Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa Chemiczna CIECH wyniki za III kwartał dają powody do satysfakcji

Pomimo wciąż wymagających warunków rynkowych Grupa Chemiczna CIECH odnotowuje dalszą poprawę rentowności. Warto zwrócić uwagę na wzrost takich wskaźników, jak marża czy EBITDA. Znacznie (w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku) wzrósł zysk netto.

Grupa Chemiczna CIECH, zgodnie z przyjętą na początku listopada strategią na lata 2014 – 2019, kontynuuje prowadzone działania restrukturyzacyjne, reorganizacyjne i rozwojowe. Wypracowywane wyniki wskazują na dalszy wzrost efektywności będący skutkiem kierunkowych decyzji podjętych w 2012 roku.

W mijającym kwartale odnotowano wyraźny wzrost popytu na sodę na rynkach europejskich, CIECH wykorzystał również możliwości związane z sytuacją na rynku surowców energetycznych do obniżenia cen ich zakupów.

Tabela 1. Wyniki Grupy Chemicznej CIECH za III kwartał 2014

 

Grupa zamierza skoncentrować się na dalszym rozwoju organicznym i inwestycjach we własnych zakładach, głównie segmentu sodowego i organicznego. Na wyróżnienie zasługuje fakt oddania ostatnio do użytku rozbudowanej instalacji żywic poliestrowych nasyconych w Organice-Sarzyna czy nowego kalcynatora w Uzinele Sodice Govora w Rumunii.

- Przyjęta przez Radę Nadzorczą nowa strategia Grupy Chemicznej CIECH wskazuje na rozwój organiczny i kontynuację dotychczasowej działalności. Zamierzamy skupić się na prowadzonych aktualnie projektach inwestycyjnych, jak wzrost mocy produkcyjnych w Soda Polska CIECH (tzw. Projekt SODA +200), którego pierwszy etap (dodatkowe 60 tys. ton produktu rocznie) zostanie ukończony na początku przyszłego roku. Będziemy dążyć do dalszej poprawy efektywności Grupy w każdym aspekcie jej działalności i poszukiwać nowych projektów rozwojowych. Strategia nie zakłada akwizycji, ale będziemy bacznie obserwować co się dzieje na rynku i podejmować adekwatne reakcje – powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu CIECH.

Tabela 2. Wyniki Grupy Chemicznej CIECH po III kwartałach 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Do góry