Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH z wyróżnieniem w konkursie „The Best Annual Report 2017”

Spółka CIECH S.A. otrzymała prestiżowe wyróżnienie za sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2017 w konkursie „The Best Annual Report 2017” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków w kategorii spółek rynku regulowanego. Nagrody, już po raz trzynasty, przyznawane są spółkom cechującym się wysokim poziomem raportu rocznego w obszarze wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Gala Finałowa odbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest partnerem strategicznym Nagrody.

Dla nas to bardzo ważne wyróżnienie, bo przyznane przez kapitułę składającą się z przedstawicieli firm audytorskich, domów maklerskich, uczelni wyższych i specjalistycznych mediów. Cieszymy się, że nasza ciężka, codzienna praca jest doceniana w tak prestiżowych konkursach. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie sprawozdań a w szczególności Zastępcy Głównego Księgowego – Pani Magdalenie Zambrzyckiej i całemu Zespołowi ds. Sprawozdawczości GPW  CIECH SA, który przygotowuje raporty okresowe i sprawozdanie z działalności  - mówi Katarzyna Rybacka, Główna Księgowa CIECH S.A.


Celem „The Best Annual Report” są działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce oraz kształtowania dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych będących przykładem działalności niekomercyjnej, służącej zwiększeniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach - spółek rynku regulowanego, które przygotowują skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółek rynku alternatywnego sporządzających raportu w oparciu o MSSF/MSR lub Ustawę o Rachunkowości. 

Do góry