Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH Soda Polska S.A. składa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Inowrocławiu

Do Urzędu Miasta Inowrocław wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów. To ważny krok w pozyskiwaniu niezbędnych zgód i tym samym realizacji projektu budowy instalacji na terenie zakładu produkcji sody w Inowrocławiu. Raport zawiera najważniejsze informacje na temat planowanej inwestycji i jej wpływu na otoczenie. Zgodnie z prawem wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z zawartymi w raporcie informacjami.

 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie kompleksu przemysłowego w południowej części miasta. Realizacja projektu pozwoli zabezpieczyć jedną trzecią zapotrzebowania na energię całego inowrocławskiego zakładu CIECH Soda Polska S.A. i zastąpi część energii pozyskiwanej w kotłach węglowych z końca lat 70. Budowa instalacji przyczyni się do zapewnienia stabilnej przyszłości inowrocławskiemu zakładowi i setkom firm współpracujących z przedsiębiorstwem. Inwestor – niemiecka firma EEW Energy from Waste Group – planuje  rozpoczęcie prac budowlanych w 2024 r., a zakończenie projektu i gotowość do uruchomienia instalacji w 2026 roku.

 

Zgodnie z prawem przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę konieczne jest opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Taki dokument złożyła w Urzędzie Miasta Inowrocławia spółka CIECH Soda Polska S.A. 

 

W raporcie zawarte są również informacje dotyczące technologii, która zostanie zastosowana w nowej instalacji. Termicznemu przekształcaniu poddawana będzie frakcja palna odpadów komunalnych, co przyczyni się do rozwoju lokalnego systemu gospodarowania odpadami. W treści raportu, poza opisem rodzaju odpadów, które będą wykorzystywane w instalacji, znaleźć można informacje o natężeniu ruchu, metodach oczyszczania spalin, temperaturze spalania czy wydajności całego procesu.

 

- Złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Inowrocławia to ważny krok w realizacji naszej inwestycji. Informujemy o tym fakcie, ponieważ w ramach tej zdefiniowanej prawem procedury mieszkańcy będą mogli zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko. Będziemy też cały czas aktywni i jeżeli pojawią się do nas pytania, chociażby za pośrednictwem naszej strony, będziemy na nie odpowiadać. Przygotowaliśmy projekt w sposób rzetelny i bezpieczny – podkreśla Frank Paasche z EEW Energy from Waste Group i dodaje – Chcemy rozwiać wątpliwości i wyjaśniać niejasności, które pojawiają się przy tego rodzaju przedsięwzięciach. Nasz firma posiada doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów. Zarządzamy obecnie 17 instalacjami termicznego przetwarzania odpadów w Europie.

 

Instalacja termicznego przetwarzania odpadów planowana w Inowrocławiu to kolejny krok w procesie modernizacji zakładu CIECH Soda Polska S.A. Celem przedsiębiorstwa jest ograniczenie zużycia węgla w procesie produkcji energii. Inwestycja będzie charakteryzować się również wysokim poziomem odzyskiwania energii, niezawodnością oraz zostanie wyposażona w wielostopniowy system oczyszczania spalin najnowszej generacji z katalizatorem SCR (Selektywnej Redukcji Katalitycznej).

 

- Termiczne przetwarzanie odpadów to nie tylko źródło pary technologicznej dla zakładu, ale przede wszystkim dużo bardziej rygorystyczne normy emisji spalin niż w przypadku spalania węgla. Gwarantuje to najnowocześniejsza technologia, a dziś parę uzyskujemy w prawie pięćdziesięcioletnich kotłach spalając węgiel. To inwestycja wspierająca bezpieczeństwo ekonomiczne regionu – podkreśla Tomasz Molenda, prezes zarządu CIECH Soda Polska S.A.

 

Wydanie decyzji środowiskowej poprzedzają konsultacje społeczne, w których każdy mieszkaniec może podzielić się swoimi uwagami na temat projektu. O terminie i sposobie konsultacji informuje organ, który realizuje procedurę administracyjną – w tym przypadku Urząd Miasta Inowrocławia. Raport będzie udostępniony w toku procedury wydawania decyzji środowiskowej. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z nim na zasadach określonych przez organ prowadzący i przedstawić swoje opinie na temat planowanej inwestycji.

 

CIECH Soda Polska to największy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej producent sody kalcynowanej oraz największy w naszym kraju producent soli warzonej. Posiada dwa zakłady produkcyjne — w Inowrocławiu oraz w Janikowie — co czyni z niej jednego z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Firma zatrudnia w powiecie inowrocławskim ponad 1500 pracowników.

 

EEW jest europejskim liderem w projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji, w których odpady przetwarza się na energię. Pierwsze instalacje tej firmy powstały ponad 50 lat temu, a EEW z powodzeniem eksploatuje 17 podobnych zakładów na terenie Niemiec i państw sąsiadujących.

 

Informacje o inwestycji dostępne są na stronie: https://inowroclaw-nowa-energia.pl/pl/.

 

Kontakt:

Żaneta Przybylska

Dział PR Grupy CIECH

zaneta.przybylska@ciechgroup.com,

tel. +48 511 809 281

 

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/ciech-sa/

Twitter: twitter.com/RzecznikCIECH

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie: www.ciechgroup.com.

Do góry