Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Akcje CIECH S.A. weszły w skład nowego indeksu makrosektorowego GPW - WIG.MS-PET

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od 18 marca br. rozpoczęła publikacje nowego indeksu makrosektorowego WIG.MS-PET. W jego skład, oprócz CIECH S.A., weszły akcje spółek z branży paliwowej, chemicznej i gazowej - PKN ORLEN, PGNIG, LOTOS oraz GRUPA AZOTY. Udział akcji CIECH S.A. w indeksie makrosektorowym wyniesie 4,01 proc.

Poza indeksem WIG.MS-PET, GPW zaczęła publikować również indeksy dla połączonych branż: banki/ ubezpieczenia/ rynek kapitałowy/ wierzytelności oraz energia/ górnictwo/ surowce. Nowe indeksy grupują spółki z wybranych branż, jednolitych ze względu na swoją specyfikę. Co ważne, liczba spółek, uczestników indeksu jest stała, ich kwalifikacja odbywa się na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich udziału w WIG. Dzięki temu GPW poszerzyła swoją ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych.

Kontakt:
media@ciechgroup.com;
tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz stabilnym inwestorem strategicznym. Firma eksportuje swoje produkty – m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane – do ponad 100 krajów całego świata. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry