Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Organika-Sarzyna uruchamia rozbudowaną instalację do produkcji nasyconych żywic poliestrowych

Organika-Sarzyna, spółka z Grupy Chemicznej CIECH, uruchomiła dzisiaj uroczyście rozbudowaną instalację do produkcji nasyconych żywic poliestrowych (ang. Saturated Polyester Resin – SPR). Wybudowana kosztem prawie 12 mln złotych nowa linia pozwoli na zwiększenie produkcji tego asortymentu o 100 procent – do 12 tysięcy ton produktu rocznie.

Produkty z rozbudowanej instalacji posłużą głównie do zaopatrzenia firm wytwarzających farby proszkowe, dla których są głównym surowcem. Podwojenie ilości produkowanych żywic pozwoli na pełniejsze zaspokojenie potrzeb dotychczasowych klientów, pozyskanie nowych oraz poważne umocnienie pozycji Organiki-Sarzyna na rynkach, na których operuje.

- Z całą mocą należy podkreślić, że restrukturyzacja to nie tylko zmiany organizacyjne czy cięcie kosztów. Oznacza również rozwój, czego dowodem jest rozbudowana instalacja SPR. Nigdy nie ulegało dla mnie wątpliwości, że aby planować funkcjonowanie wiele lat naprzód, należy inwestować w nowe moce przerobowe. Jest to również niezbędny warunek skutecznej konkurencji na wolnym rynku w czasie kryzysu – powiedział Andrzej Kopeć, prezes zarządu Organiki-Sarzyna.

Dzięki rozbudowanej instalacji SPR Spółka będzie mogła w znaczący sposób zwiększyć dostawy na terenie całej Europy, ale również Turcji czy w krajach na wschód od Polski.

- Organika-Sarzyna pozostaje istotnym elementem Grupy Chemicznej CIECH, planujemy wspólną przyszłość na wiele nadchodzących lat. Jest też punktem wyjścia do budowy naszego segmentu organicznego. Cieszę się, że decyzje inwestycyjne, jak ta dotycząca rozbudowy instalacji SPR, podejmowane w najtrudniejszych dla całego CIECHU chwilach teraz wydają owoce, które służą umacnianiu i rozbudowywaniu naszej pozycji rynkowej – stwierdził Dariusz Krawczyk, prezes zarządu CIECH.

Zatwierdzenie inwestycji do realizacji miało miejsce 27 września 2013 r. a etap prac montażowych  zakończył się 31 sierpnia 2014. Całkowity budżet tego projektu wyniósł 11.660 tys. złotych.

Do góry