Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH S.A. awansował do indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell

24 września 2018 roku akcje CIECH S.A. weszły w skład indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell. Spółka została zaklasyfikowana do kategorii „małych spółek” („small-cap”). To efekt decyzji agencji FTSE Russell, która przekwalifikowała Polskę z grupy rynków rozwijających się („Emerging Markets”) do rozwiniętych („Developed Markets”).

Polska została przekwalifikowana z Emerging Markets do Developed Markets w wyniku decyzji ogłoszonej przez FTSE Russell 29 września 2017 r., kiedy agencja podała wyniki dorocznej klasyfikacji krajów pod względem statusu rozwoju. Dzięki awansowi Polska znalazła się w grupie 25-ciu najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia czy Australia. Polska to pierwszy kraj od niemal dekady, który awansował do rynków rozwiniętych, to również pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej.

Dokonując rewizji klasyfikacji FTSE Russell bierze pod uwagę m.in. otoczenie regulacyjne, infrastrukturę, jakość rynku kapitałowego, kształt systemu depozytowo-rozliczeniowego czy rozwój rynku instrumentów pochodnych. Do indeksów FTSE Russell benchmarkują się wiodące światowe fundusze inwestycyjne. Kwalifikacja wiąże się z przesunięciem spółek w ramach indeksów FTSE grupujących spółki z rynków rozwijających się do indeksów spółek z rynków rozwiniętych. Ostatecznie w skład indeksów rynków rozwiniętych (wg przypisanej przez FTSE Russell kategorii wielkości) weszło 37 polskich spółek, w tym CIECH S.A.

https://www.ftse.com/products/indices/Russell-Global

Do góry