Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH i Synthos Green Energy będą współpracować w zakresie wykorzystania energii jądrowej

Spółki CIECH S.A. i Synthos Green Energy S.A. podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie wykorzystania technologii SMR (Small Modular Reactors) i MMR (Micro Modular Reactors). W ramach współpracy oba podmioty określą m.in. możliwość budowy małych lub mikro reaktorów jądrowych na terenie zakładów produkcyjnych CIECH oraz będą analizować możliwe modele dostaw energii w ramach wzajemnych umów. Grupa CIECH możliwość wykorzystania energetyki jądrowej zapowiedziała podczas publikacji strategii ESG w maju 2021 roku. Zakłada ona odejście od stosowania węgla w 2033 roku, a także osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 roku. 

Podpisany list intencyjny umożliwi Grupie CIECH gruntowną analizę wykorzystania technologii małych i mikro reaktorów modularnych w zakładach produkujących sodę kalcynowaną. Obecnie elektrociepłownie dostarczające parę – niezbędny surowiec w procesie technologicznym – korzystają z węgla jako paliwa. Grupa CIECH jest jednym z największych odbiorców węgla po energetyce zawodowej w Polsce, ale zgodnie z przyjętą strategią ma stopniowo odchodzić od tego surowca na rzecz pozyskiwania energii z gazu ziemnego, termicznego przetwarzania odpadów czy właśnie energii jądrowej. 

Synthos Green Energy jest strategicznym i wyłącznym partnerem GE Hitachi Nuclear Energy Americas LLC w zakresie wykorzystania technologii małych reaktorów modułowych (o mocy do 300 MW), natomiast z firmą Ultra Safe Nuclear Corporation – w obszarze mikroreaktorów modułowych (o mocy do 15 MW). Spółka rozwija także współpracę w zakresie wytwarzania wodoru przy wykorzystaniu mikro reaktorów jądrowych.

Czysta, bezemisyjna energia jądrowa może stać się ważnym elementem strategii osiągania ambitnych celów klimatycznych przez naszą grupę, a także ważnym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność CIECH w perspektywie długoterminowej. Współpraca CIECH, przedstawiciela biznesu energochłonnego o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki, ze spółką Synthos Green Energy może zaowocować nie tylko przyspieszeniem procesu dekarbonizacji rodzimego przemysłu, ale także wzmocnieniem jego pozycji na globalnym rynku – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Pierwszy reaktor IV generacji ma zostać uruchomiony w Kanadzie w 2025 roku, kolejne jednostki powstaną w USA. Jeśli proces licencjonowania w Polsce będzie przebiegał prawidłowo, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby reaktory IV generacji mogły zostać uruchomione w zakładach CIECH przed końcem dekady - mówi Rafał Kasprów, Prezes Zarządu Synthos Green Energy. 

Synthos Green Energy S.A. (SGE) prowadzi działalność w zakresie dekarbonizacji polskiego przemysłu i energetyki. Dwa kluczowe obszary, w których Spółka koncentruje swoją aktywność, to projekty dotyczące budowy morskich farm wiatrowych oraz energetyka jądrowa.

Grupa CIECH realizuje ambitny plan dekarbonizacji w ramach celów strategii ESG: do 2026 roku zamierza obniżyć emisję dwutlenku węgla o ok. 33 proc. (względem 2019 roku), a w 2033 roku zaprzestać stosowania węgla w procesach produkcji energii. W najbardziej energochłonnych zakładach Grupy produkujących sodę kalcynowaną, tj. w Inowrocławiu i Janikowie, działają obecnie elektrociepłownie zasilane węglem. W najbliższych latach Grupa zamierza częściowo przejść na produkcję energii cieplnej z gazu ziemnego w zakładzie w Inowrocławiu. Energię cieplną z gazu ziemnego CIECH pozyskuje w niemieckim Stassfurcie, gdzie znajdują się zakłady produkcyjne sody i soli. Dodatkowo, w Polsce CIECH zamierza pozyskiwać energię cieplną z instalacji do termicznej obróbki odpadów, dzięki współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Kontakt dla mediów

Grupa CIECH:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH 

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

Synthos Green Energy

Maciej Gorzeliński 

mgorzelinski@mdi.com.pl, tel. +48 605 95 59 55,

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Synthos Green Energy (SGE) rozwija działalność w obszarze małych reaktorów modułowych (SMR) oraz mikro reaktorów modułowych (MMR).SGE, współpracując z liderami sektora energetyki jądrowej, sukcesywnie buduje ekspertyzę w tym obszarze i prowadzi również dalsze rozmowy w celu pozyskania atrakcyjnych technologii. W szczególności SGE jest w Polsce strategicznym i wyłącznym partnerem GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC (GEH), w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii SMR w postaci reaktora BWRX-300. Celem prowadzonych działań jest głęboka dekarbonizacja polskiego przemysłu i energetyki oraz uczynienie z Polski europejskiego lidera rozwoju i wdrożenia technologii SMR i MMR.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.synthosgroup.com

Do góry