Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH: budowa nowoczesnej warzelni soli w Stassfurcie o wartości 140 mln euro

Kończą się główne prace budowlane na terenie nowej warzelni soli w niemieckim Stassfurcie. Mimo pandemii koronawirusa, w ciągu zaledwie roku1 powstał nowoczesny obiekt, który docelowo będzie produkował ok. 450 tys. ton soli warzonej rocznie i dzięki któremu Grupa CIECH będzie w gronie największych producentów soli warzonej w Europie. Osiągnięcie docelowych parametrów produkcyjnych planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2021 roku. Inwestycja o wartości ok. 140 mln euro umacnia CIECH na liście największych polskich prywatnych inwestorów poza granicami kraju.

 

Równolegle z kończącą się właśnie fazą budowlaną, rozpocznie się faza rozruchu, czyli m.in. uruchamianie poszczególnych elementów linii produkcyjnej, która potrwa do końca drugiego kwartału. Następna faza to stopniowe zwiększanie produkcji, polegająca na dochodzeniu do zakładanych parametrów wydajności pracy zakładu – ten etap zakończy się, zgodnie z obecnym harmonogramem, do końca września 2021 roku.

 

W ciągu najbliższych tygodni będą prowadzone także prace wykończeniowe, szkolenia dla nowych pracowników warzelni, potwierdzanie parametrów poszczególnych linii oraz prace związane z administracyjnym zakończeniem inwestycji (pozwolenie na użytkowanie). Wszystkie te działania nie będą wpływały na przebieg fazy rozruchu.

 

Wiosną 2020 r. prace budowlane zakłóciła pandemia i ograniczenia z nią związane. Projekt budowy miał charakter międzynarodowy (komponenty do budowy fabryki były zamawiane m.in. z Włoch, Szwajcarii, Polski, Chorwacji, a także z Niemiec) i wymagał obecności międzynarodowej grupy ekspertów. Dużym wyzwaniem były ograniczenia w łańcuchach dostaw i poruszaniu się ludzi w związku z trwającą pandemią. Istotnym elementem, w kontekście udzielania pozwoleń, były także utrudnienia w pracy lokalnych i regionalnych urzędów.

 

- Kończymy ważny etap największej inwestycji w historii Grupy o wartości ponad 600 mln zł. Mimo trwającej pandemii i ograniczeń z nią związanych oraz bardzo niesprzyjających warunków pogodowych zimą, zakład jest gotowy do wdrożenia fazy rozruchu i stopniowego dochodzenia do zakładanych parametrów produkcji w kolejnych miesiącach. Inwestycja w Stassfurcie jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii. Umożliwi dywersyfikację źródeł przychodów i zwiększenie konkurencyjności na rynkach międzynarodowych – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

W momencie największego natężenia prac, na placu budowy przebywało ponad 1000 osób. W grudniu 2020 roku pojawił się specjalistyczny sprzęt o nośności 750 ton, którego zadaniem było ustawienie ewaporatorów i suszarek, czyli instalacji do osuszania solanki, stanowiących łącznie serce warzelni w Stassfurcie.

 

- Za nami bardzo intensywne 12 miesięcy wytężonej pracy ekipy CIECH w Niemczech i Polsce. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników w obydwu krajach, bardzo dobrej organizacji całego procesu, świetnej współpracy z dostawcami i wykonawcami w niezwykle wymagających warunkach, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia kolejnej fazy realizacji flagowej inwestycji Grupy – mówi Mirosław Skowron, Członek Zarządu CIECH S.A., odpowiedzialny za m.in. inwestycję w Stassfurcie.

 

W najbliższych tygodniach stopniowo będą uruchamiane kolejne elementy linii produkcyjnej – w pierwszej kolejności rozpocznie się testowy proces oczyszczania solanki oraz odparowania, czego efektem będzie produkcja tzw. soli mokrej. Po kalibracji i optymalizacji jej procesu produkcji, będzie możliwe rozpoczęcie produkcji soli suchej, a także wytwarzanie oraz konfekcjonowanie tabletek solnych, stanowiących docelowo ponad 50 proc. portfolio produktowego nowej warzelni. Rozpoczęcie sprzedaży na większą skalę planowane jest, m.in. ze względu na fazę rozruchu i obostrzenia w Niemczech wynikające z trwającej pandemii, na trzeci kwartał 2021 roku.

 

Warzelnia w Stassfurcie będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Produkcja soli warzonej będzie odbywać się tam przy użyciu innej technologii niż w fabryce CIECH w Polsce2. Zamiast wyparek ogrzewanych parą (technologia MEE), została tu zastosowana w pełni zautomatyzowana linia produkcyjna oparta na technologii MVR (odparowanie wody poprzez doprowadzenie sprężonej pary). Oparta na fizycznym Prawie Boyla technologia powoduje znaczące oszczędności i podnosi efektywność produkcji soli.

 

Zastosowany w Stassfurcie proces produkcji to także bardziej przyjazne dla środowiska niskoemisyjne źródło energii, pochodzącej z wydajnej elektrociepłowni gazowej, oraz efektywne zarządzanie energią cieplną w procesie, potwierdzone niemieckim certyfikatem ENEV3. Używana w warzelni energia elektryczna będzie pochodziła w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo zakład został wyposażony w optymalny system gospodarowania odpadami produkcyjnymi, które są odprowadzane do podziemnego miejsca składowania.

 

Nowa fabryka CIECH będzie wyposażona także w nowoczesny, w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania.

 

Atutem niemieckiej lokalizacji nowego zakładu produkcji soli jest dostępność własnych źródeł surowców (solanki), niskoemisyjne i efektywne źródło energii oraz bardzo dogodne położenie, umożliwiające ekspansję na atrakcyjnych, zachodnioeuropejskich rynkach zbytu. Po osiągnięciu docelowej wartości produkcji rocznej, Grupa CIECH znajdzie się w ścisłym gronie europejskich producentów soli warzonej z ugruntowaną pozycją w Europie Środkowej, Skandynawii i z perspektywą ekspansji na rynki Europy Zachodniej. Zakład będzie zatrudniał ok. 100 osób.

 

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.


1 Wiosną 2020 roku spółka CIECH Salz podpisała umowę z generalnym wykonawcą – firmą Adamietz.

2 W Polsce CIECH produkuje sól warzoną w Janikowie na Kujawach (zdolności produkcyjne to 550 tys. ton rocznie).

3 Certyfikat potwierdzający energooszczędność obiektów na podstawie rozporządzenia o energooszczędności wprowadzonego przez niemiecki rząd.

Do góry