Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH jednym z liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w Polsce - wyróżnienie w ramach plebiscytu Listki CSR POLITYKI

Grupa CIECH w XII zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie za 2022 rok otrzymała “Srebrny Listek POLITYKI” oraz wyróżnienie za działanie wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022 w związku z wdrożeniem przez Grupę innowacyjnej technologii odzysku soli wypadowej w zakładzie CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu. CIECH, jako międzynarodowa grupa chemiczna, podejmując liczne aktywności w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, skutecznie realizuje Strategię ESG. Organizatorami corocznego plebiscytu są Tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

 

Opracowane już po raz dwunasty zestawienie jest jedną z najstarszych tego typu inicjatyw na rynku. Organizatorzy mając na uwadze działalność przedsiębiorstw pod względem środowiskowym (E), społecznym (S) i ładu korporacyjnego (G) uhonorowali wybrane firmy odznaczeniami. “Srebrne Listki” są przyznawane organizacjom, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Firmy te aktywnie wdrażają już wysokiej jakości rozwiązania i przedstawiają informacje związane z ich działalnością w obszarze ESG.    

 

Ponadto, Grupa CIECH otrzymała również wyróżnienie za implementację innowacyjnej metody odzyskiwania tzw. soli wypadowej, powstającej podczas procesu produkcji sody kalcynowanej w zakładzie CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na zmniejszenie emisji chlorków w ściekach o ok. 7,5 tys. ton rocznie oraz na minimalizację zużycia pary technologicznej. W okresie wysokich cen surowców energetycznych i praw do emisji CO2 rozwiązanie to pomaga zwiększyć efektywność inowrocławskiego zakładu. Dodatkowo, dzięki odzyskowi z procesu produkcji ok. 40 tys. metrów sześciennych solanki, możliwe jest jej ponownie wykorzystanie do wytwarzania sody.   

Odznaczenia w imieniu Grupy CIECH odebrała Magdalena Cumanis, Dyrektorka Relacji Inwestorskich i ESG w CIECH. - Jesteśmy dumni z przyznanych wyróżnień, które potwierdzają jakość naszej strategii ESG „Chemia dla lepszego świata”. Realizując założone w niej ambitne i mierzalne cele, inwestujemy w zrównoważony rozwój Grupy CIECH. Nasze aktywności związane z zarządzaniem wpływem w obszarach ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego są prowadzone zarówno lokalnie, jak również na poziomie całej Grupy Kapitałowej. Mamy świadomość wyzwań przyszłości oraz roli, jaką nasza działalność odgrywa w sprostaniu im - podkreśliła Magdalena Cumanis.

 

W strategii ESG Grupy CIECH zostało określonych osiem zobowiązań dotyczących polityki klimatycznej, relacji społecznych oraz jakości zarządzania. Dla każdego zobowiązania ustalone zostały konkretne inicjatywy oraz cele, które umożliwią śledzenie postępów. W zakresie dbałości o środowisko strategia zobowiązuje wszystkie spółki w Grupie do przestrzegania obowiązujących w tym obszarze przepisów prawa, redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz ilości wytwarzanych odpadów, racjonalnego wykorzystywania surowców naturalnych i przeciwdziałania zmianom klimatu m.in. poprzez redukcję ilości generowanego dwutlenku węgla. Istotnym obszarem strategii jest również utrzymywanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami w miejscach, w których Grupa prowadzi działalność biznesową.

 

Kontakt dla mediów:

Żaneta Przybylska, Rzeczniczka prasowa Grupy CIECH

zaneta.przybylska@ciechgroup.com, tel. +48 511 80 92 81.

 

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.


Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.


Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com.

Do góry