Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH wprowadza kolejne inicjatywy w celu zwiększenia płynności

Spółki Grupy CIECH podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny – usługę finansową, dzięki której zwiększy się ich płynność w kontaktach z dostawcami. Na mocy umowy spółki będą miały przyznany łączny limit w wysokości 150 mln zł, który będzie mógł być wykorzystywany przy zakupie np. surowców, półproduktów czy usług. Dostawcy Grupy otrzymają możliwość przyspieszonej zapłaty, a spółki będą mogły wydłużyć termin spłaty, co wpłynie pozytywnie na ich płynność.

 

Z faktoringu odwrotnego skorzystają CIECH S.A., CIECH Sarzyna, CIECH Pianki, CIECH Soda Polska i CIECH Vitrosilicon. CIECH chce wprowadzić faktoring odwrotny także w spółkach niemieckich (CIECH Soda Deutschland i CIECH Energy Deutschland).

 

W ramach faktoringu odwrotnego spółki z Grupy zyskają możliwość wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych w stosunku do obecnie stosowanych, a dostawcy będą mogli korzystać z przyspieszonego finansowania należności przez instytucję finansującą, w oparciu o atrakcyjny koszt finansowania wynikający z wiarygodności Grupy CIECH. Podpisana umowa jest kolejną tego typu i zwiększa skalę wykorzystania tego instrumentu finansowego w Grupie.

 

Wykorzystanie faktoringu odwrotnego to kolejne działanie Grupy CIECH mające na celu zwiększenie płynności finansowej w obliczu aktualnej sytuacji rynkowej. CIECH w ciągu ostatnich kwartałów podjął szereg inicjatyw zwiększających dostępność środków pieniężnych – na koniec pierwszego kwartału Grupa dysponowała na rachunkach kwotą ok. 700 mln zł.

 

W 2019 roku Grupa CIECH zwiększyła przepływy z działalności operacyjnej o 78 mln zł do 532 mln zł, wartość kapitału obrotowego spadła o 90 mln zł (spółka uwolniła tę kwotę w porównaniu do 2018 roku), a wolne przepływy pieniężne wzrosły w ujęciu rocznym o 297 mln zł do poziomu 124 mln zł.

 

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry