Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH z kolejnym wyróżnieniem za działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

CIECH SA został wyróżniony przez kapitułę XVII edycji „Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” specjalnym „Certyfikatem Profesjonalne ZZL”. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych docenił Spółkę za doskonałą strategię zarządzania zasobami ludzkimi i wprowadzanie nowych rozwiązań systemowych w obszarze HR. To kolejne wyróżnienie dla CIECH SA – w listopadzie spółka otrzymała certyfikat „HR Najwyższej Jakości”, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami firmom o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim. W marcu 2016 roku Grupa otrzymała natomiast tytuł „Solidny Pracodawca 2015 roku”

Konkurs Lider ZZL jest jedynym w Polsce konkursem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, organizowanym nieprzerwanie od 2000 roku. Jego celem jest propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie. Wyjątkowość konkursu opiera się także na tym, że jest on wspólną inicjatywą środowisk naukowych i praktyków (szefów działów personalnych firm).

Konkurs realizowany jest w cyklu rocznym, a jego procedura jest dwuetapowa. W pierwszym etapie firmy dokonują samooceny wypełniając ankietę przygotowaną przez Organizatorów. Kwestionariusz podlega następnie ocenie ekspertów i stanowi podstawę kwalifikacji firmy do drugiego etapu postępowania konkursowego, którym jest audyt. Jego  celem jest weryfikacja oraz poszerzenie informacji zawartych w ankiecie samooceny.

Od lat Konkursowi patronują przedstawiciele władz i najważniejszych instytucji w Polsce. W skład jego kapituły wchodzą m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Fundacji Promocji Kadr, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Związku Banków Polskich, Instytutu Studiów Europejskich oraz Zarządu Fundacji Obserwatorium Zarządzania.

Kontakt: 

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry