIECH Soda Polska / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Status studenta lub absolwenta: preferowane kierunki związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Znajomość zagadnień związanych z BHP,
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i kreatywność w działaniu,
  • Bardzo dobra organizacja pracy,
  • Komunikatywność.

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Działu BHP i Ppoż. w Spółce, jego zadaniami, organizacją, metodami pracy,
  • Udział w prowadzeniu analiz dotyczących stanu BHP w Spółce,
  • Udział w tworzeniu dokumentacji Działu BHP i Ppoż,
  • Współpraca z innymi Działami w Spółce oraz organami nadzoru i kontroli warunków pracy.

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy,
  • Staż w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW,
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Biurze Zarządzania Inwestycjami
  CIECH S.A. / Warszawa

  Staż w Biurze Zarządzania Inwestycjami

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, zarządzanie projektami,
  • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (w szczególności MS Excel, MS PowerPoint)
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
  • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • Skrupulatność, zdolności analityczne.

  Zadania:

  • Wsparcie Zespołu we wdrażaniu projektów inwestycyjnych,
  • Weryfikacja dokumentów pod kątem zgodności z ustalonymi standardami,
  • Prowadzenie analiz dokumentów pod kątem formalnym,
  • Przygotowywanie zestawień, analiz i raportów,
  • Współpraca ze Spółkami wchodzącymi w skład Grupy CIECH,

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy,
  • Staż w oparciu o umowę o praktykę absolwencką,
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku,
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów,
  • Dostawę świeżych owoców w poniedziałki i środy.

  Umiejętności, które możesz rozwinąć:

  • Umiejętność analizowania projektów inwestycyjnych,
  • Wiedza z zakresu zarządzania projektami.

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Targi pracy
  Grupa CIECH

  Targi pracy

  Drogi kandydacie,
  Bardzo nam miło, że jesteś zainteresowany współpracą z nami.

  Jeśli chcesz dołączyć do naszej organizacji, wejdź w formularz aplikacyjny klikając „aplikuj” i wybierz obszar, który Cię interesuje.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.


  CV można składać, klikając „Aplikuj”

Uczestnicy, informacje, zasady

Uczestnicy

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • Studenci
 • Absolwenci uczelni wyższych

Informacje

 • Staże są odpłatne
 • Realizowane są w ciągu całego roku w zależności od bieżących potrzeb biznesowych
 • Trwają od 1 do 3 miesięcy

Zasady

 • Opiekę nad Stażystą sprawuje doświadczony pracownik, który dokonuje również oceny pracy Stażysty
 • Pozytywna opinia może zaowocować perspektywą zatrudnienia

Zobacz opinie uczestników

Programu Stażowego „Przyszłość poparta doświadczeniem” 2015

Do góry