Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH będzie pierwszą polską spółką notowaną jednocześnie na giełdach w Warszawie i Frankfurcie.

Zarząd spółki CIECH S.A. (CIECH) podjął dziś, tj. 10 sierpnia 2016 roku, decyzję o złożeniu wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji CIECH na Giełdę Papierów Wartościowych we Frankfurcie w ramach procesu tzw. „dual listing”. Oznacza to, że po odpowiedniej decyzji Giełdy, CIECH, jako pierwsza polska spółka, będzie równocześnie notowana na dwóch parkietach - w Warszawie i na trzeciej, co do wielkości giełdzie w Europie – Börse Frankfurt. Jednocześnie pozostanie wciąż pod pełnym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i będzie w pełni podlegać polskiemu ustawodawstwu, a wszystkie akcje będą wciąż zdeponowane w polskim Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Decyzja zarządu spółki jest kolejnym krokiem w realizacji strategii ekspansji czołowej polskiej spółki chemicznej na rynkach międzynarodowych. 

  • CIECH, jako pierwsza polska spółka, będzie notowany równolegle na GPW w Warszawie i Börse Frankfurt;
  • To kolejny krok na drodze realizacji strategii ekspansji czołowej polskiej spółki chemicznej na rynkach międzynarodowych;
  • CIECH będzie notowany na jednym parkiecie razem z największymi europejskimi firmami chemicznymi takimi, jak BASF czy K+S i będzie podlegać tym samym kryteriom oceny realizacji strategii przez międzynarodowych ekspertów i analityków;
  • Celem „dual listingu” jest poszerzenie bazy inwestorów oraz zorientowanie się na dynamiczny rozwój i długofalowe budowanie wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy. 

Jako największy producent sody w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jeden z wiodących producentów środków ochrony roślin, żywic, pianek PUR, krzemianów i szkła, CIECH ma ambicje umacniać swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. Debiut na jednej z najważniejszych giełd na świecie – trzeciej pod względem kapitalizacji w Europie i największej w Niemczech – będzie oznaczał dołączenie do grona największych europejskich firm z branży chemicznej – takich jak BASF czy K+S.  Wybór frankfurckiej giełdy uzasadniony jest również faktem prowadzenia przez Grupę CIECH działalności biznesowej w Niemczech – znajduje się tam jedna ze spółek zależnych: CIECH Soda Deutschland.

„CIECH jest czołową polską firmą o globalnych aspiracjach. W ostatnim czasie wykonaliśmy ogromną pracę na rzecz budowy wartości spółki, poprawy wyników finansowych oraz konkurencyjności. Dziś jesteśmy gotowi na weryfikację jej potencjału przez międzynarodowych ekspertów i analityków, którzy na co dzień zajmują się analizą czołowych firm chemicznych. Zależy nam na długofalowej budowie wartości spółki i podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej CIECH. Dual listing to także kolejny, ważny krok w realizacji strategii, której celem jest zbudowanie silnej pozycji spółki na globalnym rynku” – powiedział Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH. 

Dopuszczenie akcji CIECH do notowań w segmencie General Standard sub-segment rynku regulowanego Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie zwiększy także rozpoznawalność i wiarygodność spółki wśród partnerów biznesowych i globalnych instytucji finansowych. Jednocześnie da inwestorom większą swobodę w dokonywaniu transakcji, zwiększy możliwości dywersyfikacji ich portfela, a także da szansę na wzrost płynności obrotu akcjami CIECH w długim terminie. 

Przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w segmencie General Standard sub-segment Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie będą wszystkie 52,699,909 akcje CIECH. Akcje CIECH będą wciąż notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcjonariusze będą mieć więc możliwość wyboru parkietu, na którym notowane będą posiadane przez nich akcje CIECH.


CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. 

Do góry