Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Pierwsze efekty współpracy Grupy CIECH ze środowiskiem start-upowym

Zainicjowanie wspólnych projektów z naukowcami, którzy badają metody służące ograniczeniu odpadów przy produkcji sody, nawiązanie współpracy z łotewskim start-upem rozwijającym technologię separacji CO2, a także pierwsze inicjatywy ze start-upami działającymi w segmencie rolnictwa – to efekty pierwszych miesięcy funkcjonowania CIECH Ventures, specjalistycznej spółki utworzonej w ramach Grupy CIECH.

 

Celem spółki CIECH Ventures jest monitorowanie rynku start-upów technologicznych, a także inicjowanie współpracy Grupy z najbardziej obiecującymi firmami (w formie inwestycji, partnerstw biznesowych czy pilotaży), rozwijającymi technologie związane z chemią, zrównoważonym przemysłem i rolnictwem. Dzięki wsparciu CIECH, młode innowacyjne spółki poszukujące kapitału i możliwości rozwoju, mogą urzeczywistnić swoje unikalne pomysły w ramach współpracy z nowoczesnym koncernem chemicznym, działającym w skali globalnej. Działania CIECH Ventures mają na celu zwiększanie efektywności i konkurencyjności istniejących biznesów Grupy, redukcję jej wpływu na środowisko, a także poszukiwanie ciekawych nisz rynkowych i nowych biznesów dla CIECH.

 

W ramach konsekwentnie realizowanej strategii ESG, a także w celu optymalizacji kosztów, CIECH koncentruje się na sposobach ograniczania emisji CO2 w procesach produkcyjnych. Oprócz autorskich rozwiązań funkcjonujących już w zakładzie produkcyjnym w Inowrocławiu (zawracanie CO2 w procesie produkcji sody), Grupa cały czas poszukuje innowacyjnych projektów w tym obszarze. Dlatego, poprzez spółkę CIECH Ventures, nawiązała współpracę z łotewskim start-upem OBF Technology, rozwijającym technologię separacji CO2 z mieszanin gazów. CIECH Ventures udzieliło spółce pożyczki konwertowalnej na udziały i w ten sposób umożliwiło dalsze prace (we współpracy z lokalnym uniwersytetem) nad nowatorską metodą ograniczania emisji dwutlenku węgla, która potencjalnie mogłaby mieć w przyszłości zastosowanie w zakładach sodowych CIECH.

 

Spółka, wspólnie z zespołem R&D działającym w ramach CIECH S.A., nawiązała także współpracę z naukowcami specjalizującymi się w pionierskich rozwiązaniach, które mogą znaleźć zastosowanie do ograniczania ilości odpadów w procesie produkcji sody kalcynowanej metodą Solvaya. CIECH zainicjował wspólne projekty badawcze w tym obszarze z zespołami z trzech ośrodków - w Ameryce Północnej, Europie i na Bliskim Wschodzie.

 

- CIECH Ventures łączy dostęp do rozległej wiedzy naszego zespołu R&D, a także ogromne doświadczenie technologów, inżynierów i praktyków produkcji, wynikające z bogatej tradycji zakładów Grupy CIECH, z nowoczesnym podejściem do ekosystemu start-upów. Przyspieszamy prace po to, by udoskonalić procesy produkcyjne. Nie ograniczamy się jednak do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań jedynie w biznesie sodowym. Dostrzegamy szansę na to, by rynek start-upów okazał się równie cennym źródłem rozwiązań i współpracy dla dynamicznie rozwijającego się biznesu AGRO i naszych pozostałych biznesów – podkreśla Kamil Majczak, Członek Zarządu CIECH S.A.

 

W ramach biznesu AGRO, perspektywicznym obszarem potencjalnej współpracy jest rolnictwo precyzyjne, wykorzystujące nowe technologie do zwiększania wydajności produkcji rolnej. Chodzi m.in. o wykorzystanie zdjęć satelitarnych w celu określenia rekomendacji co do częstotliwości i intensywności zabiegów niezbędnych dla upraw. W tym celu CIECH Sarzyna ze wsparciem zespołu CIECH Ventures nawiązała współpracę ze start-upem SatAgro.

 

Innym obszarem zaangażowania biznesu AGRO Grupy w ekosystem start-upów jest współpraca przy usprawnianiu badań laboratoryjnych, w ramach której testowo wykorzystywane są metody obliczeniowe rozwijane przez duński start-up Molecular Quantum Solutions. Ich celem jest skrócenie prac nad formulacjami, a tym samym szybsze rozwijanie nowych produktów z wykorzystaniem potencjału predykcyjnego chemii kwantowej. Kolejny aspekt kooperacji stanowią testy produktów bio, wykorzystujących mikroorganizmy do zwalczania patogenicznych grzybów. Współpraca innowacyjnych start-upów z biznesem AGRO Grupy CIECH to również implementacja nowoczesnych rozwiązań ze świata digital marketingu, w ramach których spółka CIECH Sarzyna aktywnie rozwija narzędzia wspierające m.in. obsługę sprzedaży online oraz stale unowocześnia metody kontaktu z klientami.

 

Za inicjowanie współpracy wszystkich biznesów Grupy ze start-upami odpowiedzialna jest spółka CIECH Ventures (www.ciech.ventures). Jej działalność charakteryzuje duża elastyczność działania oraz krótka ścieżka decyzyjna. Aktywność spółki CIECH Ventures doskonale uzupełnia działania profesjonalnego zespołu R&D funkcjonującego w ramach Grupy, odpowiedzialnego m.in. za innowacyjne technologie wdrażane w biznesie sodowym. Równolegle, w maju tego roku spółka CIECH S.A. dołączyła do grona inwestorów funduszu venture capital (VC) Emerald Industrial Innovation Fund, specjalizującego się w inwestycjach w start-upy, które rozwijają innowacje wspierające ideę zrównoważonego przemysłu. Atutem zespołu CIECH są specjaliści na co dzień pracujący w zakładach produkcyjnych Grupy oraz naukowcy z zespołu R&D w CIECH S.A. Wśród nich znajdują się chemicy legitymujący się doktoratami Politechniki w Akwizgranie czy Uniwersytetu Yale.

 

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH 

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86

 

Zapraszamy do obserwowania mediów społecznościowych Grupy CIECH:

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/ciech-sa/

Twitter: https://twitter.com/RzecznikCIECH

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com.

Do góry