Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH opublikował wyniki za I półrocze 2015

W pierwszym półroczu bieżącego roku Grupa CIECH osiągnęła przychody na poziomie 1 658 mln zł. Po pierwszym półroczu 2015 roku EBITDA Grupy wyniosła 351 mln zł, co oznacza wzrost o 39 procent w stosunku do analogicznego okresu w roku 2014.   

Poprawa rezultatów Grupy, zarówno w kontekście całego pierwszego półrocza, jak i samego drugiego kwartału, to przede wszystkim efekt dobrych wyników odnotowanych w segmencie sodowym. Istotny wpływ na te rezultaty miały lepsze ceny sprzedaży, ceny surowców i nośników energetycznych (węgiel i gaz) oraz paliwa piecowego. Zmiany te nastąpiły w efekcie negocjacji prowadzonych przez spółkę oraz sprzyjających warunków zewnętrznych. Na wypracowane wyniki wpłynął także wzrost wolumenów w efekcie oddania nowych mocy produkcyjnych oraz poprawa wskaźników efektywności procesowej. W porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku rentowność EBITDA Grupy wzrosła o prawie 6 punktów procentowych do poziomu 21,2%. Zysk netto Grupy CIECH w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 139 mln złotych.  

Tabela I. Wyniki finansowe Grupy CIECH za I półrocze 2015 r. 

 

w mln zł1 półrocze 20151 półrocze 2014zmiana 2015/2014 %
Przychody ze sprzedaży 1 6581 6590%
Marża brutto43435722%
Marża brutto %26,2%21,5%
EBIT24115259%
EBIT %14,5%9,1%
EBITDA35125339%
EBITDA %21,2%15,2%
EBITDA znormalizowana38127339%
EBITDA znormalizowana %23,0%16,5%
Wynik netto13927423%

- Wypracowane wyniki bardzo nas cieszą, gdyż są konsekwencją realizowanej strategii przyjętej z naszym akcjonariuszem większościowym. Pomaga nam też dobra koniunktura rynkowa, przy czym pamiętamy, że Grupa jest w procesie zmian i nadal trwają prace nad zwiększeniem efektywności działania. Jednym z kluczowych zadań dla spółki jest poprawa rentowności i jej oddłużenie. - powiedział Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.  

Działalność Grupy w ciągu pierwszego półrocza 2015 roku koncentrowała się na czterech segmentach branżowych: sodowym, organicznym, krzemianach i szkle oraz segmencie transportowym. Struktura przychodów w podziale na segmenty nie zmieniła się istotnie w stosunku do roku 2014. Niezmiennie największy udział w przychodach stanowiła sprzedaż produktów segmentu sodowego tj. 66%. Udział segmentu sodowego w strukturze EBITDA w tym okresie wyniósł 85%. 

Do góry