Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH partnerem projektu „Genius Saeculi – duch naszego czasu…”, upamiętniającego twórczość i życie Magdaleny Abakanowicz

Grupa CIECH dołączyła do grona partnerów i współorganizatorów projektu „Genius Saeculi – duch naszego czasu…”, którego celem jest uhonorowanie pamięci jednej z najwybitniejszych polskich artystek XX-wieku - Magdaleny Abakanowicz. Inicjatorem wydarzenia jest Wydział Sztuki oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Związek Polskich Artystów Plastyków (Okręg Rzeszowski). Zaproszeni do projektu artyści mają za zadanie odnieść się w swoich dziełach do specyfiki oraz istoty twórczości Magdaleny Abakanowicz.

Projekt skierowany jest do członków związku, studentów i absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz imiennie zaproszonych artystów. Jury wyłoni laureatów projektu, których prace zostaną wyróżnione wspólną wystawą w rzeszowskiej „Galerii r_z /ZPAP” oraz nagrodami rzeczowymi. W skład jury konkursu, oprócz imiennie zaproszonych artystów–pedagogów i historyków sztuki, wejdą przedstawiciele Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Związku Polskich Artystów Plastyków (Okręg Rzeszowski), a także rzeszowskiej TVP i Radia Rzeszów.

Jako przedstawiciel rzeszowskiej uczelni artystycznej – Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a zarazem regionalnego Związku Polskich Artystów Plastyków, jest mi niezmiernie miło, iż przy tym bardzo ważnym dla naszego środowiska projekcie, mamy wsparcie nie tylko lokalnych decydentów od promocji kultury i sztuki, ale przede wszystkim, że możemy liczyć na hojny mecenat ze strony Grupy CIECH. W naszym regionie to wielka rzadkość, aby można było uzyskać tak szerokie i profesjonalne wsparcie - w zakresie promowania kultury wysokiej - ze strony lokalnych firm lub też ludzi biznesu - mówi twórca projektu prof. Marek A. Olszyński, Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lipca br. Najciekawsze prace upamiętniające twórczość Magdaleny Abakanowicz zostaną zaprezentowane w rzeszowskiej galerii Związku Polskich Artystów Plastyków na ul. 3-go Maja 16, od 30 lipca do 9 sierpnia br. Uroczysty finisaż wystawy, połączony z promocją katalogu i wręczeniem nagród rzeczowych dla twórców najbardziej oryginalnych dzieł, odbędzie się w środę, 9 sierpnia br., o godzinie 18.18.

„Genius Saeculi – duch naszego czasu…” to inicjatywa Wydziału Sztuki oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Związku Polskich Artystów Plastyków (Okręg Rzeszowski). Jej celem jest uhonorowanie pamięci jednej z najwybitniejszych polskich artystek XX-wieku - Magdaleny Abakanowicz.

Niewiele osób wie, że CIECH Sarzyna – jedna ze spółek naszej Grupy – wspierała twórczość Magdaleny Abakanowicz przez ponad 20 lat, przekazując jej produkowaną przez siebie żywicę epoksydową - materiał który artystka wykorzystywała do tworzenia wyjątkowych prac. Pragnąc uhonorować tę wieloletnią współpracę od 2016 roku organizujemy liczne wystawy zgromadzonych przez naszą firmę prac Magdaleny Abakanowicz, udostępniając je szerokiej publiczności. Cieszę się, że dziś możemy wesprzeć kolejny projekt artystyczny upamiętniający tę wielką polską artystkę, a – kto wie – może i pomóc odkryć talent, który w przyszłości pójdzie w jej ślady - mówi Artur Osuchowski, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Projekt, będący naturalnym następstwem dużego zainteresowania wystawą prac Magdaleny Abakanowicz z kolekcji CIECH w rzeszowskiej „Galerii r_z ”, został objęty patronatem medialnym Radia Rzeszów oraz TVP Rzeszów.

Więcej informacji na temat projektu udziela pomysłodawca i koordynator projektu z ramienia WS UR i ORz ZPAP:
Marek A. Olszyński,
kontakt: mao5@op.pl

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry