Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH podsumowała I kwartał 2021 roku: wyższe przychody i zysk EBITDA, silne wzrosty biznesów Agro i Pianki

Grupa CIECH, wiodący producent m.in. sody i soli w Europie, w pierwszym kwartale 2021 roku zanotowała w ujęciu rocznym wzrost przychodów (o 9 proc.) i znormalizowanego zysku EBITDA (z) (o 59 proc.). Jednocześnie koszty stałe pozostawały pod kontrolą (-3 proc. rdr) mimo rosnącej presji inflacyjnej, a poziom zadłużenia spadł, osiągając poziom 2,20 (relacja długu netto do EBITDA) w porównaniu do blisko 2,57 rok wcześniej. Dynamicznie rosły przychody i zyski mniejszych segmentów (Pianki, Agro, Krzemiany), natomiast w podstawowym segmencie sodowym kluczowym wydarzeniem było ukończenie głównych prac budowlanych na terenie nowej warzelni soli w Stassfurcie – inwestycji o wartości 600 mln zł. W maju wyprodukowana tam została pierwsza partia testowej soli mokrej oraz tabletek solnych do uzdatniania wody.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za pierwszy kwartał 2021 r. wyniosły 861 mln zł, czyli były wyższe o 9 proc. w ujęciu rocznym.
  • EBITDA (z) wyniosła 222 mln zł wobec 140 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 184 mln zł . Pozytywnie na wynik EBITDA (z) wpłynęła sprzedaż certyfikatów CO2 rumuńskiej fabryki (+49 mln zł). Marża EBITDA (z) wyniosła 25,8 proc., czyli była wyższa o 8,1 pkt proc. w ujęciu rocznym.
  • Mniejsze biznesy wypracowały wyższe przychody i znormalizowany wynik EBITDA niż przed rokiem: w przypadku Pianek były to odpowiednio wzrosty o 58 proc. i 138 proc., Agro o 28 proc. i 119 proc., a Krzemianów o 23 proc. i 40 proc.
  • Coraz lepsze efekty transformacji biznesów uwidocznione są w rosnącej różnicy między przepływami pieniężnymi a nakładami inwestycyjnymi. W pierwszym kwartale wskaźnik przepływów pieniężnych za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 972 mln zł, a nakładów inwestycyjnych – 739 mln zł.
  • W pierwszym kwartale Grupa pozyskała finansowanie w wysokości ponad 2 mld zł na bardzo dobrych warunkach, co pozwoli na rozwój CIECH w kolejnych latach.
  • Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na akcję (158 mln zł) z zysku za rok 2020. Wniosek zyskał pozytywną rekomendację Rady Nadzorczej.

 

- Mimo utrzymującej się poważnej sytuacji pandemicznej i utrzymujących się obostrzeń w gospodarce, w pierwszym kwartale wypracowaliśmy dobre wyniki potwierdzające siłę naszego biznesu. To efekt wprowadzanych inicjatyw optymalizujących kluczowe procesy w grupie, a także elastyczności i zaangażowania naszych pracowników. Dobra kondycja i perspektywy rynkowe mniejszych segmentów, zakończenie głównych prac budowlanych na terenie nowej warzelni soli o wartości 600 mln zł, zabezpieczenie finansowania na dalszy rozwój w wysokości 2,1 mld zł – to najważniejsze wydarzenia pierwszego kwartału, które pozwalają na dalszą, dynamiczną realizację strategii Grupy – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

W segmencie sodowym najważniejszym wydarzeniem było udane uruchomienie wstępnej fazy rozruchu w warzelni w Stassfurcie. Zgodnie z harmonogramem komercyjna sprzedaż, osiągnięcie docelowych mocy produkcyjnych, a także uruchomienie pełnej palety produktów solnych ma następować stopniowo od trzeciego kwartału 2021 roku. Powinno się to zbiec z pełnym ożywieniem gospodarki, szczególnie aktywnością branży Horeca, będącą ważnym odbiorcą soli. W pierwszym kwartale przychody biznesu solnego wzrosły o 6 proc. w ujęciu rocznym. W przypadku sody kalcynowanej, produktu niezbędnego dla wielu segmentów gospodarki, przychody spadły o ok. 7 proc., ale pod koniec kwartału polepszenie sytuacji pandemicznej w Europie, przyspieszenie programu szczepień i poprawiające się dane makro przełożyły się na polepszenie nastrojów u odbiorców sody. W przypadku sody oczyszczonej przychody wzrosły o 15 proc. – to m.in. efekt działania linii do produkcji sody o jakości farmaceutycznej w Stassfurcie, która może być stosowana jako substancja aktywna w lekach i produktach medycznych (dzięki uzyskanemu certyfikatowi GMP i wpisaniu do europejskiej bazy substancji aktywnych).

 

Kolejny znakomity kwartał zanotował biznes środków ochrony roślin. Wzrost przychodów o 28 proc. i zysku EBITDA (z) aż o 119 proc. to rezultat zarówno zmian wprowadzonych w ostatnich kwartałach w obszarze procesów biznesowych, jak i systematycznego poszerzania portfolio produktowego oraz ekspansji międzynarodowej. Wiosną zadebiutował także nowy produkt – Halvetic – oparty na opatentowanej technologii, dzięki której zostaje zachowana skuteczność przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki substancji aktywnej. Po wprowadzeniu do sprzedaży w Polsce, Halvetic stanie się w przyszłości marką globalną spółki CIECH Sarzyna.

 

Bardzo dobry kwartał zanotował biznes Pianek. Mimo ograniczeń związanych z dostępnością surowców zysk EBITDA (z) wzrósł aż o 138 proc., co było efektem proaktywnych działań zespołu sprzedaży w kształtowaniu polityki cenowej.

 

Lepsze wyniki w ujęciu rocznym wypracował także segment krzemianów (23 proc. wzrostu przychodów i 40 proc. wzrostu zysku EBITDA (z)), co było efektem ożywienia gospodarczego i zwiększonej aktywności m.in. klientów zaopatrujących segment motoryzacyjny. W biznesie opakowań marża EBITDA (z) pozostała na poziomie pierwszego kwartału ubiegłego roku.

 

W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku emisje dwutlenku węgla pochodzące z procesów produkcji były niższe o 5 proc., a w przypadku produkcji energii były nieznacznie wyższe (+1 proc) , co miało związek z warunkami pogodowymi. W porównaniu do 2019 roku poziom emisji CO2 był niższy o 5 proc. Zgodnie z opublikowaną w maju strategią ESG, CIECH do 2026 roku ma obniżyć emisje dwutlenku węgla o 33 proc. względem 2019 roku, w 2033 roku zaprzestać używania węgla do produkowania energii, a w 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.

 

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Do góry