Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH pozyskała długoterminowe finansowanie na dalszy rozwój działalności

Spółki Grupy CIECH zawarły umowę kredytową z konsorcjum banków na pozyskanie atrakcyjnego finansowania o łącznej wartości ponad 2 mld zł, umożliwiającego wydłużenie zapadalności obecnej struktury zadłużenia. Pozyskanie finansowania na okres pięciu lat pozwoli na dalszy rozwój działalności operacyjnej Grupy w horyzoncie wykraczającym poza obecnie realizowaną strategię, obejmującą lata 2019-2021. Pomimo wymagających warunków rynkowych, Grupa pozyskała korzystne warunki finansowania pod względem długości okresu kredytowania, kosztów finansowania, okresu karencji w spłacie oraz elastyczności w zakresie wypłat dywidend i kształtowania struktury finansowania.

Struktura finansowania obejmuje pozyskanie amortyzowanego kredytu terminowego (560 mln zł), kredytu terminowego bez amortyzacji (1.305 mln zł) oraz kredytu rewolwingowego o wartości 250 mln zł. Umowa podpisana z konsorcjum wiodących instytucji finansowych w Polsce przewiduje bardzo konkurencyjne warunki, zarówno pod względem parametrów finansowych, mechanizmu spłaty (m.in. ponad 2-letni okres karencji) oraz pozostałych postanowień umownych.

Nowa umowa wydłuża termin zapadalności kredytów pozyskanych w latach 2015-2019. Dzięki temu struktura zadłużenia będzie bardziej dopasowana do działalności Grupy, a biorąc pod uwagę wynegocjowane warunki, możliwe jest także ograniczenie kosztów związanych z obsługą zadłużenia.

- Podpisana umowa kredytowa oznacza nie tylko atrakcyjne dla Grupy parametry finansowe, ale także porządkuje i wydłuża termin zapadalności finansowania dłużnego, dostępnego dla największych spółek Grupy. To z kolei pozwoli na dynamiczną realizację ambitnego planu rozwoju naszej działalności biznesowej, poprzez łatwy i pewny dostęp do środków przeznaczonych na inwestycje - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

- Należy podkreślić, że negocjacje były prowadzone w trudnych warunkach pandemii. Pomimo tego, udało się zoptymalizować strukturę zadłużenia oraz zapewnić możliwości zabezpieczenia stóp procentowych na atrakcyjnych poziomach, co przyczyni się docelowo do obniżenia kosztów obsługi długu w kolejnych latach. Nowe finansowanie oznacza także zachowanie komfortowego buforu w dopuszczalnym poziomie wysokości zadłużenia Grupy CIECH, określonego w postaci tzw. kowenantu, jako wskaźnik długu netto do EBITDA - na poziomie maksymalnie 4,0. Umowa zawiera korzystne dla Grupy postanowienia dotyczące m.in. możliwości wypłaty dywidendy oraz zaciągania dodatkowego zadłużenia – w tym także zadłużenia podporządkowanego - w ramach dozwolonego wskaźnika długu netto do EBITDA – dodaje Jarosław Romanowski, Członek Zarządu CIECH S.A., odpowiedzialny za finanse Grupy.

Umowa została podpisana pomiędzy CIECH S.A i jej spółkami zależnymi (CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, CIECH Energy Deutschland GmbH oraz CIECH Salz Deutschland GmbH), a bankami: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Intesa Sanpaolo S.P.A. S.A. Oddział w Polsce.

Zgodę na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego, stanowiących warunki zawartej umowy kredytowej, wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com , tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Do góry