Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Aktywny udział Grupy CIECH w XII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Reprezentowanie przemysłu energochłonnego w interesujących debatach, dot. m.in. Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważonego rolnictwa, standardów ESG oraz transformacji energetycznej sektora chemicznego, współorganizacja nowego, niezwykłego wydarzenia – Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych – oraz liczne wywiady i rozmowy z przedstawicielami biznesu – tak pokrótce można podsumować aktywność Grupy CIECH podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w dniach 20-22 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) – czyli trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii – to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Wydarzenie, w którym aktywnie uczestniczyli czterej przedstawiciele Grupy CIECH: Prezes Zarządu CIECH S.A., Dawid Jakubowicz, Członkowie Zarządu Spółki: Mirosław Skowron oraz Jarosław Romanowski, a także  szef biznesu AGRO Grupy, Wojciech Babski, jest miejscem dialogu o kształcie europejskiej gospodarki w kolejnych latach.

 

Pierwszego dnia kongresu, w poniedziałek 20 września, podczas panelu “Europejski Zielony Ład”, poświęconemu pakietowi działań mających przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę, Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A., wypowiadał się m.in. na temat globalnych wyzwań klimatycznych, którym musi stawić czoła biznes. Opowiadał także o dekarbonizacji, będącej niezwykle ważnym elementem strategii Grupy CIECH.

 

„Od wielu lat wdrażamy naszą strategię dekarbonizacji, zmianę miksu energetycznego. Chcemy być liderem zmiany. Analizujemy Zielony Ład pod kątem zarządzania ryzykami, czy w średnim terminie istnieje ryzyko finansowe i czy wzrost cen uprawnień do emisji w istotny sposób wpłynie na nasz rachunek wyników albo na zmiany nawyków konsumentów, do których trafiają nasze produkty. (…) Jesteśmy za tym, żeby dekarbonizować, zmniejszać ślad węglowy, niemniej jednak trzeba brać pod uwagę realia przedsiębiorstw energochłonnych, takich jak CIECH. My w procesie technologicznym potrzebujemy dużej ilości pary i na razie poza gazem, węglem, biomasą, nie ma skomercjalizowanych technologii, które mogłyby je zastąpić” – zaznaczył Dawid Jakubowicz, podkreślając, że: „Na rynku istnieje presja na bycie bardziej eko i zmniejszenie emisji. To nie jest zmiana, jaka nastąpi w przyszłości, to już się dzieje”.

 

O dekarbonizacji oraz konieczności poszukiwania alternatywy energetycznej dyskutowali również uczestnicy wtorkowego panelu: „Chemia a transformacja energetyczna i zrównoważona produkcja”, wśród których Grupę CIECH reprezentował Mirosław Skowron, Członek Zarządu CIECH S.A. Jak wyjaśniał w kontekście odnawialnych źródeł energii: „Zakłady CIECH pracują w ruchu ciągłym. Oznacza to, że firma nie może narażać się na przerwy w dostawach energii. A OZE ma to do siebie, że nie zawsze może zapewnić dopływ prądu. (…) Rozwiązaniem mogłyby być wysokopojemnościowe i sprawne magazyny energii lub małe reaktory atomowe”.

 

Na temat zrównoważonego rozwoju miał okazję wypowiedzieć się też Jarosław Romanowski, Członek Zarządu CIECH S.A., podczas panelu „ESG”. Jak zaznaczył, obecnie nie liczy się tylko cena, po jakiej firma może sprzedać produkt lub kupić surowiec, ale także to, jaki jest jej stosunek do ESG, czyli troski o środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny.

 

„Kluczowym obszarem, jeśli chodzi o komponent E (“Environmental”), jest dla CIECH obecnie m.in. to: ile zużywa energii i wody, jak gospodaruje odpadami oraz ile emituje gazów. (…) Postanowiliśmy więc uporządkować cele, które sobie stawiamy. Są one wspólnie uzgadniane z naszymi klientami. W wielu obszarach związanych z ESG są one bardziej ambitne niż dziś wymaga tego regulator” – mówił Jarosław Romanowski.

 

Z kolei w panelu dyskusyjnym „Zielony Ład w rolnictwie” o działaniach podejmowanych przez Grupę CIECH opowiadał Wojciech Babski, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna oraz szef biznesu Agro w Grupie CIECH. „Staramy się kontrybuować do Zielonego Ładu, zmieniamy formulację herbicydów, jakie są stosowane na rynku, redukując ich dawkę o 50%. Jeżeli chodzi o rolnictwo precyzyjne to pierwszą jego adopcję zaobserwujemy w dużych, zinformatyzowanych gospodarstwach, gdyż potrzeba do tego większych nakładów technologicznych i finansowych oraz specjalistycznej wiedzy” - mówił.

 

Wśród wydarzeń towarzyszących XII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu odbyła się także pierwsza prezentacja „Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych”, czyli przeglądu najciekawszych projektów mających na celu redukcję emisyjności, współtwórcą którego – wraz z Grupą PTWP – była Grupa CIECH. Organizatorzy oceniali rozwiązania polskich firm służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, wdrożone w latach 2019-2020. Podczas ceremonii uroczystego wręczenia certyfikatów, spółkę CIECH S.A. reprezentował Członek Zarządu, Mirosław Skowron.

 

Więcej o aktywności przedstawicieli Grupy CIECH podczas kongresu można dowiedzieć się w poniższym materiale:

 

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.


Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.


Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.


CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.


Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Do góry