Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH Soda Polska z umową na dostawy solanki do swoich fabryk do 2035 roku

Dzięki podpisanej umowie między CIECH Soda Polska a Inowrocławskimi Kopalniami Soli „Solino” zakłady produkcyjne CIECH w Inowrocławiu i Janikowie do 2035 roku będą miały zapewnione dostawy solanki - surowca niezbędnego do produkcji sody i soli. Ilość przesyłanej solanki będzie zbliżona do wartości z obecnej umowy, obowiązującej do 2025 roku. Podpisana umowa oznacza zapewnienie stabilnych dostaw solanki do obu zakładów na przewidywalnych warunkach i przełoży się na utrzymanie obecnej skali produkcji i ciągłości działalności prowadzonej przez CIECH Soda Polska w kolejnych latach.

Podpisany dokument uwzględnia także podział kosztów inwestycji niezbędnych do realizacji umowy. Spółka CIECH Soda Polska pokryje 2/3 przewidzianych wydatków inwestycyjnych, co obecnie przekłada się na kwotę około 220 mln złotych, rozłożonych równomiernie w czasie, w perspektywie do końca 2026 roku.

Zapewniliśmy długoterminowe, stabilne dostawy podstawowego surowca do produkcji sody i soli – naszych flagowych produktów. To dobra wiadomość dla spółki CIECH Soda Polska i całego regionu. Wraz z innymi podejmowanymi przez nas inicjatywami zwiększającymi konkurencyjność zakładów w Inowrocławiu i Janikowie, tworzy to solidny fundament stabilnego rozwoju w kolejnych latach” – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Solanka pozyskiwana jest z podziemnych złóż soli kamiennej i transportowana do zakładów produkcyjnych CIECH za pomocą rurociągów. W polskich zakładach sodowych CIECH pozyskuje solankę od zewnętrznych dostawców, a w przypadku niemieckiej fabryki sody posiada własne źródło tego surowca.

 

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

Główne media społecznościowe Grupy CIECH:

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia około 3,5 tysiąca osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry