Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Dobre wyniki Grupy CIECH w 2016 roku dzięki inwestycjom i wzmacnianiu pozycji międzynarodowej

Grupa CIECH wypracowała w 2016 roku korzystne wyniki finansowe. Zarówno przychody, zysk operacyjny oraz EBITDA znormalizowana (z) wzrosły w porównaniu do 2015 roku, osiągając odpowiednio wysokość 3455 mln zł, 660 mln zł oraz 877 mln zł. Wysokie zyski to efekt wysiłku pracowników Grupy CIECH oraz nowych inwestycji zakończonych w 2016 roku. CIECH realizuje strategię budowy zdywersyfikowanej grupy chemicznej z silną pozycją na rynkach międzynarodowych. Obecnie Grupa oferuje swoje produkty na ok. 100 rynkach, uzyskując ze sprzedaży zagranicznej (czyli poza krajami, w których posiada swoje fabryki) ok. 50 proc. przychodów. 

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za 2016 r. wyniosły 3455 mln zł (wzrost o 5,6% r/r).
  • EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 877 mln zł (wzrost o 17,2% r/r), a zysk netto 594 mln zł (wzrost o 71,7% r/r) , 
  • Grupa przeznaczyła na inwestycje 490 mln zł wobec 504 mln zł w 2015 roku.
  • Wolne środki pieniężne za rok 2016 wyniosły 391 mln zł.
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA (z) spadł do 1,4 z 1,8 na koniec 2015 roku.
  • W 2017 roku Grupa CIECH zamierza nadal pracować nad zwiększaniem efektywności działań biznesowych, wprowadzaniem specjalistycznych produktów i rozwijaniem sprzedaży na rynkach zagranicznych (m.in. w Afryce, Azji oraz Ameryce Południowej). 
  • Grupa planuje także kontynuację inwestycji rozwojowych m.in. w wytwarzanie sody oczyszczonej przeznaczonej dla przemysłu farmaceutycznego oraz produkcję specjalistycznych produktów solnych, a także dalszy rozwój działalności w obszarze badań i rozwoju (R&D).

- To był dobry rok dla CIECH. Wpływ na to miały zakończone inwestycje oraz działania w zakresie optymalizacji działań biznesowych. Nasz rozwój opieramy na wzroście organicznym, optymalizacji kosztowej przy konsekwentnym obniżaniu wskaźników zadłużenia. Myśląc o przyszłości inwestujemy w produkty specjalistyczne, praktycznie w każdym z segmentów naszej działalności. Działania te pozwolą nam skutecznie konkurować na globalnym rynku, zmieniając Grupę CIECH w międzynarodowy koncern chemiczny rozwijający się z korzyścią dla akcjonariuszy i pracowników – mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

CIECH W PRESTIŻOWYM GRONIE CZOŁOWYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE

Jednym z najważniejszych dla Grupy CIECH wydarzeń w 2016 rok była decyzja o rozpoczęciu notowań akcji Spółki na giełdzie we Frankfurcie. Od 23 sierpnia 2016 roku CIECH jest pierwszą polską spółką notowaną jednocześnie w Warszawie i na drugiej co do wielkości giełdzie w Europie. Dzięki tej decyzji CIECH jest notowany na jednym parkiecie razem z największymi europejskimi firmami chemicznymi - takimi jak BASF czy K+S - i podlega tym samym kryteriom oceny realizacji strategii przez międzynarodowych ekspertów i analityków. Poza tym zyskuje dostęp do dużego i płynnego rynku kapitałowego. To kolejny krok na drodze realizacji strategii ekspansji czołowej polskiej spółki chemicznej na rynkach międzynarodowych.

Coraz mocniejsza pozycja CIECH na rynkach międzynarodowych znalazła odzwierciedlenie także w raporcie Boston Consulting Group, w którym została wymieniona w gronie dziesięciu najatrakcyjniejszych spółek chemicznych na świecie pod kątem zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy w okresie pięciu lat (CIECH zajął 3. miejsce w Europie, a 8. na świecie).

