Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH Soda Polska zorganizowała konferencję poświęconą bezpieczeństwu pracy

14 września 2017 roku CIECH Soda Polska zorganizowała w Inowrocławiu konferencję poświęconą bezpieczeństwu pracy pod hasłem - „Budując bezpieczeństwo, produkuj bezpiecznie”. W ramach obrad konferencyjnych omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem w branży produkcyjnej i budowlanej. Celem wydarzenia była przede wszystkim poprawa stanu BHP w firmach współpracujących z CIECH Soda Polska. Na konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Doskonalenie poziomu bezpieczeństwa produkcji to jeden z priorytetów systemu zarządzania w Grupie CIECH. Podstawowym celem zorganizowanej przez CIECH Soda Polska konferencji było stworzenie wspólnej płaszczyzny do wymiany dobrych praktyk z zakresu profilaktyki, prewencji, edukacji i prawa w zakresie BHP z wykonawcami zewnętrznymi Spółkami oraz przedstawicielami instytucji państwowych. Wydarzenie było również doskonałą okazją do przyjrzenia się rozwiązaniom systemowym i indywidualnym dotyczącym poprawy bezpieczeństwa pracy.

- Jako jedna z największych firm w regionie, czujemy się odpowiedzialni za wdrażanie najwyższych standardów we wszystkich obszarach naszej działalności – również w zakresie BHP. Dlatego staramy się nieustannie podnosić poziom kultury bezpieczeństwa w naszych zakładach – m.in. dzięki inwestycjom, szkoleniom czy inicjowaniu podobnych wydarzeń jak dzisiejsze, stwarzających okazję do wymiany doświadczeń z zakresu BHP z naszymi partnerami. Wierzymy, że wnioski z dzisiejszego spotkania pozwolą nam udoskonalić poziom bezpieczeństwa pracy w CIECH Soda Polska i firmach z nami współpracujących - mówi Zbigniew Paszkowicz, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska.

Podczas konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Mikołaj Kulczyk z Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy przedstawił zgromadzonym wymagania Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/We dotyczącej urządzeń transportu bliskiego. Mirosław Trojanowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zaprezentował uczestnikom konferencji najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy w obszarze produkcji i budownictwa oraz przybliżył zagadnienie odpowiedzialności osób kierujących pracownikami. Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Daria Kwiatkowska-Giza oraz Łukasz Poniatowski przedstawili z kolei wybrane aspekty prawa budowlanego (uzyskiwanie pozwolenia na budowę, dokonywanie zgłoszeń, formalności przy "modernizacji budynków", prawa i obowiązki uczestników prawa budowlanego, zmianę sposobu użytkowania oraz utrzymanie obiektów budowlanych).

W drugiej części konferencji głos zabrali wykonawcy CIECH Soda Polska S.A. – przedstawiciele firm budowlanych: Sirius Polska Sp. z o.o., Yara Environmental Technologies Gmbh oraz Erbud SA, a także firm serwisujących: Alstal Serwis Sp. z o.o., P.P.H. Montostal i Remsod Sp. z o.o. Prelegenci omówili m.in. profil działalności swoich firm, standardy bezpiecznej pracy obowiązujące w spółkach, minimalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc pracę na każdym stanowisku oraz procedury zapobiegające wypadkom przy pracy oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Kontakt:
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

CIECH Soda Polska jest jedynym w Polsce, a drugim w Europie, producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Produkuje także sól warzoną suchą i mokrą. Na rodzinnym rynku firma jest największym wytwórcą tego asortymentu i właścicielem znanej marki konsumenckiej: Sól Kujawska. W portfolio spółki znajdują się także inne wyroby chemiczne – soda oczyszczona, chlorek wapnia, hopkalit, mieszanki solne, peklosól oraz tabletki solne. CIECH Soda Polska jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim zatrudniającym ponad 1000 pracowników. Spółka bezpośrednio wpływa na kondycję ponad 60 różnych firm lokalnych, przez co ma kluczowe znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Do góry