Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH Sarzyna patronem tytularnym Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej i klasy chemicznej Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin i żywic, przez najbliższe 5 lat będzie obejmować patronatem tytularnym Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. To element szerszego programu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanego przez Spółkę. Dzięki ścisłej współpracy CIECH Sarzyna i Politechniki Rzeszowskiej w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie powstanie wyjątkowa klasa chemiczna, która ma za zadanie rozwinąć pasję uczniów do nauki chemii.

W ramach współpracy z Politechniką Rzeszowską, CIECH Sarzyna zorganizuje m.in. warsztaty edukacyjne dla studentów Wydziału Chemicznego na terenie swojej fabryki, zaangażuje co najmniej 10 z nich do współpracy przy projektach badawczych realizowanych przez nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe CIECH R&D, utworzy 20 miejsc stażowych w ciągu roku oraz ufunduje roczną nagrodę dla najlepszego studenta Wydziału. Politechnika Rzeszowska ze swojej strony zobowiązała się m.in. do objęcia patronatu nad klasą chemiczną w Nowej Sarzynie, przeprowadzenia przez pracowników Wydziału Chemicznego zajęć dla uczniów szkoły, zorganizowania dla nich dnia otwartego oraz zapewnienia im opieki merytorycznej przy tworzeniu planu zajęć, a także podczas konkursów i olimpiad.

- Współpraca z ośrodkami naukowymi oraz misja krzewienia pasji do chemii wśród uczniów to ważny element naszej działalności. Z Politechniką Rzeszowską stworzyliśmy niezwykle efektywny model współpracy łączący biznes z nauką, tworzący łańcuch korzyści dla tej prestiżowej uczelni, Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie oraz naszej Spółki. Wierzę, że takie inicjatywy zachęcą młodych ludzi do nauki chemii i związania swojego życia zawodowego z tą bardzo perspektywiczną gałęzią nowoczesnego przemysłu na dłużej, z korzyścią dla polskiej nauki i gospodarki, a także nich samych – mówi Marcin Ślęzak, Członek Zarządu CIECH Sarzyna.

W ramach klasy chemicznej CIECH w Nowej Sarzynie, zakłady CIECH Sarzyna wyposażą pracownię chemiczną Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, stworzą kreatywną przestrzeń do nauki dla dzieci i młodzieży oraz zorganizują warsztaty edukacyjne w fabryce i laboratorium Spółki. CIECH Sarzyna zorganizuje również warsztaty wyjazdowe dla uczniów, zajęcia dodatkowe w dziedzinie chemii oraz kursy przygotowawcze do matury, realizowane we współpracy z Politechniką Rzeszowską, a także przez pracowników zakładów. Eksperci CIECH Sarzyna pojawią się na lekcjach chemii z ciekawymi wykładami. Dodatkowo Spółka przygotowała nagrodę roczną dla najlepszego ucznia.

Utworzenie klasy chemicznej w Nowej Sarzynie jest elementem szerszego programu „Łączy nas chemia”, którego partnerami są Politechnika Rzeszowska oraz Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. W jego ramach CIECH Sarzyna jest aktywnie obecna w życiu lokalnej szkoły. Mimo intensywnego rozwoju swojej działalności biznesowej – m.in. postępującej ekspansji na nowe rynki zagraniczne (Australia, Kanada i inne), integracji operacyjnej z przejętym przez Grupę CIECH w lipcu 2018 r. hiszpańskim dostawcą środków ochrony roślin – Proplanem – oraz konsekwentnym poszerzaniem swojego asortymentu w obszarze agro i żywic, CIECH Sarzyna zrealizowała w 2018 r. blisko 30 projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku lokalnym. W tym czasie Spółka skoncentrowała się na czterech obszarach działalności - wsparciu rozwoju edukacji chemicznej i przedsięwzięć sportowych w regionie, współpracy z miastem Nowa Sarzyna i instytucjami publicznymi oraz popularyzacji postaw pro-środowiskowych.

Kontakt:
media@ciechgroup.com;
tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz stabilnym inwestorem strategicznym. Firma eksportuje swoje produkty – m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane – do ponad 100 krajów całego świata. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (segment agro) oraz żywic. Jest największym producentem środków ochrony roślin w Polsce, a także głównym dostawcą żywic na rynku krajowym. Pełen asortyment wyrobów Spółki obejmuje ponad 1000 pozycji i ich pochodnych. Do najbardziej znanych znaków handlowych należą marki z segmentu AGRO: CHWASTOX, AGROSAR 360SL oraz ZIEMOVIT, a także żywice EPIDIAN® i POLIMAL®. Poza kluczowymi krajami europejskimi, firma obsługuje rynki w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii – łącznie ponad 40 krajów całego świata.

Do góry