Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH konsekwentnie poprawia wyniki – wyraźny wzrost zysków i marż w 2015 r.

W 2015 roku Grupa CIECH wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Znormalizowana EBITDA wzrosła o niemal 50% r/r i wyniosła 748 mln zł. Marża EBITDA (Z) ukształtowała się na poziomie 22,9%, co stanowi wzrost o 7,1 p.p. w stosunku do roku 2014. Tak dobre wyniki to przede wszystkim efekt wdrażanych działań optymalizacyjnych oraz konsekwentnie realizowanej strategii opartej na wzroście organicznym. Grupie sprzyjało także otoczenie rynkowe.

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za 2015 r. wyniosły 3 273 mln zł. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 490 mln zł (wzrost o 52,2% r/r), EBIDTA wyniosła 708 mln zł (wzrost o 34,4% r/r), a EBITDA po korektach normalizacyjnych (Z – znormalizowana) 748 mln zł (wzrost o 46,4%). Grupa wypracowała także wyższe marże na wszystkich poziomach.

W 2015 r. Grupa prowadziła intensywną działalność handlową oraz realizowała znaczące inwestycje, takie jak: SODA +200 (rozbudowa mocy produkcyjnych sody w Inowrocławiu o dodatkowe 200 tysięcy ton produktu rocznie – do poziomu 800 tysięcy ton rocznie), modernizacja instalacji soli w celu intensyfikacji produkcji soli suchej oraz zwiększenie mocy produkcyjnych krzemianu sodu w związku ze znaczącym kontraktem z firmą Solvay. 

- Efektywnie uplasowaliśmy dodatkowe wolumeny sody kalcynowanej i soli pochodzące z rozbudowanych inwestycji. Widocznie zwiększyliśmy także efektywność w spółce CIECH Sarzyna i zoptymalizowaliśmy portfel spółki CIECH Pianki. Z sukcesem zakończyliśmy proces refinansowania naszego zadłużenia, co pozwoliło nam znacząco obniżyć koszty finansowania i efektywnie pracować nad obniżeniem poziomu zadłużenia, który wciąż pozostaje na wysokim poziomie - powiedział Maciej Tybura, prezes zarządu CIECH S.A.

Wpływ na tak dobre wyniki finansowe Grupy miała także sprzyjająca sytuacja rynkowa - rosnące ceny sody przy spadających cenach energii i wsadu surowcowego (węgla, gazu i koksu) oraz osłabienie się złotego i leja rumuńskiego wobec innych walut.

W kolejnych kwartałach CIECH będzie koncentrować się na dalszym rozwoju organicznym, w tym wprowadzaniu swoich produktów na rynki zagraniczne. 

- Konsekwentnie realizujemy naszą strategię przyjętą w listopadzie 2014 r., która opiera się na wzroście organicznym. Obecnie większość naszych przychodów i zysków generuje segment sodowy, ale intensywnie pracujemy nad dywersyfikacją biznesu. W tym celu podejmujemy szereg inicjatyw w segmencie organicznym – m.in. rozwijamy portfolio produktowe zarówno w obszarze istniejących marek, jak i nowych linii produktowych. Wychodzimy także z kolejnymi produktami za granicę, koncentrując się na najbardziej efektywnych kierunkach. W segmencie sodowym rozwijamy produkty bardziej przetworzone charakteryzujące się wyższą marżą i dalej pracujemy nad podnoszeniem jakości naszych wyrobów. Dążymy też do zmniejszenia ekspozycji na warunki pogodowe poprzez wzrost udziału soli suchej w przychodach – powiedział Maciej Tybura, prezes zarządu CIECH S.A. 

W realizacji strategii Grupę CIECH wspiera od 2014 r. strategiczny, większościowy akcjonariusz – spółka KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments. 

Realizując założony kierunek rozwoju segmentu organicznego, w lutym 2016 roku CIECH wprowadził nową markę ZIEMOVIT. Jest to linia produktowa dedykowana odbiorcom indywidualnym, w której znajdują się m.in. środki ochrony roślin, nawozy i podłoża. 

- Nasze produkty z nowej kategorii Dom i Ogród to kolejny krok w kierunku rozwoju organicznego Grupy. CIECH Sarzyna jest największym polskim producentem środków ochrony roślin, z ponad 40-letnim doświadczeniem i posiada unikalne umiejętności w tym obszarze. Jestem przekonany, że specjaliści z Grupy CIECH mają dużo do zaoferowania, a nasze produkty przewyższą oczekiwania rynku. Mamy ambitne plany, by ZIEMOVIT szybko stał się liderem w swojej kategorii – dodaje Maciej Tybura.

 

[mln PLN]20152014r/rQ4 2015Q4 2014r/r
Przychody3 2733 2440,9%8147863,6%
Zysk brutto na sprzedaży87468128,3%20513650,2%
Marża brutto na sprzedaży26,7%21,0%5,7 p.p25,1%17,3%7,8 p.p.
EBIT49032252,2%1099120,0%
Marża EBIT15,0%9,9%5,1 p.p13,4%11,6%1,8 p.p.
EBITDA70852634,4%16514513,8%
Marża EBITDA21,6%16,2%5,4 p.p.20,3%18,5%1,8 p.p
EBITDA (Z)74851146,4%1699577,9%
Marża EBITDA (Z)22,9%15,8%7,1 p.p.20,7%12,1%8,6 p.p.
Wynik netto346166108,0%88112-21,3%
Marża netto10,6%5,1%5,5 p.p10,8%14,2%-3,4 p.p.

 

Grupa CIECH jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Posiada dobrze rozwiniętą strukturę produkcyjną (8 zakładów) i sieć handlową w kraju oraz Europie i na świecie. Głównymi produktami Grupy są: soda kalcynowana (drugie miejsce jako dostawca w Europie), soda oczyszczona, sól, nawozy, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, poliestrowe i inne produkty chemii organicznej, mające zastosowanie w przemysłach szklarskim, meblowym, chemicznym, budownictwie i rolnictwie. Od lutego 2005 roku CIECH SA jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największymi akcjonariuszami spółki są: KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu (51,14 proc. akcji i głosów na WZ), a także OFE Nationale-Nederlanden (9,49 proc.). Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry