Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Bardzo dobre skonsolidowane wyniki finansowe CIECH w I kwartale 2016 r.

W I kwartale 2016 roku Grupa CIECH wypracowała bardzo dobre wyniki i po raz kolejny poprawiła kluczowe parametry finansowe. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego EBITDA (Z - znormalizowana) wzrosła o 7% r/r i wyniosła 206 mln zł. Marża EBITDA (Z) ukształtowała się na poziomie 25%, co stanowi wzrost o 1,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Tak dobre wyniki są przede wszystkim efektem wdrażanych działań optymalizacyjnych w Grupie oraz konsekwentnie realizowanej strategii opartej na wzroście organicznym. W raportowanym okresie wpływ na wyniki Grupy miało również sprzyjające otoczenie rynkowe.

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH w I kwartale 2016 r. wyniosły 826 mln zł, EBIDTA wyniosła 204 mln zł (wzrost o 17,6% r/r), a EBITDA po korektach normalizacyjnych (Z) 206 mln zł (wzrost o 7%). Zysk netto ukształtował się na poziomie 102 mln zł (wzrost o 92,1%). 

- Wypracowane przez nas wyniki potwierdzają słuszność założeń przyjętych w strategii Grupy CIECH. W I kwartale 2016 r. zakończyliśmy projekt rozbudowy mocy produkcyjnych SODA +200, a w segmencie organicznym wprowadziliśmy nową linię produktową  - ZIEMOVIT. Dążymy do tego, by Grupa była w coraz lepszej kondycji. Konsekwentnie realizujemy nasze cele długofalowe przekształcając CIECH w firmę globalną. Ważną rolę w tym procesie odgrywa wsparcie, jakiego udziela nam większościowy akcjonariusz - grupa Kulczyk Investments – powiedział Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W segmencie sodowym pozytywny wpływ na wyniki miała sprzedaż dodatkowych wolumenów produktu. 

W raportowanym okresie Grupie sprzyjały również niższe ceny surowców energetycznych i wsadu surowcowego (gaz, węgiel, koks), a dodatkowym wsparciem było osłabienie się złotego i rumuńskiego leja.

Segment organiczny odnotował w I kwartale br. słabsze wyniki w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ na to miała aktywna i bardzo udana sprzedaż przedsezonowa środków ochrony roślin w ostatnim kwartale 2015 r. Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale bieżącego roku CIECH Sarzyna S.A., największy polski producent środków ochrony roślin, zaprezentował nową linię produktową ZIEMOVIT w kategorii Dom i Ogród. Jest to element strategicznego rozwoju organicznego Grupy CIECH.

W  omawianym okresie kontynuowana była także inwestycja CIECH Vitrosilicon w nowy piec do produkcji krzemianu sodu. Do pozytywnych czynników I kwartału 2016 roku należy również zaliczyć niższy koszt obsługi długu, jako skutek operacji refinansowania zadłużenia Grupy zakończonej w IV kwartale 2015. Wpłynęło to pozytywnie na wzrost zysku netto w I kwartale 2016 roku.  

 

Tabela – wyniki Grupy CIECH za I kwartał 2016 r.

 

[mln PLN]1Q20161Q2015r/r
Przychody8268171,1%
Zysk brutto na sprzedaży24421414,0%
Marża brutto na sprzedaży29,5%26,1%3,4 p.p.
EBIT15011728,4%
Marża EBIT18,2%14,3%3,9 p.p.
EBITDA20417317,6%
Marża EBITDA24,6%21,2%3,4 p.p.
EBITDA (Z)2061937,0%
Marża EBITDA (Z)25,0%23,6%1,4 p.p.
Wynik netto1025392,1%
Marża netto12,4%6,5%5,9 p.p

 

Kontakt dla mediów

Maciej Powroźnik, Rzecznik Grupy Ciech

tel. (+48 22) 639 17 70, kom. 505 050 426, e-mail: maciej.powroznik@ciechgroup.com

Grupa CIECH jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Posiada dobrze rozwiniętą strukturę produkcyjną (8 zakładów) i sieć handlową w kraju oraz Europie i na świecie. Głównymi produktami Grupy są: soda kalcynowana (drugie miejsce jako dostawca w Europie), soda oczyszczona, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, poliestrowe i inne produkty chemii organicznej, mające zastosowanie w przemysłach szklarskim, meblowym, chemicznym, budownictwie i rolnictwie. Od lutego 2005 roku CIECH SA jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największymi akcjonariuszami spółki są: KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu (51,14 proc. akcji i głosów na WZ), a także OFE Nationale-Nederlanden (9,49 proc.). Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry