Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Przedstawiciele Grupy CIECH wzięli aktywny udział w XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Trzy dni inspirujących dyskusji, 170 sesji tematycznych, 11 000 stacjonarnych uczestników, 1 200 prelegentów, a także 550 przedstawicieli mediów – skala zakończonego właśnie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego („EKG”) znajduje odzwierciedlenie zarówno w statystykach, jak i w randze uczestniczących w wydarzeniu gości z całego świata oraz wielowątkowości tematów, jakie poruszono w trakcie debat oraz spotkań. Wśród zaproszonych na kongres prelegentów i ekspertów ze świata polityki, nauki oraz biznesu znalazło się aż pięciu przedstawicieli Grupy CIECH. Podczas sesji dzielili się z uczestnikami wydarzenia swoim doświadczeniem oraz wiedzą, prezentując perspektywę nowoczesnego koncernu chemicznego w różnorodnych obszarach gospodarki i transformacji przemysłu.

 

W programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabrakło omówienia kluczowych trendów i tendencji wpływających na gospodarkę, kształtujących jej perspektywy w zmiennym otoczeniu geopolitycznym oraz makroekonomicznym. W tegorocznej edycji uczestniczyło pięciu przedstawicieli Grupy CIECH: Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A., Kamil Majczak, Członek Zarządu CIECH S.A., Wojciech Babski, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu AGRO Grupy, Andrzej Pawłowski, Prezes Zarządu CIECH Cargo, oraz Piotr Szlagowski-Budacz, Dyrektor ds. Strategii w CIECH S.A. Podczas swoich wystąpień poruszyli oni kwestie związane z: udziałem firm z Europy Centralnej w globalnej rywalizacji, odpornością gospodarczą Europy, ESG, Zielonym Ładem w polskim rolnictwie oraz łańcuchami dostaw w nowej rzeczywistości geopolitycznej.

 

W panelu dyskusyjnym „Firmy z Europy Centralnej w globalnej rywalizacji”, który odbył się podczas pierwszego dnia kongresu, wziął udział Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A. W debacie poruszono m.in. kwestię konkurencyjności gospodarczej czy atutów rozwojowych regionu Europy Centralnej. Według przedstawiciela CIECH ostatnie trzy lata były dla biznesu najtrudniejszym okresem od wielu dziesięcioleci, pełnym wyzwań i niepewności. „Pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys na rynku surowców energetycznych czy przerwane łańcuchy dostaw zmieniły nasze postrzeganie rzeczywistości i dotychczasowe, utarte schematy planowania strategicznego, którego fundamentem stała się dziś zdolność do szybkiej adaptacji do zmian. Dlatego nowa strategia CIECH bazuje na dużej elastyczności działania, uwzględniającej niezwykle zmienne otoczenie biznesowe i wyzwania, jakie stoją przed firmami przemysłowymi z globalnymi ambicjami” – mówił Dawid Jakubowicz.

 

W inaugurujący dzień kongresu odbyła się również sesja „Branże energochłonne”, w której wziął udział Piotr Szlagowski-Budacz, Dyrektor ds. Strategii w CIECH S.A. „Dla firm energochłonnych, takich jak Grupa CIECH, transformacja energetyczna powodowana troską o klimat i potrzebą sprostania ambitnym celom ESG, ma fundamentalne znaczenie dla całej działalności biznesowej. Odnawialne źródła energii, biomasa, termiczne przekształcanie odpadów czy odzysk ciepła to już dziś kluczowe obszary naszego zainteresowania i konkretnych działań rozwojowych. W przyszłości dołączą do nich również magazyny energii, małe modułowe reaktory jądrowe czy technologie wykorzystujące wodór. Aby zrealizować nasz strategiczny cel neutralności klimatycznej w 2040 roku, już dziś analizujemy jak i skąd będziemy pozyskiwać energię za 10-15 lat” – mówił Piotr Szlagowski-Budacz.

 

Pierwszy dzień wydarzenia zwieńczyła gala Laureatów Rankingu Zielonych Inicjatyw 2023. To przegląd najciekawszych i efektywnych inwestycji służących ograniczeniu wpływu działalności gospodarczej na środowisko oraz klimat. Inicjatorem Rankingu jest portal WNP.PL oraz Grupa CIECH, którą na gali reprezentował Kamil Majczak, Członek Zarządu CIECH S.A. „Zrównoważony rozwój i dekarbonizacja są w centrum działań przedsiębiorstw – widać to po ogromnej liczbie zgłoszeń, jakie napłynęły do rankingu. Ma on inspirować i pokazywać jak różne firmy realizują przedsięwzięcia transformacyjne” – powiedział przedstawiciel CIECH podczas uroczystości wręczenia nagród.

 

Drugi dzień kongresu otworzyły dwa panele dyskusyjne, w których wzięli udział członkowie CIECH. W porannej sesji „Porty morskie” uczestniczył Andrzej Pawłowski, Prezes Zarządu CIECH Cargo. W trakcie jej trwania uczestnicy rozmawiali o nowych szlakach handlowych, zmianach w łańcuchach dostaw i strukturze importu, a także inwestycjach w portach morskich oraz o ich kondycji. W tym samym czasie w panelu „Odporna gospodarka Europy” wypowiadał się Kamil Majczak, Członek Zarządu CIECH S.A. Podczas dyskusji podkreślono, że mocną stroną polskiej gospodarki jest różnorodność, dzięki której jesteśmy mniej narażeni na skutki kryzysu pandemicznego i wojny w Ukrainie.

 

Tego samego dnia Kamil Majczak wziął również udział w debacie „ESG – wymagania i strategie”. „Znaczenie i rozpoznawalność terminu ESG znacząco wzrosła w ostatnich latach. To nieodwracalna zmiana paradygmatu prowadzenia działalności biznesowej. Cieszę się, że CIECH – przyjmując w 2021 roku swoją ambitną strategię ESG – był awangardą firm przemysłowych traktujących niezwykle odpowiedzialnie kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym” – podkreślił Członek Zarządu CIECH S.A.

 

W sesji „Zielony Ład w polskim rolnictwie”, która odbyła się ostatniego dnia wydarzenia, uczestnicy panelu dyskusyjnego mogli wysłuchać m.in. Wojciecha Babskiego, Prezesa Zarządu CIECH Sarzyna. Przedstawiciel biznesu Agro CIECH zwrócił uwagę na problemy legislacyjne, które utrudniają wprowadzenie ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie. Zdaniem Wojciecha Babskiego, wszystkie działania w tej sprawie są skoncentrowane na celach czy liczbach redukcyjnych. Natomiast mało jest dyskusji o tym, jak te założenia wdrożyć w życie. W jego opinii powinny paść fundamentalne pytania czy mamy alternatywne rozwiązania na rynku dla konwencjonalnych środków ochrony roślin i jakie są mechanizmy ich wdrażania.

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, podsumowującego udział przedstawicieli Grupy CIECH w wydarzeniu - https://www.pb.pl/grupa-ciech-ma-ambitne-plany-rozwoju-1184586.

 

Kontakt dla mediów:

Żaneta Przybylska, Dział PR Grupy CIECH

zaneta.przybylska@ciechgroup.com, tel. +48 511 80 92 81.

 

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/ciech-sa/,

Twitter: https://twitter.com/RzecznikCIECH.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com.

Do góry