Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH S.A. oświadczenie dla mediów z dnia 6 kwietnia br.

CIECH S.A. potwierdza, że 6 kwietnia br. w siedzibie Spółki pojawili się przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu udostępnienia im danych na temat transakcji, której Spółka była przedmiotem. Przedstawiciele CIECH S.A. ściśle współpracują z funkcjonariuszami  w interesującym CBA zakresie.

Zarząd CIECH S.A. podkreśla z całą stanowczością, że transakcje związane z akcjami Spółki oraz komentarze na ich temat pozostają bez związku z jej bieżącą działalnością biznesową.

Do góry