Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Bardzo dobre wyniki Grupy CIECH w I półroczu 2016 r.

Grupa CIECH S.A. (CIECH) po raz kolejny wypracowała wzrost zysków i marż. EBITDA znormalizowana (dalej: EBITDA (Z)) Grupy za II kw. 2016 r. wzrosła o 21,3% r/r i wyniosła 227,8 mln zł.  W  całym I półroczu 2016 r. EBITDA (Z) Grupy wyniosła 434,0 mln zł (wzrost o 14,0% r/r),  a marża EBITDA (Z) ukształtowała się na poziomie 25,6%, co oznacza wzrost o 2,6 p.p. w stosunku do I półrocza 2015 r. Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji strategii opartej na wzroście organicznym, optymalizacji kosztowej oraz obniżaniu poziomu zadłużenia CIECH w długim terminie. 

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za I półrocze br. wyniosły 1 693,6 mln zł (wzrost o 2,1% r/r). 
  • Grupa wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 344,4 mln zł (wzrost o 43,0% r/r), EBITDA po korektach normalizacyjnych wyniosła 434,0 mln zł (wzrost o 14,0% r/r), a zysk netto 264,3 mln zł (wzrost o 90,5% r/r). 
  • W I półroczu br.  Grupa wypracowała także wyższe marże na wszystkich poziomach. 

Kolejny okres bardzo dobrych wyników to efekt ogromnej pracy, jaką Zarząd spółki wykonał na rzecz długoterminowej budowy jej wartości. – Konsekwentnie i przy pełnym wsparciu wiarygodnego inwestora strategicznego, realizujemy strategie przekształcenia CIECH w profesjonalnie zarządzaną firmę o silnej pozycji międzynarodowej  – powiedział Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A., komentując dobre wyniki spółki. 

W ostatnim czasie spółka intensywnie rozwijała sprzedaż. Obecna jest już na ponad 100 rynkach na świecie i stale umacnia swoją pozycję globalną. 

Stale obniżamy koszty funkcjonowania, podnosimy jakość naszych produktów oraz dywersyfikujemy i rozwijamy nasze portfolio. To wszystko przełożyło się to na dobre wyniki finansowe. Jednocześnie wciąż sprzyjało nam otoczenie zewnętrzne: tańsze niż rok wcześniej surowce energetyczne oraz korzystna sytuacja walutowa. Naszym największym wyzwaniem wciąż pozostaje obniżenie długu, który nadal jest na wysokim poziomie – dodał Maciej Tybura.

Realizując strategię ekspansji zagranicznej, w sierpniu br. Zarząd CIECH podjął decyzję o wprowadzeniu akcji CIECH do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie w formie „dual listing”. Pierwsze notowanie odbyło się 23 sierpnia br. i od tego czasu CIECH jest pierwszą polską spółką notowaną równolegle na giełdzie w Warszawie i we Frankfurcie. Ruch ten pozwoli przede wszystkim zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną spółki, co powinno wspierać długofalowe budowanie jej wartości.

CIECH będzie notowany na jednym parkiecie razem z największymi europejskimi firmami chemicznymi. Będziemy więc podlegać tym samym kryteriom oceny naszego potencjału i efektów biznesowych przez międzynarodowych ekspertów co np. BASF czy K+S. Jednocześnie chcę podkreślić, że giełda w Warszawie pozostaje dla nas wciąż głównym rynkiem notowań – powiedział Maciej Tybura.

I półrocze 2016 r. to dla CIECH także realizacja ważnych inwestycji. W I kw. zakończyła się rozbudowa mocy produkcyjnych sody w ramach projektu Soda +200, a pod koniec II kw. inwestycja modernizacji i rozbudowy pieca do produkcji szklistego krzemianu sodu w CIECH Vitrosilicon.

Ponadto, w sierpniu br. spółka CIECH wypłaciła dywidendę. 16 czerwca br. Walne Zgromadzenie CIECH podjęło decyzję o przeznaczeniu 150 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę dla akcjonariuszy. Wypłata, w wysokości 2,85 zł na akcję, miała miejsce 16 sierpnia br.

[mln PLN]1H20161H2015r/rQ2 2016Q2 2015r/r
Przychody1 693,61 658,12,1%867,2840,83,1%
EBIT344,4240,843,0%194,0123,756,9%
Marża EBIT20,3%14,5%5,8 p.p.22,4%14,7%7,7 p.p.
EBITDA453,8351,229,2%250,2178,240,4%
Marża EBITDA26,8%21,2%5,6 p.p.28,9%21,2%7,7 p.p.
EBITDA (Z)434,0380,614,0%227,8187,821,3%
Marża EBITDA (Z)25,6%23,0%2,6 p.p.26,3%22,3%4,0 p.p.
Wynik netto264,3138,890,5%162,185,689,4%
Marża netto15,6%8,4%7,2 p.p.18,7%10,2%8,5 p.p.
Do góry