Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Kamil Majczak nowym Członkiem Zarządu CIECH S.A.

1 czerwca 2022 roku do Zarządu CIECH S.A. dołączył Kamil Majczak, powołany 18 maja br. na stanowisko Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą spółki. Tym samym nad funkcjonowaniem CIECH S.A. będzie czuwać Zarząd w powiększonym, czteroosobowym składzie.

 

Zgodnie z nowym podziałem kompetencji, poszczególni Członkowie Zarządu CIECH S.A. będą odpowiadać za realizację przypisanych im filarów nowej strategii Grupy na lata 2022-2024, ogłoszonej w maju tego roku.

 

Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A., wspólnie z Jarosławem Romanowskim, Członkiem Zarządu ds. finansów, będą nadzorowali filar „Rozwój nowoczesnej grupy chemicznej”, czyli m.in. obszary: prawny, zarządzania zasobami ludzkimi czy audytu (Dawid Jakubowicz), a także kwestie takie jak: controlling, finanse, podatki, IT oraz ryzyko (Jarosław Romanowski).

 

Mirosław Skowron, Członek Zarządu ds. produkcji, będzie odpowiadał za filar „Optymalizacja wartości dla akcjonariuszy”, czyli składające się na niego obszary, takie jak m.in.: doskonałość operacyjna i łańcuchy dostaw, bezpieczeństwo pracownicze, ochrona środowiska czy jakość produktów Grupy.

 

Kamil Majczak, Członek Zarządu ds. strategii i transformacji, będzie nadzorował filar „Biznes gotowy sprostać wyzwaniom przyszłości”, czyli m.in. obszary: strategii Grupy, transformacji biznesowej oraz energetycznej, działalności R&D, a także inwestycji typu venture capital.

 

Nowy Członek Zarządu związany jest z Grupą CIECH od 2018 roku, kiedy to objął stanowisko Dyrektora Strategii w CIECH S.A., odpowiedzialnego za formułowanie i wdrażanie strategii Grupy. W latach 2020-2021 równolegle pełnił rolę Prezesa Zarządu CIECH Żywice, a od niedawna jest także Członkiem Zarządu CIECH Ventures, spółki skupiającej się przede wszystkim na współpracy z młodymi firmami rozwijającymi nowoczesne technologie związane z chemią, zrównoważonym przemysłem i rolnictwem.

 

Do jego najważniejszych dotychczasowych osiągnięć w CIECH należą: przygotowanie strategii Grupy na lata 2019-2021 oraz lata 2022-2024 i wsparcie w ich wdrożeniu, koordynacja działań związanych ze wzrostem efektywności w biznesie sodowym (digitalizacja), przygotowanie planu modernizacji źródeł energii zgodnie z przyjętą strategią ESG, a także przegląd biznesów Grupy, w tym przeprowadzenie procesu sprzedaży biznesu CIECH Żywice za 160 mln zł w 2021 roku.

 

Od 2018 do 2021 roku Kamil Majczak pracował także dla Kulczyk Investments. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę dla firmy doradztwa strategicznego Bain & Company w Warszawie i Melbourne (2014-2018) oraz firmy doradczej PriceWaterhouseCoopers w Londynie (2012-2014).

 

Kamil Majczak jest absolwentem studiów magisterskich z ekonomii na University of Cambridge oraz studiów licencjackich z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/ciech-sa/,

Twitter: https://twitter.com/RzecznikCIECH.

 

CIECH to międzynarodowa, grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry