Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH Soda Polska podpisała list intencyjny w sprawie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów na terenie zakładu produkcyjnego w Janikowie

23 marca br. CIECH Soda Polska podpisała list intencyjny z firmą Budimex, spółką EEW Energy from Waste GmbH, EEW Energy from Waste Polska oraz FBSerwis, a także Gminą Janikowo. Jego celem jest nawiązanie współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów, która powstanie na terenie zakładu CIECH Soda Polska w Janikowie i pozwoli zaopatrzyć fabrykę w energię cieplną.

 

Inwestycja będzie prowadzona i finansowana przez spółkę celową powołaną przez EEW Energy from Waste GmbH, EEW Energy from Waste Polska i FBSerwis. Budimex zobowiązał się wspierać przedsięwzięcie swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi. CIECH Soda Polska zapewni natomiast niezbędną pomoc organizacyjną, techniczną i formalną przy prowadzeniu inwestycji.

 

Przewidywane najwcześniejsze uruchomienie instalacji powinno nastąpić pod koniec 2025 r., a CIECH Soda Polska ma odbierać z niej ciepło w ilości co najmniej 850 GWh rocznie.

 

Nawiązana współpraca wpisuje się w strategię energetyczną Grupy CIECH, która zakłada m.in. zmniejszenie emisji CO2 poprzez inwestycję w nowoczesne, bezpieczne i efektywne źródła energii, wpisujące się w globalne trendy w zakresie ochrony środowiska. Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów w Janikowie pozwoli także na obniżenie ceny pary, która jest kluczowym składnikiem przy produkcji sody i soli, co wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH.

 

Przystąpienie do realizacji inwestycji i rozpoczęcie współpracy uzależnione jest, zgodnie z treścią Listu intencyjnego, od spełnienia się warunku, jakim jest uwzględnienie instalacji na liście, która zostanie opublikowana przez ministra właściwego do spraw środowiska w formie rozporządzenia.

 

Jednocześnie 23 marca br. Spółki podpisały także Memorandum of Understanding, w ramach którego ustaliły dalsze kroki współpracy, w tym podpisanie umowy o realizacji inwestycji, umowy dotyczącej udostępnienia nieruchomości pod budowę instalacji, umowy dostawy energii cieplnej do zakładu CIECH Soda Polska w Janikowie i długoterminowego kontraktu na dostawę odpadów. W trakcie negocjacji warunków umowy dostawy energii cieplnej, strony ustalą również m.in. termin rozpoczęcia dostaw energii cieplnej oraz czas współpracy.

 

 

Kontakt: Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

 

CIECH Soda Polska to kluczowa spółka produkcyjna w Grupie CIECH – największy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej producent sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej, a także największy w Polsce producent soli warzonej. W portfolio Spółki znajdują się także inne wyroby chemiczne – soda oczyszczona, chlorek wapnia czy tabletki do uzdatniania wody. W jej skład wchodzą dwa duże zakłady produkcyjne – w Inowrocławiu oraz Janikowie. CIECH Soda Polska jest również jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, zatrudniającym ponad 1000 pracowników. Spółka bezpośrednio wpływa na kondycję ponad 60 różnych firm lokalnych, przez co ma kluczowe znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Do góry