NOWE INWESTYCJE, SPECJALISTYCZNE PRODUKTY

W 2016 roku Grupa wykorzystała efekty inwestycji w obszarze sody. Zakłady Grupy CIECH zanotowały rekordową produkcję w swojej historii dzięki zrealizowanemu programowi inwestycji w latach 2014-2016. Skuteczna sprzedaż dodatkowych wolumenów sody po atrakcyjnych cenach wymiernie wpłynęła na wyniki finansowe. Z kolei inwestycja w segmencie Krzemiany i Szkło w postaci wymiany pieca do produkcji szklistego krzemianu sodu pozwoliła na podwojenie zdolności produkcyjnych i realizację długoletniego kontraktu z firmą Solvay o łącznej wartości 0,5 mld zł.

Kolejnym elementem wpływającym na uzyskanie dobrych wyników finansowych był rozwój produktów specjalistycznych w obszarze soli i sody oczyszczonej. Obecnie Grupa CIECH koncentruje się na produkcji soli suchej. Dzięki nowoczesnej linii konfekcyjnej w zakładach w Janikowie zaopatruje w sól spożywczą dużą część sieci handlowych w Polsce i konsekwentnie zwiększa swoje udziały rynkowe w Europie. Grupa produkuje i sprzedaje także m.in. coraz więcej tabletek solnych używanych do uzdatniania wody. W obszarze sody oczyszczonej działania były skoncentrowane się na pozyskaniu certyfikatów jakości (m.in. Good Manufacturing Practices) umożliwiających produkcję sody używanej w przemyśle farmaceutycznym.

- Oferujemy coraz szerszą paletę produktów specjalistycznych, w tym coraz wyższe gatunki sody oczyszczonej i soli,  krzemianów czy żywic. W biznesie AGRO planujemy kolejne inwestycje w rozwój i rejestracje produktów oraz intensywne działania marketingowe. Wchodzimy na nowe rynki geograficzne, m.in. w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej. Wysokie standardy obsługi oraz relacje z klientami stały się jedną z naszych głównych przewag konkurencyjnych  – mówi Artur Osuchowski, członek zarządu CIECH SA.

W segmencie organicznym (środki ochrony roślin, żywice, pianki poliuretanowe) działania rozwojowe były nakierowane na zwiększenie asortymentu oferowanych produktów, ekspansję na rynki zagraniczne oraz wzrost efektywności produkcji. W biznesie  AGRO dwukrotnie zwiększyła się wartość sprzedaży zagranicznej środków ochrony roślin. W 2016 roku CIECH Sarzyna zarejestrowała produkty na dziesięciu rynkach europejskich, a także w Australii. Produkty największego polskiego producenta środków ochrony roślin można znaleźć m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Europie Centralnej oraz na Dalekim Wschodzie.

- Rok 2017 będzie stał pod znakiem dalszego podnoszenia efektywności i rozwoju produktów specjalistycznych. Z tym związane są kolejne inwestycje, m.in. w dalszy rozwój produktów solnych oraz w nowoczesną produkcję sody oczyszczonej dla branży farmaceutycznej. Analizujemy też inne możliwości inwestycyjne, które mogą wzmocnić naszą pozycję w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynkowych. Dodatkowo, działania te są niezbędne w świetle wyzwań stojących przed branżą chemiczną związanych ze zmiennością cen surowców energetycznych, czy polityką w zakresie emisji CO2 - mówi Maciej Tybura. - Prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe, pracując nad około setką inicjatyw. Dbamy również o ciągłą poprawę naszej efektywności operacyjnej – dlatego rozpoczęliśmy wdrożenie najnowocześniejszej wersji systemu SAP ERP w całej Grupie. Pozwoli to jeszcze mocniej zwiększyć naszą efektywność procesową i kontrolować koszty – dodaje. 

Poniżej tabela z podstawowymi danymi dotyczącymi wyników Grupy CIECH za 2016 rok:

[mln PLN]20162015Zmiana r/r
Przychody3 4553 2735,6%
Zysk brutto na sprzedaży1 04086620,1%
Marża brutto na sprzedaży30,1%26,4%3,7 p.p.
EBIT66049034,8%
Marża EBIT19,1%15,0%4,1 p.p.
EBITDA88470824,9%
Marża EBITDA25,6%21,6%4,0 p.p.
EBITDA (Z)87774817,2%
Marża EBITDA (Z)25,4%22,9%2,5 p.p.
Wynik netto 59434671,7%
Marża netto17,2%10,6%6,6 p.p.

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry