Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH podjęła liczne działania mające chronić jej pracowników, klientów i dostawców przed skutkami pandemii COVID-19

[materiał aktualizowany]

 

W zakładach produkcyjnych oraz spółkach Grupy CIECH wprowadzono szereg działań mających na celu ochronę zdrowia pracowników oraz minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wszystkie zakłady Grupy działają zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także regulacjami wynikającymi z ustawy dot. koronawirusa oraz wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Polski.

 

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników, dostawców i klientów. Czujemy się też odpowiedzialni za utrzymanie łańcuchów dostaw w polskiej gospodarce - produkty CIECH są niezbędne dla funkcjonowania wielu kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce, m.in. segmentu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego czy budowlanego - oraz stabilnych fundamentów biznesowych Grupy, przekładających się m.in. na tysiące miejsc pracy w kraju. Dokładamy wszelkich starań, by nasze zakłady utrzymywały swoją działalność produkcyjną, mając na względzie zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jednocześnie dziękujemy wszystkim pracownikom Grupy za odpowiedzialną i zaangażowaną postawę – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

CIECH podjął liczne działania w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników, klientów i dostawców, a także minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 • we wszystkich zakładach prowadzona jest intensywna akcja informacyjna na temat zasad higieny i bezpieczeństwa w obliczu wprowadzonego stanu epidemiologicznego na terenie Polski; • zakłady zostały doposażone w płyny dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej;
 • od 17 marca został wprowadzony pomiar temperatury u wszystkich osób wchodzących na teren zakładów. Osoby z wysoką temperaturą mogą nie być wpuszczone na teren zakład;
 • w przypadku jakichkolwiek podejrzeń dot. stanu zdrowia swoich pracowników, CIECH niezwłocznie wdraża najbardziej rygorystyczne środki ostrożności. Nawet w sytuacji niewystępowania symptomów chorobowych pracownicy, którzy mogli być narażeni na zakażenie, są bezwzględnie instruowani o zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz wysyłani do domu w celu odizolowania od pozostałych pracowników;
 • wprowadzono dezynfekcje pomieszczeń wspólnych i wybranych obiektów (klamki, poręcze itd.) w miejscach najczęściej uczęszczanych przez pracowników;
 • wprowadzono ograniczenia dla spotkań zewnętrznych i wewnętrznych oraz zastąpiono je telekonferencjami;
 • ograniczone zostały do niezbędnego minimum delegacje służbowe i wejścia na teren zakładów osób trzecich;
 • tam gdzie jest to możliwe, pracownicy otrzymali zalecenie pracy zdalnej (z domu, przy pomocy służbowego sprzętu);
 • umożliwiono pracownikom – tam gdzie jest to możliwe – podjeżdżanie samochodami pod ich stanowiska pracy w fabrykach, tak by unikali kontaktu z innymi pracownikami;
 • zostały wprowadzone nowe regulacje dla osób z zewnątrz (podwykonawcy, przewoźnicy) dotyczące propagowania zasad higieny oraz udostępniania środków ochrony osobistej dla gości/podwykonawców/przewoźników;
 • zostały wprowadzone dodatkowe regulacje dla osób z zewnątrz (podwykonawcy, przewoźnicy) dotyczące wstępu i przebywania na terenie zakładów;
 • przewoźnicy otrzymują jednorazowe rękawiczki i środki do dezynfekcji, a sam załadunek odbywa się według nowych, rygorystycznych zasad, z możliwie maksymalnym ograniczeniem kontaktu pracowników CIECH i kierowców dostawców i odbiorców firmy.

 

Ponadto w Grupie przygotowane zostały kompleksowe plany działania, w zależności od możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji, dotyczące w pierwszej kolejności zachowania bezpieczeństwa pracowników i ciągłości działania zakładów produkcyjnych.

 

Sytuacja związana z trwającą pandemią COVID-19 jest monitorowana na bieżąco i dalsze działania CIECH w tym obszarze będą uzależnione od rozwoju sytuacji.

 

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry