Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Kolejny kwartał dobrych wyników Grupy CIECH

Grupa CIECH zanotowała kolejny kwartał dobrych wyników – wzrosły zarówno przychody jak i zyski.
W okresie trzech kwartałów 2016 roku EBITDA znormalizowana (Z) Grupy wyniosła 646,9  mln zł (wzrost o 11,5% r/r), a marża EBITDA (Z) ukształtowała się na poziomie 25,4%, co oznacza wzrost o 1,8 p.p. r/r. Tak dobre wyniki to efekt konsekwentnej realizacji strategii opartej na rozwoju organicznym, wzroście efektywności produkcji i optymalizacji kosztowej. Przyjęta polityka pomaga wzmacniać pozycję CIECH na rynkach międzynarodowych i budować wartość spółki z korzyścią dla akcjonariuszy. 

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za trzy kwartały 2016 r. wyniosły 2547,5 mln zł (wzrost o 3,6% r/r), natomiast w samym trzecim kwartale wyniosły 853,9 mln zł (wzrost o 6,6% r/r). 
  • Zysk operacyjny po uwzględnieniu amortyzacji (EBITDA) po korektach normalizacyjnych (Z) wyniósł 646,9 mln zł (wzrost o 11,5% r/r).  Grupa wygenerowała wolne przepływy pieniężne na poziomie 211 mln zł w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku wobec 58 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku)
  • Wskaźnik ROE (zwrot na kapitale) wzrósł po trzech kwartałach 2016 roku do 26,4% z 20,6% rok wcześniej. 
  • Koszty finansowe Grupy spadły w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku do poziomu 39,21 mln zł 
  • z poziomu 95,28 mln rok wcześniej, co było efektem restrukturyzacji zadłużenia przeprowadzonej przez spółkę w 2015 roku. 
  • Grupa CIECH rozwija sprzedaż pod względem geograficznym (w Europie, Afryce i Azji) oraz portfolio produktowego (szczególnie w segmencie AGRO, poprzez nowe rejestracje produktów ochrony roślin za granicą i intensywne prace w obszarze badawczo-rozwojowym). 

- Doskonalimy proces produkcji sody oraz wykorzystujemy przeprowadzone inwestycje w nowe moce produkcyjne w fabrykach w Polsce i Rumunii. Wzmacniamy segment organiczny zwiększając eksport produktów AGRO oraz przeprowadzając nowe rejestracje produktów. Jednocześnie pracujemy nad zwiększeniem efektywności kosztowej i redukujemy poziom zadłużenia realizując zapisy strategii Grupy.  Dobre wyniki potwierdzają, że podjęte działania przynoszą wymierne korzyści firmie, jej pracownikom 

i akcjonariuszom. Naszym celem jest przekształcenie CIECH w profesjonalnie zarządzaną firmę o silnej pozycji międzynarodowej. Mamy w tym zakresie pełne wsparcie naszego inwestora strategicznego – Grupy Kulczyk Investments.  – mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH.

Korzystnie na  wyniki Grupy CIECH za okres trzech kwartałów 2016  wpłynęło otoczenie ekonomiczne: atrakcyjny kurs walutowy złotego i rumuńskiego leja oraz niższe ceny surowców w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 


Nowe inwestycje w segmentach Sodowym i KiS, rozwój AGRO

W obszarze produkcji sody Grupa CIECH wykorzystuje efekty inwestycji, które umożliwiły zwiększenie mocy wytwórczych w fabrykach należących do Grupy (zakończona inwestycja Soda+200) i w efekcie wzrost przychodów. Kontynuowane są działania optymalizacyjne w zakresie wydajności produkcji, wyższej jakości sody oraz wprowadzania do sprzedaży produktów bardziej przetworzonych, co przekłada się na wyższe marże. 

Grupa CIECH intensywnie rozwija segment AGRO realizując zapisy strategii mówiące o podwojeniu udziałów na polskim rynku środków ochrony roślin. Dynamiczne prace badawczo-rozwojowe umożliwiają kolejne rejestracje nowych produktów i substancji aktywnych w Polsce i na rynkach zagranicznych. Ekspansja na rynki zagraniczne wyrażona była w wzrostem przychodów z eksportu  w segmencie środków ochrony roślin w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku o ponad 100% r/r. Oprócz intensywnego rozwoju organicznego 

w tym obszarze Grupa CIECH uważnie obserwuje rynek w kontekście potencjalnych transakcji fuzji i przejęć.

Na początku listopada złożyła ofertę na zakup spółek segmentu AGRO koncernu SAPEC i choć finalnie spółki zostały sprzedane innemu podmiotowi, zarząd CIECH nadal konsekwentnie analizuje rynek pod kątem zidentyfikowania najbardziej atrakcyjnych celów akwizycyjnych.

W segmencie Krzemiany i Szkło po uruchomieniu w czerwcu 2016 roku nowego pieca przez spółkę CIECH Vitrosilicon w zakładzie w Iłowej, Grupa CIECH rozpoczęła realizację długoterminowego (do 2025 roku) kontraktu z firmą Solvay na dostawę szklistego krzemianu sodu o łącznej wartości ok. 550 mln zł. 

- Rozwijamy i dywersyfikujemy nasze portfolio produktowe. Jesteśmy nie tylko drugim producentem sody w Europie oraz największym producentem środków ochrony roślin w Polsce, ale także czołowym graczem na rynku żywic i pianek poliuretanowych w kraju  – dodaje Maciej Tybura. 

Wiarygodność globalnej firmy

Obecnie ponad 50 proc. przychodów Grupy CIECH pochodzi ze sprzedaży produktów poza granicę Polski, głównie do  Europy, ale także do Azji, Afryki i na Bliski Wschód. Międzynarodowy wymiar działalności CIECH wspiera także decyzja o rozpoczęciu notowań akcji Grupy na giełdzie we Frankfurcie od 23 sierpnia 2016 roku. 

- Produkty CIECH trafiają na ok. 100 rynków na całym świecie. Obecność na giełdzie frankfurckiej jeszcze bardziej zwiększa naszą wiarygodność w kontaktach z kontrahentami – mówi Maciej Tybura.  

CIECH to pierwsza polska spółka notowana na drugiej co do wielkości giełdzie w Europie. W ten sposób CIECH ma szansę być bezpośrednio porównywany z międzynarodowymi gigantami przemysłu chemicznego jak BASF czy K+S oraz zyskuje dostęp do dużego i płynnego rynku kapitałowego. 


Poniżej tabelka z podstawowymi danymi finansowymi:

[mln PLN]1-3Q20161-3Q2015r/r3Q20163Q2015r/r
Przychody2 547,52 458,83,6%853,9800,76,6%
Zysk brutto na sprzedaży771,9669,515,3%260,9233,012,0%
Marża brutto na sprzedaży30,3%27,2%3,1 p.p.30,6%29,1%1,5 p.p.
EBIT498,2380,431,0%153,8139,610,2%
Marża EBIT19,6%15,5%4,1 p.p.18,0%17,4%0,6 p.p.
EBITDA662,1542,622,0%208,4191,38,9%
Marża EBITDA26,0%22,1%3,9 p.p.24,4%23,9%0,0 p.p
EBITDA (Z)646,9580,011,5%212,8199,46,7%
Marża EBITDA (Z)25,4%23,6%1,8 p.p.24,9%24,9%0,0 p.p.
Wynik netto419,9258,162,7%155,6119,330,4%
Marża netto16,5%10,5%6,0 p.p.18,2%14,9%3,3 p.pKontakt: 
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH – miroslaw.kuk@ciechgroup.com , tel. +48 723 66 86 86.

 


CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry