Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

12 października br. w Warszawie odbędzie się Dzień Dostawcy Grupy CIECH

12 października 2017 roku w warszawskim Hotelu Lord, zlokalizowanym przy Al. Krakowskiej 218, odbędzie się dzień otwarty dla obecnych oraz przyszłych dostawców i usługodawców Grupy CIECH w obszarze Zakupów Inwestycyjnych i Technicznych. Celem spotkania będzie zapoznanie dostawców i kontrahentów z procesem zakupowym funkcjonującym w Grupie CIECH, przedstawienie kierunków rozwoju zakupów oraz sposobów komunikacji Spółki z otoczeniem biznesowym. 


Osoby zainteresowanie uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia (formularz do pobrania TU) w terminie do 2 października 2017 roku na adres mailowy: zakupytechniczne@ciechgroup.com. Potwierdzenia udziału w spotkaniu zostaną przesłane drogą mailową do dnia 9 października.

Uczestnictwo w Dniu Dostawcy jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w wydarzeniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Przewidziany jest udział maksymalnie dwóch przedstawicieli z jednej firmy. W czasie spotkania przewidziany jest lunch oraz serwis kawowy. Istnieje również możliwość skorzystania z parkingu hotelowego.

Agenda wydarzenia
9.00 - 10:00Rejestracja uczestników
Część I 
10.00 - 10.05 Oficjalne powitanie uczestników wydarzenia
10.05 - 10.20 Wskazanie kierunku rozwoju Ciech
10.20 - 10.35Wstęp do zakupów w Grupie CIECH, wyzwania przed zakupami 
10.35 - 11.15Opis działań poprawiających współpracę CIECH z rynkiem, opis podstawowych warunków handlowych i ogólnych warunków współpracy.
11.15 - 12.15Prezentacja działań Zakupów Technicznych, m.in.: opis procesu zakupowego, wstęp do obowiązującej procedury, praca z platformą zakupową, zasady komunikacji z rynkiem.
12:15 - 12:30Pytania i odpowiedzi.
12.30 - 13.30Przerwa na lunch w formie bufetu.
Cześć II 
13.30 - 15.30Prezentacje służb technicznych:
- Obszar inwestycji budowlanych i technologicznych;
- Obszar energetyczny i elektroenergetyczny;
- Obszar utrzymania ruchu i dostaw materiałów eksploatacyjnych.
15.30 - 16.00Dyskusja z uczestnikami w salach.
Do góry