Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH Soda Polska wspiera projekt „Muzeum i Przyjaciele dla zwierząt – Ekologiczny Powiat Inowrocławski”

CIECH Soda Polska – spółka wchodząca w skład Grupy CIECH, jednego z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej – został partnerem nowego projektu artystycznego o charakterze edukacyjno-charytatywnym, pod nazwą „Muzeum i Przyjaciele dla zwierząt – Ekologiczny Powiat Inowrocławski”, organizowanego przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Jego celem jest budowa świadomości, zwłaszcza wśród najmłodszych, na temat potrzeby pomocy bezdomnym zwierzętom oraz udzielenie wsparcia finansowego miejscowemu schronisku. Akcję objęła patronatem także p. Wiesława Pawłowska, Starosta Inowrocławski.


Bycie „Dobrym sąsiadem” jest jednym z kluczowych zobowiązań przyjętej przez CIECH strategii zrównoważonego rozwoju („ESG”), uwzględniającej czynniki środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym. Dlatego Grupa systematycznie współpracuje z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami powiatów, w których zlokalizowane są jej zakłady, na rzecz polepszania jakości życia społeczności lokalnej.

W ramach realizowanej strategii ESG, CIECH Soda Polska zamierza częściej wspierać przedsięwzięcia ważne społecznie w bezpośrednim otoczeniu swoich zakładów produkcyjnych, znajdujących się w Inowrocławiu i Janikowie. Inicjatywą, w którą spółka zaangażowała się w ostatnim czasie, jest projekt artystyczny o charakterze edukacyjno-charytatywnym „Muzeum i Przyjaciele dla zwierząt – Ekologiczny Powiat Inowrocławski”, organizowany w województwie kujawsko-pomorskim.

Akcja zainicjowana przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zwraca uwagę na problem bezdomności zwierząt i kształtuje wrażliwość na sztukę. Projekt został podzielony na trzy etapy, angażujące różne grupy wiekowe. Wśród wielu ciekawych atrakcji dla najmłodszych są m.in. warsztaty artystyczno-edukacyjne oraz spotkania z weterynarzami, hodowcami, dogoterapeutami i inowrocławską policją. Ich celem będzie przede wszystkim wzbudzanie empatii wśród najmłodszych i uświadamianie im w jaki sposób należy opiekować się zwierzętami.

Z kolei prace plastyczne wykonane w trakcie pleneru malarskiego w lokalnym schronisku, z udziałem regionalnych artystów, zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Muzeum im. Jana Kasprowicza na początku września, a następnie przekazane do licytacji 4. października br., w Światowy Dzień Zwierząt. Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz schroniska, a organizatorzy akcji liczą ponadto, że wypromuje je ona medialnie i przyczyni się do zwiększenia pomocy dla niego ze strony społeczeństwa, w zakresie finansowo–wolontaryjnym.

Wsparcie inowrocławskiego projektu „Muzeum i Przyjaciele dla zwierząt – Ekologiczny Powiat Inowrocławski” to kolejna akcja, którą realizujemy w ramach współpracy z lokalną społecznością. Idea cyklu jest niezwykle cenna – wspiera kreatywność i jednocześnie kształtuje pozytywne postawy społeczne. Cieszymy się, że możemy zaangażować się w tak szlachetną akcję – mówi Jarosław Ptaszyński, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska.

Wspólna akcja Przyjaciół skupionych wokół naszego Muzeum, dzieci, artystów i sąsiadów z mątewskiego Ciechu, budzi wrażliwość i empatię. Wspólnie, bawiąc się i tworząc, pomagamy najsłabszym - informuje Marcin Woźniak, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

CIECH Soda Polska jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, zatrudniającym ponad 1000 pracowników. Jak wynika z raportu EY1 , w 2018 roku bezpośrednie, pośrednie i indukowane efekty działalności Grupy CIECH wygenerowały w powiecie inowrocławskim 623 mln zł wartości dodanej, ponad 2500 miejsc pracy i około 23 mln zł dochodów do budżetów samorządowych.

Spółka CIECH Soda Polska jest jedynym w kraju producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej, a także największym producentem soli warzonej. Na rodzinnym rynku jest m.in. właścicielem znanej marki konsumenckiej: Sól Kujawska. W portfolio spółki znajdują się także inne wyroby chemiczne – soda oczyszczona, chlorek wapnia, hopkalit, mieszanki solne, peklosól oraz tabletki solne.


Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.


CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl
----------------------

 1  „Oddziaływanie Grupy CIECH na polską gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłowego”, https://ciechdlagospodarki.pl/#ey1

Do góry