Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Akcje CIECH dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie

W poniedziałek 22 sierpnia br. Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie wydała decyzję o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji CIECH do obrotu w segmencie General Standard sub-segment frankfurckiego rynku regulowanego. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu we wtorek 23 sierpnia br. CIECH, jako pierwsza polska spółka, będzie równocześnie notowany na giełdzie w Warszawie i we Frankfurcie (dual listing). Notowanie akcji spółki na jednej z najważniejszych giełd świata jest kolejnym krokiem w realizacji jej strategii ekspansji na rynkach międzynarodowych.

CIECH, jako czołowa polska spółka chemiczna, jest gotowy na weryfikację swojego potencjału przez międzynarodowych ekspertów, którzy na co dzień oceniają takie spółki jak BASF czy K+S. Notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie zwiększy ponadto rozpoznawalność i wiarygodność spółki wśród partnerów biznesowych oraz globalnych funduszy inwestycyjnych. 

Ważnym celem „dual listingu” jest także poszerzenie bazy inwestorów. – Wierzymy, że notowanie naszych akcji równocześnie na dwóch giełdach zwiększy atrakcyjność CIECH i będzie miało pozytywny wpływ na długofalowe budowanie wartości spółki. Jednocześnie chcę podkreślić, że giełda w Warszawie pozostaje dla nas wciąż głównym rynkiem notowań – powiedział Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH.

Od 23 sierpnia br. akcjonariusze CIECH będą mieć możliwość wyboru parkietu, na którym notowane będą posiadane przez nich akcje. Spółka jednocześnie pozostaje pod pełnym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i będzie w pełni podlegać polskiemu ustawodawstwu. Wszystkie akcje wciąż będą zdeponowane w polskim Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie to jedna z najważniejszych giełd na świecie, trzecia co do wielkości giełda w Europie i największy parkiet w Niemczech. CIECH prowadzi w Niemczech także działalność biznesową – znajduje się tam jedna ze spółek zależnych: CIECH Soda Deutschland.

Do góry