Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH przystąpi do inicjatywy Science Based Targets, wspierającej firmy w wyznaczaniu celów klimatycznych w oparciu o wiedzę naukową

Grupa CIECH, jako pierwsza z grona dużych firm przemysłowych w Polsce, zgłosiła się do inicjatywy Science Based Targets („SBTi”), stworzonej m.in. przez: United Nations Global Compact, Carbon Disclosure Project, Światowy Instytut Zasobów (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF). Przedsięwzięcie ma za zadanie określanie celów klimatycznych dla poszczególnych firm w oparciu o wiedzę naukową i regularne monitorowanie postępów. Firmy należące do SBTi dążą do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu do epoki przedprzemysłowej, zgodnie z Porozumieniem Paryskim1.

Inicjatywa Science Based Targets promuje najlepsze praktyki w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i osiągania neutralności klimatycznej, zgodnie z wiedzą naukową i doświadczeniem m.in. klimatologów. Członkom inicjatywy oferuje wsparcie w wyznaczaniu zamierzeń oraz opracowaniu harmonogramu osiągania celów związanych z ochroną klimatu, a dodatkowo zapewnia profesjonalne monitorowanie działań. Science Based Targets jest także liderem akcji Business Ambition for 1,5°C, której celem jest promowanie w środowisku biznesowym działań mających ograniczyć tempo globalnego ocieplenia.

Biznes powinien być pionierem w wyznaczeniu trendów i promowaniu działań, które pomogą zmieniać na lepsze rzeczywistość w perspektywie kolejnych dekad i dla następnych pokoleń. Mamy ambitny plan osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku. Przystąpienie do SBTi potwierdza naszą determinację w realizacji tych zamierzeń. Poddamy nasze działania naukowej weryfikacji, by upewnić się, że dzięki ich realizacji rzeczywiście przyczynimy się do spowolnienia i powstrzymania zmian klimatycznych. W tym celu stawiamy na współpracę z liderami walki z globalnym ociepleniem i przystępujemy do koalicji odpowiedzialnego biznesu, do której należą nasi partnerzy biznesowi z całego świata – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Do inicjatywy przyłączyło się blisko 2 tys. firm z całego świata, ale wśród nich zaledwie tylko kilka jest z Polski. Blisko tysiąc z uczestniczących w akcji przedsiębiorstw zakończyło już weryfikację i wyznaczyło oparte na wiedzy naukowej cele klimatyczne.

Grupa CIECH w zaprezentowanej wiosną 2021 roku strategii ESG zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku, stopniowego obniżania emisji dwutlenku węgla (o ok. 33 proc. do 2026 roku w porównaniu do 2019), rezygnację z węgla w procesie produkcji energii do 2033 roku, a także możliwość wykorzystania w tym celu nowoczesnych technologii, takich jak m.in. mikroreaktory jądrowe. We wrześniu CIECH podpisał list intencyjny w tej sprawie ze spółką Synthos Green Energy.

Oprócz tego CIECH zamierza zwiększyć tempo ograniczenia zużycia energii, czy wykorzystywać w jeszcze większym stopniu rozwiązania zgodne z ideą gospodarki zamkniętej. Z ośmiu zobowiązań strategii ESG Grupy aż cztery dotyczą kwestii klimatycznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.esgciech.com.


Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

1 Porozumienie Paryskie, przyjęte podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 r., jest pierwszym w historii uniwersalnym, prawnie wiążącym porozumieniem w dziedzinie klimatu. Do Porozumienia Paryskiego przystąpiło prawie 190 krajów, w tym Unia Europejska i jej państwa członkowskie. Ich celem jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Do góry