Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Obiecujące wyniki innowacyjnej technologii CIECH - zatężania CO2 w procesie produkcji sody

Zbudowana przez CIECH we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla pilotażowa instalacja do zbierania dwutlenku węgla, jego zatężania, oczyszczania i zawracania do procesu produkcji, pozwala obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla o co najmniej 7 000 ton rocznie. Testy nowej technologii przeprowadzono na linii do produkcji sody kalcynowanej w Inowrocławiu. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji sody na większą skalę oznaczałoby wymierne oszczędności, szczególnie w obliczu wysokich cen certyfikatów CO2. Metoda ta umożliwia zwiększenie efektywności produkcji poprzez obniżenie wymaganych ilości surowców do produkcji sody: koksu i kamienia wapiennego. Kolejnym pozytywnym efektem jest zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych w postaci wapna posodowego, które wymaga odpowiedniego składowania i utylizacji.

 

Projekt zatężania dwutlenku węgla prowadzony jest od 2019 roku przez spółkę CIECH R&D, zajmującą się w Grupie CIECH przede wszystkim zwiększaniem efektywności produkcji i poszerzaniem portfolio produktowego w istniejących biznesach, a także poszukiwaniem nowych biznesów. Spółka działa w formule Open Innovation, współpracując z ośrodkami akademickimi, platformą crowdsourcingową i innymi podmiotami działającymi w obszarze innowacji.

 

Na projekt zatężania CO2 CIECH R&D pozyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości prawie 5 mln zł, pochodzących z funduszy europejskich (Program Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2). Koszt całego projektu to blisko 15 mln zł. Przy optymalizacji procesu odzysku CO2 CIECH współpracuje z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla.

 

- Strategia Grupy CIECH na lata 2019-2021 zakłada zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i ograniczenie naszego śladu węglowego. Ochrona klimatu, wypełnienie Porozumień Paryskich czy koszty emisji CO2 są coraz większym wyzwaniem dla przemysłu Unii Europejskiej. Potrzebne są innowacyjne rozwiązania, których implementacja przyczyni się do zmniejszenia poziomu emisji i zwiększenia tym samym efektywności zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. Potencjał CIECH R&D oraz bliska współpraca ze środowiskami naukowymi pozwala na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, przyczyniających się do zmniejszenia emisji CO2 i tym samym – realizacji jednego z długoterminowych celów naszej Grupy – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Rozwiązanie pilotażowe dotyczy ograniczenia emisji dwutlenku węgla na instalacji produkcji sody.

 

- Nasz projekt bardzo dobrze wypadł w testach i daje realną szansę na wdrożenie w ciągu kilku lat w zakładach sodowych naszej Grupy. Byłaby to bardzo wymierna realizacja idei green economy przez CIECH – mówi Marian Szkudlarek, Członek Zarządu CIECH R&D.

 

Obecnie trwa dalszy ciąg testów pilotażowej instalacji, w tym optymalizacji procesu zatężania i zawracania dwutlenku węgla. Jednocześnie trwają analizy dotyczące implementacji rozwiązania w zakładach w Inowrocławiu w pełnej skali. Zwiększenie skali działania instalacji do zatężania i odzyskiwania dwutlenku węgla wymaga dodatkowych inwestycji i dostosowania węzłów produkcyjnych na linii produkcyjnej sody.

 

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry