Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Odpis CIECH S.A. na utratę wartości aktywów CIECH Soda Romania bez wpływu na znormalizowany wynik EBITDA*

Zarząd CIECH S.A. podjął decyzję o utworzeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 roku odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,7 mln zł, związanego z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej do zakładu CIECH Soda Romania przez jedynego dostawcę pary CET Govora. Odpis nie wpływa na wynik znormalizowany EBITDA – podstawowy wskaźnik obrazujący działalność biznesową Grupy CIECH, oczyszczony z nietypowych zdarzeń jednorazowych, a także przepływy pieniężne czy wynik jednostkowy CIECH S.A. Jako zapis księgowy, odpis zostanie odnotowany w wyniku EBITDA, oraz wyniku netto Grupy (sprawozdanie skonsolidowane). Decyzja zarządu została poparta stanowiskiem audytora spółki. Raport za pierwsze półrocze zostanie opublikowany we wtorek, 10 września.

W związku z wypowiedzeniem przez elektrociepłownię CET Govora umowy na dostawy pary technologicznej przez jedynego dostępnego dostawcę tego surowca dla CIECH Soda Romania i propozycję podwyżki cen o ok. 135 proc. (uwzględniając koszt certyfikatów CO2) względem roku 2018, rumuńska spółka CIECH rozpoczęła w sierpniu przygotowania do zatrzymania produkcji od 18 września 2019 roku.

Analiza, której wynikiem była decyzja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego, zakłada dwa scenariusze o identycznym stopniu prawdopodobieństwa:

- zakładający porozumienie między CIECH Soda Romania a CET Govora w kwestii poziomu ceny pary.

- zakładający brak porozumienia i wstrzymanie produkcji. Realizacja pierwszego scenariusza skutkować będzie rozwiązaniem odpisu.

Realizacja drugiego scenariusza skutkować będzie odpowiednim zwiększeniem wysokości odpisu o kwotę 36,7 mln zł oraz ewentualnie o kwoty wynikające z aktualizacji przyjętych do analizy założeń i kalkulacji.

CIECH Soda Romania jest nadal otwarta na dalsze negocjacje z CET, ale nie może zaakceptować kolejnej podwyżki cen tego surowca, bo to oznaczałoby trwałą utratę rentowności produkcji. Spółka intensywnie analizuje teraz dostępne opcje wyjścia z tej sytuacji, m.in. możliwość pozyskania pary z innego, racjonalnego kosztowo źródła.

W związku z możliwością zatrzymania produkcji, CIECH przygotował optymalny pakiet osłonowy dla pracowników, uwzględniający program dobrowolnych odejść, działania z zakresu outplacementu i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk Grupy. Dalsze kierunkowe decyzje odnośnie przyszłości zakładu zostaną podjęte do końca roku.


* EBITDA znormalizowana – EBITDA znormalizowana to wynik EBITDA oczyszczony z efektów jednorazowych, reprezentujący zdolność Grupy do generowania powtarzalnych wyników z podstawowej działalności biznesowej

 


Kontakt:
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry