Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH S.A. planuje wypłatę zaliczki na dywidendę za rok 2022 w wysokości 79 mln zł

Zarząd CIECH S.A. podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok. Zgodnie z intencją Zarządu zaliczka ma wynieść łącznie 79 mln zł, czyli 1,50 zł na akcję. Informacja na temat szczegółów, tj. ostateczna kwota, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz data jej wypłaty będą podane po sporządzeniu i na podstawie skróconego sprawozdania jednostkowego za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku. Sprawozdanie to będzie opublikowane 30 listopada 2022 roku.

 

- Korzystna sytuacja finansowa Grupy i relatywnie dobre perspektywy biznesów CIECH pozwalają nam na realizację deklaracji o regularnej wypłacie dywidendy, zawartych w naszej najnowszej strategii. Dlatego zdecydowaliśmy się na skorzystanie z możliwości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Decyzja ta nie wpływa jednocześnie na naszą postawę względem potencjalnych akwizycji w obrębie podstawowych biznesów Grupy ani na realizację projektów rozwojowych i transformacyjnych – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Zaliczka na wypłatę dywidendy jest rozwiązaniem przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych (art. 349 par. 1). Zaliczkę może wypłacić spółka, która posiada wystarczające środki własne oraz wykazała zysk w poprzednim roku obrotowym. Jej wysokość nie może być wyższa niż połowa zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy musi być uwzględniona w statucie spółki.

 

CIECH po pierwszym półroczu 2022 roku wypracował 148 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (+14 proc. r/r). Wynik znormalizowany EBITDA wyniósł 431 mln zł (+5 proc. r/r), co przekłada się na wykonanie prognozy całorocznej na poziomie 55-58 proc.

 

Zamiar regularnego wypłacania dywidendy dla akcjonariuszy jest elementem najnowszej strategii Grupy CIECH na lata 2022-2024.

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/ciech-sa/,

Twitter: https://twitter.com/RzecznikCIECH.

 

CIECH to międzynarodowa, grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry