Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH opublikował wyniki za III kwartał 2015 r.

Grupa CIECH osiągnęła przychody na poziomie 801 mln zł, wobec 799 mln zł rok wcześniej. EBITDA Grupy wyniosła 192 mln zł. Osiągnięte wyniki są potwierdzeniem, że CIECH znajduje się na stabilnej ścieżce rozwoju.

Tabela I. Wyniki finansowe Grupy CIECH za III kwartał 2015 r.

mln PLNQ3 2014Q3 2015Δ Q3 2015 - Q3 2014
Przychody ze sprzedaży7998012
Marża brutto18823345
Marża brutto %24%29%6 pp.
EBIT7914061
EBIT %10%17%7 pp.
EBITDA12819264
EBITDA %16%24%8 pp.
EBITDA znormalizowana14319956
EBITDA znormalizowana %18%25%7 pp.
Zysk netto za okres2811991

 

 

Grupa CIECH w minionym kwartale skupiała się na dalszej poprawie efektywności

i optymalizacji kosztów. Kluczowym zagadnieniem były negocjacje związane z refinansowaniem zadłużenia.

- W trzecim kwartale koncentrowaliśmy się w dużej mierze na rozmowach związanych z procesem refinansowania. Zawarcie stosownych umów stanowi ważny krok w realizacji naszej strategii. Znacząco obniżamy w ten sposób koszty finansowe, co pozwoli nam na intensyfikację rozwoju całej Grupy CIECH. Nowa umowa kredytowa zapewnia Grupie długoterminowe źródło finansowania, jednocześnie gwarantując możliwość dokonywania przedterminowych spłat. Zapewniamy sobie również możliwość dalszej obniżki kosztów finansowania w przypadku polepszającej się kondycji Grupy.- powiedział Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Grupa CIECH, zgodnie z obraną strategią, kładzie duży nacisk na rozwój segmentów sodowego i organicznego. W CIECH Sarzyna kontynuowany jest proces poszerzania kanałów dystrybucji i wzmacniania sił sprzedażowych oraz prowadzone są intensywne działania marketingowe. W trzecim kwartale przeprowadzono szeroką kampanię reklamową kolejnego, po Chwastoxie, sztandarowego produktu chwastobójczego z segmentu środków ochrony roślin - Agrosaru. Kampania obejmowała takie nośniki, jak spoty telewizyjne, bannery reklamowe w internecie i reklamy w prasie branżowej. Duży nacisk położony został również na rejestracje i rozwój nowych produktów – CIECH Sarzyna zakłada intensywny rozwój portfolio segmentu AGRO. Wprowadzenie 8 kluczowych produktów planowane jest na lata 2017 – 2018, zaś w przyszłym roku pojawią się 4 nowe produkty. Z kolei

w segmencie krzemiany i szkło, spółka CIECH Vitrosilicon rozpoczęła inwestycję, która docelowo zwiększy produkcję krzemianu sodu, co jest związane z realizacją kontraktu długoterminowego.

Tabela II. Wyniki Grupy CIECH po III kwartałach 2015

mln PLNQ3 2014Q3 2015Δ 2015- 2014
Przychody ze sprzedaży2 4582 4591
Marża brutto545669124
Marża brutto %22%27%5 pp.
EBIT231380149
EBIT %9%15%6 pp.
EBITDA381543162
EBITDA %16%22%6 pp.
EBITDA znormalizowana416580164
EBITDA znormalizowana %17%24%7 pp.
Zysk netto za okres55258203

Osiągnięte wyniki Grupy są konsekwencją realizowanej strategii i potwierdzają skuteczność podejmowanych działań.

Do góry