Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Oświadczenie CIECH S.A.

W związku z informacjami na temat zatrzymania osób związanych ze sprzedażą akcji CIECH S.A. przeprowadzoną w 2014 roku Spółka oświadcza, że wydarzenie to pozostaje bez związku z jej bieżącą działalnością biznesową. 

Jednocześnie Spółka informuje, że:

1. CIECH S.A. był przedmiotem, a nie stroną transakcji.

2. Sprzedaż akcji CIECH S.A. odbyła się w drodze najbardziej transparentnego procesu zmiany kontroli na rynku kapitałowym jakim jest odpowiedź na publiczne wezwanie do sprzedaży akcji. Proces przebiegł w ściśle wyznaczonych ramach prawnych, a wszyscy zainteresowani mieli bieżący dostęp do informacji o jego przebiegu.

Do góry