Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH prognozuje zwiększenie wyniku EBITDA i przychodów w 2022 roku

Spółka CIECH S.A. ocenia, że dzięki dobrej koniunkturze na większości rynków, na których działa Grupa, utrzymaniu dotychczasowej polityki zakładającej przenoszenie zwiększonych kosztów surowców na ceny produktów oraz ciągle udoskonalanej efektywności procesów biznesowych, znormalizowany wynik EBITDA Grupy w 2022 roku może wynieść 740-780 mln zł (w stosunku do 727 mln zł zaraportowanych w 2021 roku), a przychody ok. 4 300-4 500 mln zł. Jednocześnie w pierwszym kwartale br. znormalizowany wynik EBITDA na poziomie skonsolidowanym ma wynieść 225-235 mln zł wobec 222 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku. Przychody w tym okresie, zgodnie z prognozą, mają wynieść ok. 1 200-1 250 mln zł.

 

W 2022 roku koncern będzie kontynuować dynamiczny rozwój biznesu Agro, który wypracował 115 mln zł wyniku EBITDA w 2021 roku (wobec 41 mln zł w 2020 roku). Również biznes Pianki zanotował w ubiegłym roku rekordowy wynik EBITDA (65,3 mln zł) i w 2022 roku będzie umacniał wiodącą pozycję wśród dostawców pianek PUR. W biznesie Krzemiany pozytywny wpływ na wyniki będzie miało uruchomienie pod koniec 2021 roku nowego pieca, zwiększającego moce produkcyjne całego biznesu o ok. 30 proc. W biznesie sodowym kontynuowane będą działania na rzecz zwiększania efektywności produkcji, wynikające m.in. ze współpracy z Siemensem (symulator linii produkcyjnej sody) i firmą Honeywell (wdrożenie systemu APC zwiększającego wydajność produkcji w fabrykach w Polsce i Niemczech).

 

Pozytywne zmiany będą też zauważalne w przepływach pieniężnych. Zrealizowane inwestycje wpłyną korzystnie na generowane wolne przepływy z zysków, a nakłady inwestycyjne po zakończeniu największego programu inwestycyjnego w historii Grupy spadną o ok. 35-40 proc., do poziomu blisko 400-450 mln zł rocznie.

 

- Zrealizowana z sukcesem strategia na lata 2019-2021 stworzyła mocne fundamenty do uzyskiwania dobrych wyników w wymagającym otoczeniu gospodarczym. Znacząco obniżone nakłady inwestycyjne, w połączeniu z trwałymi optymalizacjami procesowymi, a także rozbudową portfolio produktowego, powinny zaowocować wypracowaniem wyższego wyniku EBITDA. Mimo niestabilnej sytuacji w gospodarce światowej, obecnie dobrze oceniamy perspektywy wszystkich linii biznesowych – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

W 2021 roku Grupa CIECH wypracowała wynik EBITDA na poziomie 727 mln zł, wobec 585 mln zł rok wcześniej (wzrost o 24 proc.).

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH 

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

Śledź najnowsze informacje nt. Grupy CIECH:

Twitter: https://twitter.com/RzecznikCIECH.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.


Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.


Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.


CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.


Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry