Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH rewiduje w górę prognozę na 2022 r. - blisko 5,5 mld zł przychodów, niemal miliard złotych wyniku EBITDA

CIECH S.A. ocenia na podstawie analizy bieżącej sytuacji rynkowej i operacyjnej, że wyniki finansowe Spółki za rok 2022 będą lepsze od tych przedstawionych w prognozie z kwietnia tego roku. Podwyższona prognoza zakłada uzyskanie skonsolidowanych przychodów w przedziale 5 250 - 5 450 mln zł, a skonsolidowanego wyniku EBITDA(Z) - w przedziale 950-990 mln zł. Prognozowany wynik EBITDA(Z) jest wyższy o około 25 proc. od pierwotnej prognozy EBITDA(Z). 

 

Podwyższenie prognozy to wynik analizy aktualnej działalności segmentów Grupy. Potwierdziła ona m.in. wysoki popyt na sodę kalcynowaną i oczyszczoną, przy jednoczesnej możliwości utrzymania marży w czwartym kwartale (r/r), ze względu na zabezpieczenie cen głównych surowców produkcyjnych. Ponadto, pozytywnie na wynik wpływają podjęte działania w zakresie transformacji energetycznej oraz optymalizacji procesów produkcyjnych w segmencie Sodowym. Dobre perspektywy są udziałem także segmentu Krzemiany, któremu sprzyja wykorzystanie nowych, większych o 30 proc. mocy produkcyjnych, oraz mniejsza energochłonność procesów produkcji, co powinno przełożyć się na lepsze wyniki w czwartym kwartale (r/r). Przeanalizowano także perspektywy pozostałych segmentów, w szczególności dostępność surowców i pozostałe koszty zmienne, a także wpływ otoczenia makroekonomicznego na sytuację klientów i poziom zamówień. 

 

Jednocześnie, po zrealizowaniu największego programu rozwojowego Grupy CIECH w latach 2019-2021, widoczne jest istotne obniżenie nakładów inwestycyjnych, które w roku 2022 powinny ukształtować się na poziomie ok. 450 mln zł (wobec 747 mln zł w 2021 roku). Grupa CIECH koncentruje się aktualnie na projektach poprawiających efektywność kosztową produkcji.

 

„Podwyższenie prognozy przychodów i wyniku EBITDA(Z) na rok 2022 to z jednej strony efekt udanej transformacji Grupy, podjętej w ramach poprzedniej strategii, z drugiej - potwierdzenie elastyczności naszej organizacji i profesjonalizmu pracowników w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej. Stale zwiększamy efektywność biznesu sodowego i zbieramy owoce dobrych decyzji rozwojowych w segmencie Agro i Krzemiany, w którym nowy energooszczędny piec umocnił CIECH na pozycji największego dostawcy krzemianów w Europie. Nie zwalniamy tempa, realizujemy strategię na lata 2022-2024, której celem jest dalsze zwiększenie efektywności, wzmocnienie pozycji najbardziej perspektywicznych biznesów i rozwój innowacyjności w działaniach Grupy, przy jednoczesnej realizacji ambitnych celów związanych z ESG” – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A. 

We wtorek 29 listopada, po zamknięciu sesji giełdowej, CIECH opublikuje wyniki za trzy kwartały 2022 roku.

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH 

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

Śledź najnowsze informacje nt. Grupy CIECH:

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/ciech-sa/,

Twitter: https://twitter.com/RzecznikCIECH.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry