Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH dołączyła do inicjatywy United Nations Global Compact

Grupa CIECH przystąpiła do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, którą w 2000 roku powołał do życia Sekretarz Generalny ONZ – Kofi Annan. Zaangażowanie w prace tej wiodącej platformy na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania zrównoważonej polityki korporacyjnej, jest kolejnym elementem ambitnej polityki odpowiedzialności społecznej prowadzonej przez CIECH. Firma chce wnieść do tej prestiżowej inicjatywy swoje bogate doświadczenia związane z działaniami na rzecz ochrony klimatu, zwłaszcza w obszarze redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych.

 

Wierzymy, że tworzenie zrównoważonej, globalnej gospodarki, zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, środowiska i rynków, jest możliwe. Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój stanowią jeden z fundamentów naszej strategii biznesowej. Chcemy być przykładem najlepszych standardów w zakresie zrównoważonego zarządzania surowcami naturalnymi, troski o przyrodę, tworzenia przyjaznego oraz angażującego środowiska pracy czy etycznej współpracy z klientami, partnerami biznesowymi i społecznościami lokalnymi – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Podejmując decyzję o dołączeniu do inicjatywy UN Global Compact, Grupa CIECH chce nie tylko czerpać z dotychczasowej wiedzy i doświadczenia tej międzynarodowej organizacji w sferze zrównoważonego rozwoju, ale także – jako jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej – zamierza wnieść do tej prestiżowej platformy swoje bogate doświadczenia związane z działaniami na rzecz ochrony klimatu, zwłaszcza w obszarach energetyki i minimalizacji oddziaływania produkcji na środowisko.

 

Rola Grupy CIECH jako firmy chemicznej jest nieoceniona w dyskusji związanej z kryzysem klimatycznym i koniecznością ochrony środowiska. W ramach United Nations Global Compact biznes wdraża wysokie standardy wynikające z procesu klimatycznego i innych polityk ONZ powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju. Cieszę się, że Grupa CIECH włącza się w te procesy i będzie wspólnie z UN Global Compact podejmować działania na rzecz wdrożenia polityk i globalnych inicjatyw ONZ, w szczególności w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu – mówi Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland.

 

Od 2019 roku Grupa CIECH realizuje ambitny plan zielonej transformacji, stworzony przez specjalnie powołany zespół dedykowany działaniom na rzecz klimatu. Jego strategicznym celem jest redukcja poziomu emisji CO2 generowanych przez Grupę o ponad 1/3. Program ten składa się z sześciu inicjatyw o różnej skali i horyzoncie realizacji.

 

W ramach swojego zaangażowania w inicjatywę UN Global Compact, CIECH włączy się aktywnie również w inne programy z agendy organizacji, m.in. z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych czy przeciwdziałania korupcji.

 

United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów. Wspierane przez dyrektorów i prezesów firm, UN Global Compact stara się – poprzez szerokie spektrum działań, współpracę z rządem, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi – powiązać strategiczne działania biznesu z 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

 

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.


Global Compact Network Poland sieć krajowa z niezależnym sekretariatem prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundacje Global Compact Compact Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków i sygnatariuszy UN Global Compact.

Do góry