Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH z nagrodą główną w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report 2018”

Kapituła prestiżowego konkursu „The Best Annual Report 2018” uznała raport CIECH S.A. za jeden z trzech najlepszych raportów rocznych 2018 roku na polskim rynku. Celem konkursu jest promowanie sprawozdań o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. To już kolejny rok z rzędu, w którym sprawozdanie CIECH S.A. zostaje docenione przez ekspertów – w dwóch poprzednich edycjach konkursu Spółka otrzymała wyróżnienia za Sprawozdanie Zarządu z działalności.

 

CIECH, jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał III nagrodę główną w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report 2018”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków w kategorii spółek rynku regulowanego. Nagrody, już po raz czternasty, przyznawane są spółkom cechującym się wysokim poziomem raportu rocznego w obszarze wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Tegoroczna Gala Finałowa odbyła 16 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – w siedzibie instytucji, będącej partnerem strategicznym konkursu.

 

CIECH chce wyznaczać najlepsze standardy w każdym obszarze swojej działalności, dlatego reputacja spółki giełdowej spełniającej najwyższe standardy w raportowaniu jest dla nas - firmy notowanej od 15 lat na warszawskiej giełdzie, a od dwóch także na giełdzie we Frankfurcie - sprawą kluczową. Ogromną wartością otrzymanej nagrody jest fakt, że przyznaje ją kapituła, w której zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, domów maklerskich, uczelni wyższych i specjalistycznych mediów. Takie wyróżnienie jest ważnym elementem budowy naszego wizerunku oraz wiarygodności w kontaktach z naszymi interesariuszami – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Celem nadrzędnym konkursu jest promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR (rynek regulowany) oraz według MSSF/MSR lub PSR (rynek NC) z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

 

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry