Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH podpisał list intencyjny w sprawie kontynuacji współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Janikowie

26 marca br. spółka CIECH Soda Polska, wraz z firmą Budimex, spółką EEW Energy from Waste GmbH, EEW Energy from Waste Polska, FBSerwis oraz Gminą Janikowo, podpisała list intencyjny dotyczący kontynuacji współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów na terenie fabryki CIECH zlokalizowanej w Janikowie oraz zaopatrzenia jej w energię cieplną. Inwestycja będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę celową powołaną przez EEW Energy from Waste GmbH lub EEW Energy from Waste Polska, potencjalnie z udziałem kapitałowym FBSerwis. W ramach współpracy, CIECH Soda Polska zapewni niezbędną pomoc organizacyjną, techniczną i formalną przy prowadzeniu inwestycji.

 

Nawiązana współpraca wpisuje się w ambitną strategię energetyczną Grupy CIECH, która zakłada m.in. dekarbonizację produkcji, zmniejszenie generowanych emisji CO2 poprzez wykorzystanie nowoczesnych, bezpiecznych oraz efektywnych źródeł energii, a także dostosowanie miksu energetycznego do zmieniających się warunków rynkowych i trendów w zakresie ochrony środowiska. Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów w Janikowie pozwoli także na obniżenie ceny pary, która jest kluczowym składnikiem kosztowym przy produkcji sody i soli, co wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH.

 

CIECH Soda Polska zamierza odbierać z instalacji ciepło w ilości co najmniej 850 GWh rocznie. Jej planowane moce przerobowe to 280 tys. ton odpadów na rok. Instalacja będzie zasilana odpadami kalorycznymi pochodzącymi od FBSerwis i spółek z grupy FBSerwis, dostarczanymi na podstawie długoletniego kontraktu na dostawę odpadów-paliwa.

 

Celem listu intencyjnego jest ocena opłacalności i wykonalności projektu, przygotowanie warunków do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się w inwestycję oraz uregulowanie zasad współpracy stron. Wśród obustronnych zobowiązań znalazły się m.in. prace nad uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji.

 

Spółki zobowiązały się do działania w dobrej wierze oraz lojalnej współpracy, jednakże realizacja inwestycji jest uzależniona od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania wszystkich wymienionych powyżej zgód i pozwoleń na realizację projektu. Spodziewanym terminem ich uzyskania jest czwarty kwartał 2023 r., natomiast przewidywany początek rozruchu instalacji planowany jest na połowę 2026 r.

 

Jest to drugi wspólny list intencyjny, jaki podpisały spółki. Pierwszy z nich wygasł 1 lutego 2021 roku. Deklaracja z 26 marca br. obowiązuje do 10 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem, że do 10 września 2021 r. powinna zostać zawarta pomiędzy CIECH Soda Polska a spółką celową umowa najmu nieruchomości.

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Do góry