Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Grupa CIECH wypracowała solidne wyniki w I kwartale dzięki dobrej koniunkturze na rynku sody, integracja z Proplanem zakończona

Grupa CIECH w pierwszym kwartale rozpoczęła intensywną realizację strategii na lata 2019-2021 zakładającą stworzenie efektywnego holdingu chemicznego. Mimo utrzymującego się wymagającego otoczenia, na poziomie skonsolidowanym przychody wyniosły 953 mln zł, a wynik EBITDA (znormalizowany) 160 mln zł. Grupa wykorzystała lepszą koniunkturę na europejskim rynku sody kalcynowanej, a wyniki segmentów organicznego i krzemianowego były pod wpływem przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku działań rozwojowych – m.in. przejęcia hiszpańskiej spółki Proplan. Spółka kontynuowała kluczowe inwestycje – finalizację budowy nowej linii do produkcji sody oczyszczonej w fabryce w Stassfurcie oraz przygotowania do rozpoczęcia budowy nowej warzelni soli w Niemczech. W każdym z obszarów produktowych CIECH prowadził działania mające na celu poszerzenie portfolio produktowego oraz ekspansję na nowe rynki.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za pierwszy kwartał 2019 r. wyniosły 952,7 mln zł (wzrost o 7,6 proc. r/r).
  • EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 159,6 mln zł (spadek o 4,8 proc. r/r), a zysk netto 61,4 mln zł (spadek o 17 proc. r/r).
  • Pozytywny wpływ na wyniki miała zakończona kontraktacja sody kalcynowanej na 2019 rok, a także wzrost cen soli suchej. Dodatkowo, w porównaniu do I kw. 2018 roku, widoczne były efekty przejęcia Proplanu, wprowadzenia nowych produktów w biznesie AGRO, a także wpływ przeprowadzonych inwestycji w segmencie krzemianów. Pozytywnie na wyniki wpłynęło także osłabienie złotego i rumuńskiego leja.
  • Grupa prowadzi intensywne działania ograniczające negatywne skutki m.in. utrzymujących się wysokich cen surowców energetycznych, certyfikatów CO2, energii elektrycznej, a także udoskonalające płynność i efektywność produkcji w segmencie sodowym.
  • W kolejnych kwartałach CIECH będzie kontynuować intensywne działania dotyczące wdrożenia strategii na lata 2019-2021, nastawione na wzrost efektywności funkcjonowania Grupy, w tym produkcji i zwiększenie wykorzystania innowacji w poszerzaniu portfolio produktów i poszukiwania nowych atrakcyjnych nisz rynkowych.

- Pierwszy kwartał przyniósł poprawę sytuacji na podstawowych rynkach na których funkcjonuje CIECH. Wzrost cen i dobre perspektywy popytu na sodę kalcynowaną, oczyszczoną czy sól to optymistyczny prognostyk na przyszłość. Intensywnie pracujemy nad zmniejszeniem wpływu niekorzystnych czynników takich jak wysokie ceny surowców energetycznych, certyfikatów CO2 czy ograniczania w produkcji. Wzrost wydajności i efektywności w naszym podstawowym biznesie jest dla nas obecnie priorytetem numer jeden – rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji nowych projektów w obszarze energetyki, zakładających m.in. zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez Grupę i zwiększenie efektywności. Cały czas kładziemy nacisk na poszerzania portfolio produktowego i ekspansji na nowe rynki w pozostałych biznesach CIECH, co ma zwiększyć dywersyfikację źródeł przychodów i kontrybucję wysokomarżowych produktów do wyniku Grupy - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W segmencie sodowym Grupa CIECH wykorzystała korzystne trendy na rynku europejskim oraz korzystną sytuację w Azji, gdzie popyt i ceny, liczone w dolarach, także wzrosły. Prognozy popytu na sodę kalcynowaną dla Europy Środkowej są korzystne. W maju uruchomiona została nowa linia produkcyjna szkła płaskiego w Polsce należąca do jednego ze światowych potentatów produkcji szkła, do której sodę kalcynowaną będzie dostarczał CIECH. Natomiast jeszcze w drugim kwartale 2019 roku w niemieckim zakładzie CIECH zostanie zakończona inwestycja zwiększająca o 50 tys. ton rocznie moce produkcyjne sody oczyszczonej. Planowane są także inwestycje w polskich zakładach na Kujawach, które poza niewielkim zwiększeniem mocy produkcyjnych, mają przede wszystkim obniżyć koszty i zwiększyć efektywność produkcji.

W obszarze soli wyższe niż przed rokiem okazały się zarówno ceny końcowych produktów, jak i wolumen sprzedaży. Trwały także intensywne przygotowania do rozpoczęcia budowy nowej warzelni soli o mocy 450 tys. ton rocznie w Niemczech, której uruchomienie planowane jest na drugą połowę 2020 roku.

Obszar organiczny zanotował wzrost przychodów w ujęciu rocznym, m.in. dzięki zwiększeniu liczby produktów oferowanych przez CIECH Sarzyna oraz przejęciu hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin – spółki Proplan. Integracja z nabytą w lipcu ubiegłego roku firmą została zakończona w pierwszym kwartale. Dzięki temu Grupa uzyskała szerszy dostęp do rynków na południu Europy, głównie na Półwyspie Iberyjskim oraz północnej Afryce, a w przyszłości planowana jest dalsza ekspansja na nowe rynki. W obszarze rejestracji produktów – kluczowym elemencie budowy przewagi w biznesie AGRO - doszło do pełnej integracji spółek CIECH Sarzyna i Proplan. Grupa CIECH zyskała w ten sposób możliwość synergii w obszarze R&D i szybszego wprowadzania nowych środków ochrony roślin; na rynku polskim zadebiutowało pierwsze rozwiązanie z oferty hiszpańskiej firmy.

W segmencie Krzemiany i Szkło zanotowano wyższą sprzedaż krzemianów dzięki uruchomieniu nowej linii produkcyjnej wiosną 2018 roku. W związku z utrzymującym się popytem na krzemiany sodu, których Grupa CIECH jest największym dostawcą w Europie, trwają analizy zwiększania mocy produkcyjnych w tym obszarze. Jednocześnie CIECH poszerza swoje portfolio produktowe w obszarze krzemianów i opakowań szklanych.

- Realizacja strategii na lata 2019 – 2021 nabiera tempa, a wraz z nią – dalsza przemiana CIECH w nowoczesny i zdywersyfikowany holding chemiczny z rosnącym udziałem elementu innowacyjności w działaniach biznesowych. Realizujemy inwestycje rozwojowe, zwiększamy efektywność produkcji, wykorzystujemy maksymalnie nasze przewagi i zacieśniamy relacje z naszymi klientami na całym świecie - dodaje Dawid Jakubowicz.

Poniżej tabela z podstawowymi danymi dotyczącymi wyników Grupy CIECH za pierwszy kwartał:

[mln PLN]1Q20191Q2018r/r
Przychody952,7885,77,6%
EBIT83,4102,1-18,3%
Marża EBIT8,8%11,5%-2,8 p.p.
EBITDA160,3165,4-3,1%
Marża EBITDA16,8%18,7%-1,8 p.p.
EBITDA (Z)159,6167,6-4,8%
Marża EBITDA (Z)16,8%18,9%-2,2 p.p
Wynik netto61,474,0-17,0%
Marża netto6,4%8,4%-1,8 p.p.


Kontakt:
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry