Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH będzie dywersyfikować źródła dostaw solanki, kontynuuje rozmowy z Gaz-Systemem o budowie kopalni soli

Spółki CIECH S.A. i GAZ-SYSTEM ustaliły kolejne warunki wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na budowie przez GAZ-SYSTEM kopalni soli i magazynu gazu na wysadzie solnym Damasławek. Oba podmioty podpisały kolejne dokumenty: tzw. term sheet oraz porozumienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. To kolejny krok w realizacji projektu, który ma zapewnić w długim terminie dywersyfikację źródeł dostaw solanki dla Grupy CIECH, surowca do produkcji sody kalcynowanej i soli.

 

Term sheet to dokument precyzujący warunki dalszej współpracy, w tym przede wszystkim harmonogram i ogólne zasady finansowania poszczególnych etapów inwestycji, a także kluczowe założenia dotyczące współpracy handlowej po zrealizowaniu i uruchomieniu kopalni soli oraz magazynu gazu. Drugi z dokumentów to porozumienie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowych poszczególnych elementów inwestycji.

 

- To kolejny krok we wspólnym przygotowaniu przedsięwzięcia, które dla Grupy CIECH oznacza możliwość dywersyfikacji źródeł solanki w długim terminie. Podpisane dokumenty zawierają ustalenia dotyczące warunków inwestycji i dalszej współpracy. Stanowią podstawę do przygotowania konkretnych umów inwestycyjnych i handlowych. Realizacja tej inwestycji to dobra informacja dla przemysłu produkcji szkła zlokalizowanego w Polsce, korzystającego z naszej sody, który wypracowuje ok. 11 mld zł wartości dodanej do PKB Polski i zatrudnia ponad 30 tys. osób1 – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH.

 

Dla CIECH uczestnictwo w tym projekcie oznacza dywersyfikację źródeł dostaw solanki do zakładów Grupy. Zgodnie z obecnymi założeniami CIECH będzie współfinansował budowę infrastruktury przesyłowej z kopalni i podziemnych magazynów gazu, umożliwiającą transport solanki do zakładów produkcyjnych. Według wstępnych założeń szacunkowa wartość inwestycji w tę infrastrukturę może wynieść ok. 450 mln zł, a proporcje udziału obu stron we współfinansowaniu będą ustalone w drodze negocjacji i określone w umowie inwestycyjnej. Umowa ta będzie podpisana po spełnieniu przesłanek, w tym m.in. uprawomocnienia decyzji lokalizacyjnej w zakresie infrastruktury przesyłowej i uzyskaniu zgód korporacyjnych.

 

Zgodnie z zapisami w dokumencie term sheet obie strony zamierzają zawrzeć umowę na dostawy solanki do zakładów CIECH na 20 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 15 lat. Ustalona w tej umowie cena solanki ma uwzględniać zaangażowanie finansowe CIECH w budowę infrastruktury przesyłowej. Podpisanie umowy na dostawy solanki będzie jednym z warunków uruchomienia środków inwestycyjnych. Pozostałe to m.in. pozyskanie potrzebnych zgód i pozwoleń, a także zapisy zabezpieczające prawa obu stron do zwrotu poniesionych nakładów.

 

Solanka pozyskiwania z podziemnych magazynów gazu i ropy naftowej to podstawowy surowiec w produkcji sody kalcynowanej oraz soli warzonej – filarów produktowych Grupy CIECH. W polskich i rumuńskich zakładach sodowych CIECH pozyskuje solankę od zewnętrznych dostawców, a w przypadku niemieckiej fabryki sody posiada własne źródło tego surowca.

 

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

 

 1 Wyliczenia EY dla Grupy CIECH.

Do góry