Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH przystąpiła do „Standardu Programu Etycznego” opracowanego pod egidą ONZ

Z inicjatywy Kulczyk Foundation, spółki Grupy CIECH podpisały Deklarację przyjęcia „Standardu Programu Etycznego” opracowanego przez Global Compact Network Poland, agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych. To zestaw zasad, którymi powinny się kierować firmy działające w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, opracowany m.in. na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Celów Zrównoważonych Rozwoju ONZ oraz 10 zasad United Nations Global Compact. Oprócz spółek Grupy CIECH Deklarację podpisały inne spółki z Grupy Kulczyk Investment: : Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A., Autostrada Eksploatacja S.A., Polenergia S.A.

Uroczyste podpisanie Deklaracji w obecności Pani Dominiki Kulczyk – Prezes Kulczyk Foundation – odbyło się 4 grudnia. Podpisy złożyli prezesi spółek Grupy CIECH: CIECH S.A., CIECH Pianki, CIECH Sarzyna, CIECH Vitrosilicon, CIECH Soda Polska i CIECH Soda Romania.

Kulczyk Foundation jest jednym najważniejszych ambasadorów i liderów Programu „Standard Etyki w Polsce”. Fundacja przyjęła Standard podczas jego oficjalnej inauguracji już w zeszłym roku. Od tego czasu aktywnie współtworzy Program oraz promuje jego idee w Polsce.

Przyjęcie Deklaracji jest elementem „samoregulacji biznesowej w ramach II filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka”.

Przystąpienie do „Standardu Etyki w Polsce” jest kolejnym elementem strategii działania firmy odpowiedzialnej społecznie realizowanej przez Grupę CIECH. W Grupie działa m.in. Kodeks Etyki regulujący m.in. relacje z pracownikami, kwestię ochrony środowiska i przeciwdziałanie korupcji. 

Do góry